WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA PARTNERÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH

9 stycznia 2022 – 13 lutego
poniedziałki (co tydzień) 18:00-20:00 

WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE DLA PARTNERÓW OSÓB UZALEŻNIONYCH

Współuzależnienie to zespół zachowań, mający na celu ułatwienie przystosowania się do życia z osobą uzależnioną. Cechuje się tym, że osoba współuzależniona próbuje wprowadzić zmiany zmierzające do poprawy sytuacji w związku bądź rodzinie co w efekcie nie tylko nie daje rezultatów ale paradoksalnie utrwala i pogarsza dotychczasowy model funkcjonowania. Osoba zaangażowana w taką relację narażona jest na permanentny stres wynikający z nieprzewidywalnych zachowań partnera i frustrację z powodu braku zamierzonych efektów działania. Relację taką charakteryzuje silna zależność emocjonalna osoby dorosłej, która próbuje uratować partnera przed konsekwencjami nałogu i uzdrowić relację. Powstawaniu współuzależnienia sprzyjają zależność materialna, brak wsparcia ze strony rodziny, izolacja bliskich osób, słaba pozycja zawodowa i nacisk społeczny na utrzymywanie małżeństwa. Głównym czynnikiem nie pozwalającym wyjść z dysfunkcyjnego związku jest brak wiedzy na temat zarówno uzależnienia jak i współuzależnienia i jego następstw w uzależnionej rodzinie. Ponieważ zauważyliśmy znaczny wzrost ilości osób będących w takich relacjach chcielibyśmy zaproponować warsztaty psychoedukacyjne z tematyki współuzależnienia. Pozwoliłoby to poszerzyć świadomość na temat tego problemu co w konsekwencji zwiększyłoby wiedze na temat nie tylko choroby partnera ale przede wszystkim swojej własnej sytuacji. Po cyklu spotkań uczestnicy będą bliżsi świadomej odpowiedzi na pytanie jakie konsekwencje ma trwanie przy osobie nadużywającej substancji a jakie wyjście z destrukcyjnego układu. Warsztaty będą obejmować 6 spotkań odbywających się raz w tygodniu i trwających 2 godzin zegarowe będą poruszać następującą tematykę:

  1. Wiadomości ogólne na temat uzależnienia
  2. Mechanizmy psychologiczne uzależnienia
  3. Wiadomości ogólne na temat współuzależnienia
  4. Mechanizmy psychologiczne obecne we współuzależnieniu
  5. Dzieci w uzależnionej rodzinie
  6. Formy pomocy współuzależnionym, uzależnionym oraz dzieciom z rodziny z problemem uzależnienia
  7. * Dodatkowy temat w zależności od grupy „Przemoc w rodzinie z uzależnieniem” (m. in cykl przemocy, formy pomocy, procedura Niebieskiej Karty)

Prowadząca:

dorota dutkiewicz współuzależnienia terapeuta uzależnień warsztaty
DOROTA DUTKIEWICZ
Terapeutka uzależnień, psycholog, psychoterapeutka z nurtu integracyjnego. Zajmuję się pracą z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, jak i z tymi znajdującymi się w kryzysie życiowym niespowodowanym nadużywaniem substancji. Zajmuje się pomocą psychologicznej w obszarach takiej jak: obniżony nastrój, niskie poczucie własnej wartości, depresja, uzależnienia chemiczne i / lub behawioralne, zaburzenia odżywiania, współuzależnienie, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), przewlekły stres i wypalenie, trudności i kryzysy w relacjach. Od lat prowadzi warsztaty dla osób współuzależnionych.
» więcej

Zapisy:

Termin
spotkania są co poniedziałki w godz. 18:00-20:00
I spotkanie – 9 stycznia 2023
II spotkanie – 16 stycznia 2023
III spotkanie – 23 stycznia 2023
IV spotkanie – 30 stycznia 2023
V spotkanie – 6 luty 2023
VI spotkanie – 13 luty 2023

Koszt warsztatu
cykl 6 spotkań (2h) – 899 zł
(6 x 150 zł)

Miejsce
Pracownia Psychorozwoju Kielczyk
ul. Ludwisarska 8, Warszawa

Zapisy
tel. +48 664 562 111
e-mail: warsztaty@kielczyk.pl