Sessions for foreigners

W naszym ośrodku prowadzimy terapię po angielsku, hiszpańsku, francusku.

Terapia dla obcokrajowców mieszkających w Polsce

Przenosząc się z innego kraju do Polski napotykamy na szereg trudności. Pierwszą jest język – nie zawsze od razu posługujemy się polskim w zakresie komunikatywnym.

Ikona

Kolejną sprawą jest zetknięcie z obcą kulturą, zwyczajami. Jesteśmy też często osamotnieni, nie mając znajomych, a rodzina jest daleko. Możemy także spotkać się z stereotypami dotyczącymi narodowości, którą reprezentujemy. Ale możemy też mieć po prostu problemy, które mielibyśmy i we własnym kraju.

Nasi terapeuci nie tylko doskonale znają język obcy, ale także kulturę oraz mają doświadczenia życia w innych krajach / kulturach – stąd rozumieją problemy emigracji, przeprowadzki do innego kraju, ale taż znają specyfikę danej kultury.

Melissa Hernandez Jaczewska, prowadzi terapię indywidualną, wsparcie psychologiczne dla par obcokrajowców / międzykulturowych, którzy z powodów zawodowych lub osobistych mieszkają lub przenoszą się do Polski.
Nasz psychoterapeuta jest obcokrajowcem, który mieszka już kilkanaście lat w Polsce. Zna doskonale problemy adaptacyjne, bo sama przez nie przechodziła. Biegle włada językiem hiszpańskim i angielskim, ale zna także polski.

Magdalena Bogusz oraz Katarzyna Glinka przebywały wiele lat zagranicami Polski – prowadząc tam sesje psychologiczne i psychoterapeutyczne. Magdalena Bogusz pracuje też z dziećmi i młodzieżą, ale także z rodzicami – udziela porad rodzicielskich oraz pracuje z rodzinami.

W naszym zespole jest też seksuolog – Jacek Kaczorowski, który zna biegle angielski i pracuje też z parami w kwestiach problemów seksualnych, natomiast Konrad Zabłocki ma duże doświadczenie pracy w obszarach biznesowych, rozumiejąc szczególność potrzeb związanych z terapią ludzi biznesu.

Terapia par i małżeństw wielokulturowych


Adresowana jest do par, które chcą polepszyć swoją relację, przeżywają kryzys a narastające nieporozumienia skutecznie utrudniają im wspólne życie.
Pomoc osobom z problemami w związkach małżeńskich i partnerskich, żyjące w związkach, w których jest przemoc, wykorzystywanie, znęcanie się psychiczne i fizyczne.

Melissa Hernandez-Jaczewska prowadzi terapię dla par, specjalizując się w terapii par międzykulturowych, gdy partnerzy posługują się różnymi językami: hiszpańskim, angielskim lub polskim.

Informacje

Sesje trwają 50 (indywidualnie) lub 80 minut (para) i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie (w zależności od potrzeb i rodzaju terapii).

Ceny:


terapia indywidualna / konsultacja (hiszpański, angielski, francuski, szwedzki) – 240 PLN / 50 min

terapia dzieci i młodzieży (angielski, szwedzki) – 240 PLN / 50 min

terapia par (hiszpański, angielski) – 330 PLN / 80 min

terapia rodzinna (angielski, szwedzki) – 390 PLN / 80 min

płatność – gotówka / karta / płatności on-line

Therapy for foreigners living in Poland


In our center, we provide therapy in English, Spanish, French and Swedish.
En nuestro centro brindamos terapia en inglés, español, francés, sueco.

While moving from another country to Poland, we encounter a range of difficulties. First of them is the language – not always are we able to use the Polish language in a communicative way.

Another problem is the confrontation with unfamiliar culture and traditions.

Also, we are often alone, without friends and our family is far away. We can also face the stereotypes about our nationality. Yet, we still may have just the same problems as we would in our own country.

Our psychotherapist is a foreigner who has been living in Poland for several years. She perfectly knows the problems connected with adaptation, as she went through them herself. She is fluent in Spain and English, but speaks Polish too.

Melissa provides individual psychotherapy, psychological support for the foreigners who live or are moving to Poland due to professional or personal reasons.

Couples/marriage psychotherapy

It is addressed to the couples which want to improve their relationship, are in crisis or the accumulating misunderstandings effectively make their common life difficult. Help for those with problems in marriage or relationship with a partner, those living in abusive relationships involving violence and psychological or physical maltreatment.

Melissa provides couples therapy; she specializes in the therapy of multi-cultural couples in which the partners speak different languages, Spanish, English or Polish.

Ikona

Prices


individual therapy/consultation (Spain, English, French, Swedish) – 240 PLN / 50 min

children therapy/consultation (English, Swedish) – 240 PLN / 50 min

couples therapy (Spanish, English) – 330 PLN / 80 min

family therapy (English, Swedish) – 390 PLN / 80 min

Payment: cash / card / on-line