Terapia par i małżeństw

„Jeśli weźmie się dwoje ludzi, dorzuci nieuniknione górki i dołki, i wszystko razem pomiesza, to choćby para bardzo się kochała, nie uniknie konfliktów.”

– Nicholas Sparks

Terapia par to forma pomocy psychologicznej skierowana do osób, których problemy psychologiczne są ściśle związane z relacją z partnerem. Są to sytuacje, kiedy nasze trudności wymagają pracy z drugą osobą, przyjrzenia się naszemu funkcjonowaniu razem.

Wielokrotnie bywa tak, że każde z partnerów, małżonków najpierw zgłasza się na terapię indywidualną, po czym okazuje się, że problem jest mocno zakorzeniony w relacji, a więc, aby go rozwiązać, lepiej skorzystać z terapii par. W terapii par pracujemy głównie nad samą relacją – niejako zapraszając ją do gabinetu, podczas gdy na terapii indywidualnej pracujemy raczej na własnym doświadczeniu tej relacji.

Co warto wiedzieć o terapii par?

 • Przed rozpoczęciem procesu psychoterapii odbywa się od jednego do trzech spotkań konsultacyjnych, których celem jest ustalenie na ile taka forma praca będzie pomocna, a na ile może być potrzebna też terapia indywidualna lub warsztaty np. umiejętności rodzicielskich.
 • Podstawowymi warunkami umożliwiającymi pracę z parą są:
  • motywacja obydwu osób do pracy nad relacją i wiara w możliwość zmiany
  • uznanie, że każde z partnerów ma wpływ na istniejący stan rzeczy
  • ustalenie wspólnego celu

Dodatkowo gdy w parze pojawia się kwestia czynnego uzależnienia czy stosowania przemocy, to te zagadnienia mają pierwszeństwo przed zajmowaniem się relacją i mogą wymagać wcześniejszej pracy indywidualnej lub terapii uzależnień.

 • Sesje terapeutyczne odbywają się raz na dwa tygodnie lub co tydzień (sesja 80 min.) w zależności od sposobu pracy terapeuty i/lub problemu wnoszonego przez małżonków.
 • Spotkania odbywają się wtedy, kiedy mogą w nich uczestniczyć obydwoje partnerzy. Dzięki temu terapeuta zachowuje neutralność i skupia się głównie na relacji pomiędzy nimi.
 • W trakcie sesji partnerzy:
  • Rozmawiają o ważnych dla siebie kwestiach w atmosferze życzliwego towarzyszenia.
  • Wypracowują własne metody rozwiązania trudnych sytuacji.
  • Uczą się słuchać siebie nawzajem i wyodrębniać uczucia, myśli i potrzeby, które odpowiadają za przejawiane przez nich zachowania
  • Dzięki terapeucie zaczynają dostrzegać powtarzające się mechanizmy interakcji i odnajdować ich źródła np. w przekazach płynących z rodzin pochodzenia.
  • Pracują nad swoim sposobem komunikowania się i wyrażania emocji.

Warto podkreślić, że rolą terapeuty nie jest dawanie rad czy dyrektywne prowadzenie spotkań, ale pomoc w tym, by praca w gabinecie, połączona z motywacją partnerów do pracy w domu, przełożyła się na lepsze rozumienie siebie nawzajem i wprowadzenie realnych zmian.

Kiedy zgłosić się na terapię par?

Jeżeli doświadczamy problemów w związku, relacji, w której jesteśmy, kłócimy się, wyzywamy lub czujemy chęć wycofania, rezygnacji, czy każda rozmowa kończy się kłótnią lub poczuciem przegranej, porozmawiajmy z partnerem o terapii wspólnej.

Razem z terapeutą możecie wyjść poza zamknięty cykl konfliktu, wzajemnego ranienia się. Psychoterapeuta par pomoże w zmianie sposobu komunikacji, da przestrzeń na to, byście wzajemnie się posłuchali i spróbowali zrozumieć. Nauczy Was nazywania własnych potrzeb i zauważania potrzeb partnera.

Dla wielu par i małżeństw może to być nadzieja na uratowanie związku, daje możliwość przejścia trudnego okresu, zobaczenia związku jako całości, a nie tylko w wymiarze doświadczanej krzywdy, zamiast rozstania. Może doprowadzić do uratowania związku lub do rozstania w taki sposób, by wspólna opieka nad dziećmi nie była tak trudna.

Terapia par w naszym ośrodku jest prowadzona przez doświadczonych psychoterapeutów, posiadających odpowiednie szkolenia w zakresie pracy z relacją dwóch osób (praca z diadą).

Pracujemy z parami niezależnie od długości trwania relacji, orientacji seksualnej partnerów czy kwestii sformalizowania związku.

Dla kogo:

Terapia par to szansa dla związków, które:

 • przeżywają kryzys
 • przeżywają znaczące zmiany, np. urodzenie dziecka, odejście dzieci z domu, utrata pracy przez partnera, itd.
 • zastanawiają się, czy być razem, czy się rozstać
 • czują, że się od siebie oddalają
 • notorycznie się rozstają i po jakimś czasie do siebie wracają
 • ciągłe kłótnie są okazją do wzajemnego krzywdzenia się
 • zaznały zdrady, zazdrości, braku zaufania.

Terapia małżeńska jest formą terapii opartą na bezpośrednim kontakcie terapeuty z parą, w trakcie regularnych spotkań z psychoterapeutą.

W naszym zespole jest też seksuolog pracujący z parami, gdy problemy życia seksualnego między partnerami wychodzą na pierwszy plan. 

Sesje trwają po 80 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie (w zależności od potrzeby i sposobu pracy wybranego terapeuty).

Ceny:

Sesja terapeutyczna – 200-220 PLN / 80 min

płatność – gotówka / karta / płatności on-line