Coaching

Jesteś jedyną osobą na świecie, która może wykorzystać Twój potencjał.

– Zig Ziglar

Coaching jest partnerską współpracą z klientami w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje ich do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. (Za International Coach Federation).

W coachingu klient realizuje cele na proces oraz poszczególne sesje. Coaching polega na zbliżeniu do oczekiwanego przez klienta celu, w procesie zwiększania świadomości, potencjału i rozwoju kompetencji.

Ikona

„Jeśli nie masz wyjścia to stwórz je”

„Patrz przez pryzmat możliwości a nie ograniczeń”

 

Droga do osiągnięcia swoich celów i marzeń oraz spełnienia zawodowego nie musi być samotna.
Jeśli tylko zechcesz coach może Ci w niej towarzyszyć.

Kiedy warto rozważyć proces coachingowy?


Gdy chcesz:

 • rozpocząć nowe wyzwanie zawodowe i chcesz się lepiej odnaleźć w nowej roli, w nowym miejscu
 • zwiększyć efektywność swojej pracy (przez przyjrzenie się, co do tej pory działało dobrze, a co i w jaki sposób wymaga modyfikacji);
 • poprawić relacji z innymi;
 • wypracowywanie nowych nawyków działania;
 • stać się bardziej kreatywnym i mieć więcej energii;
 • odkryć i realizować swoje marzenia;
 • rozpoznać swoje mocne strony;
 • skuteczniejsze łączenie ról zawodowych z prywatnymi;
 • chęć lepszego realizowania się w sferze zawodowej;
 • poszukiwanie nowych sposobów na rozwój osobisty;
 • kiedy ważne jest dla Ciebie, aby być bardziej świadomym liderem, managerem, czy rodzicem;
 • odkryć swoje talenty;
 • osiągnąć swoje cele w sposób skuteczny, zrównoważony i spójny ze swoimi wartościami.

W procesie coachingowym nie mogą wziąć udziału osoby z aktywnym uzależnieniem,
będące obecnie w epizodzie depresyjnym, nadmiernie obciążone psychicznie, wymagające interwencji farmakologicznej.

Ikona

Coaching zespołowy / grupowy

Coaching grupowy

– metoda wspierania osiąganie indywidualnych celów z wykorzystaniem wsparcia grupy osób (mających podobne wyzwania). Przeznaczony jest dla będących w podobnej sytuacji życiowej / zawodowej, lecz chcących realizować swoje potrzeby związane z własnym rozwojem, jednocześnie czerpać inspiracje do własnego rozwoju z obecności oraz doświadczeń innych osób. Czas trwania procesu od 6 do 10 spotkań trwających od 120 do 180 minut (w zależności od wielkości grupy)

Coaching zespołowy

– metoda wspierania zespołów w wypracowywaniu lepszej jakości współpracy, radzeniu sobie przez zespół z rożnymi kryzysami takimi jak: sytuacje konfliktowe w zespole, niska efektywność pracy, zmiana lidera, restrukturyzacja w firmie, kryzysy życiowe wśród członków zespołu. Proces coachingu zespołowego może również dotyczyć zespołów rozproszonych, czy pracowników pracujących zdalnie w zespołach. Proces coachingu zespołowego zawsze wiąże się z procesem pracy z zespołem i liderem oraz równolegle prowadzonym indywidualnym procesem coachingu lidera tego zespołu. Czas trwania procesu i długość spotkań ustalana po poprzedzających go rozmowach z przedstawicielem firmy.

Forma i koszt coachingu zespołowego / grupowego:

 • ilość uczestników do 15 osób
 • czas trwania pojedynczej sesji – od 120 minut
 • czas trwania procesu – uzależniony od ilości uczestników (informacja zawsze wcześniej podana)
 • częstotliwość spotkań – stałe, ustalone wcześniej terminy
 • miejsce spotkań – omówione wcześniej z klientami
 • cena zależna od długości procesu i ilości uczestników

Ceny:


Coaching u Aleksandry Krupskiej:

Pojedyncza sesja coachingowa 350 zł / 1 – 1,5 godz.
Pakiet 10 sesji coachingowych 3000 zł / 10 x 1 – 1,5 godz.

Coaching u Anny Pruszko:

Pojedyncza sesja coachingowa 300 zł / 1 godz.

Płatność: gotówka / karta / przelew on-line