Terapia dla par Warszawa

„Jeśli weźmie się dwoje ludzi, dorzuci nieuniknione górki i dołki, i wszystko razem pomiesza, to choćby para bardzo się kochała, nie uniknie konfliktów.”

– Nicholas Sparks

Terapia par jest szerokim terminem odnoszącym się do oddziaływań psychoterapeutycznych, które adresowane są nie tylko do małżeństw, czyli par formalnych, ale także do związków nieformalnych, par jednopłciowych, związków ludzi nie definiujących się z konkretną płcią i wszelkich dwójkowych relacji między osobami (może być to rodzic i dziecko, przyjaciele, partnerzy biznesowi). Nasi terapeuci mają też szerokie doświadczenie w pracy z LGBT+. Koncentruje się na problemach występujących w relacji, które wymagają wspólnej pracy obydwojga partnerów.

Ikona

Co warto wiedzieć o terapii par?

 • Przed rozpoczęciem procesu psychoterapii odbywa się od jednego do trzech spotkań konsultacyjnych, których celem jest ustalenie na ile taka forma praca będzie pomocna, a na ile może być potrzebna też terapia indywidualna lub warsztaty np. umiejętności rodzicielskich.
 • Podstawowymi warunkami umożliwiającymi pracę z parą są:
  • motywacja obydwu osób do pracy nad relacją i wiara w możliwość zmiany
  • uznanie, że każde z partnerów ma wpływ na istniejący stan rzeczy
  • ustalenie wspólnego celu

Dodatkowo gdy w parze pojawia się kwestia czynnego uzależnienia czy stosowania przemocy, to te zagadnienia mają pierwszeństwo przed zajmowaniem się relacją i mogą wymagać wcześniejszej pracy indywidualnej lub terapii uzależnień.

 • Sesje terapeutyczne odbywają się raz na dwa tygodnie lub co tydzień (sesja 80 min.) w zależności od sposobu pracy terapeuty i/lub problemu wnoszonego przez małżonków.
 • Spotkania odbywają się wtedy, kiedy mogą w nich uczestniczyć obydwoje partnerzy. Dzięki temu terapeuta zachowuje neutralność i skupia się głównie na relacji pomiędzy nimi.
 • W trakcie sesji partnerzy:
  • Rozmawiają o ważnych dla siebie kwestiach w atmosferze życzliwego towarzyszenia.
  • Wypracowują własne metody rozwiązania trudnych sytuacji.
  • Uczą się słuchać siebie nawzajem i wyodrębniać uczucia, myśli i potrzeby, które odpowiadają za przejawiane przez nich zachowania
  • Dzięki terapeucie zaczynają dostrzegać powtarzające się mechanizmy interakcji i odnajdować ich źródła np. w przekazach płynących z rodzin pochodzenia.
  • Pracują nad swoim sposobem komunikowania się i wyrażania emocji.

Warto podkreślić, że rolą terapeuty nie jest dawanie rad czy dyrektywne prowadzenie spotkań, ale pomoc w tym, by praca w gabinecie, połączona z motywacją partnerów do pracy w domu, przełożyła się na lepsze rozumienie siebie nawzajem i wprowadzenie realnych zmian.

Terapia par jest zwykle prowadzona przez jednego terapeutę/kę, ale jest też możliwość spotkań z dwoma terapeutami.

Co daje terapia prowadzona przez 2ch terapeutów?
Przede wszystkim warto zauważyć, że jest to forma stosowana szeroko na świecie i przynosząca wymierne korzyści i efekty. Dzięki dwójce terapeutów zmniejsza są obawa przez tym, że terapeuta będzie „po której ze stron”, pozwala na szersze spojrzenie dzięki tym co wnosi jedne i drugi terapeuta, co daje szerszą perspektywę. Praca jest też efektywniejsza, gdyż terapeuci będąc razem mogą nawiązywać interakcję z obydwoma osobami w parze równolegle, co przyśpiesza pracę – jednocześnie dając większe poczucie bezpieczeństwa i zaopiekowania dla każdego z partnerów, w tym pełniejszego zrozumienia obydwu stron.

Dla kogo:


Terapia par to szansa dla związków, które:

 • przeżywają kryzys
 • przeżywają znaczące zmiany, np. urodzenie dziecka, odejście dzieci z domu, utrata pracy przez partnera, itd.
 • zastanawiają się, czy być razem, czy się rozstać
 • czują, że się od siebie oddalają
 • notorycznie się rozstają i po jakimś czasie do siebie wracają
 • ciągłe kłótnie są okazją do wzajemnego krzywdzenia się
 • zaznały zdrady, zazdrości, braku zaufania.

Terapia par jest formą terapii opartą na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z parą w trakcie regularnych spotkań.

W naszym zespole jest też seksuolog pracujący z parami, z którego usług można skorzystać, gdy problemy życia seksualnego między partnerami wychodzą na pierwszy plan.

W naszym ośrodku jest też możliwość odbycia terapii par z dwoma terapeutami.

Informacje

Sesje trwają po 50 / 80 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie (w zależności od potrzeb i sposobu pracy wybranego terapeuty).

Terapia dla par cena:


Sesja terapeutyczna – 240 – 300 PLN / 50 min

Sesja terapeutyczna – 290 – 350 PLN / 80 min

Sesja terapeutyczna – 550 PLN / 80 min (2ch terapeutów)

płatność – gotówka / karta / płatności on-line