Lekarz psychiatra

Psychiatra wspiera zespół psychoterapeutów w obszarze diagnozy i farmakoterapii.

Psychiatria jest specjalnością medyczną zajmującą się leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Konsultacja z psychiatrą ma zwykle charakter diagnostyczny – pozwala stwierdzić, czy problem, z którym zgłasza się dana osoba, wymaga farmakoterapii lub hospitalizacji. Poważne zaburzenia, takie jak schizofrenia lub głęboka depresja, wymagają, aby osoba była pod kontrolą psychiatry. W takich przypadkach konieczne jest także przepisanie leków. Jednocześnie, osoby te regularnie uczęszczają na psychoterapię.

Psychiatra jest lekarzem, a więc osobą, która ukończyła studia medyczne oraz specjalizację z zakresu psychiatrii. Posiada wiedzę dotyczącą całego organizmu ludzkiego, jego anatomii i fizjologii, a także psychiki, które bardzo często na siebie oddziałują wpływając na występowanie określonych dolegliwości czy po prostu na nasze samopoczucie. Znajomość wszystkich tych zagadnień pozwala psychiatrze spojrzeć na zgłaszane przez pacjenta problemy z każdej strony i dokładniej określić ich źródła, a co za tym idzie postawić trafną diagnozę oraz zaproponować odpowiednią formę leczenia.

Ikona

Konsultacja z psychiatrą ma zwykle charakter diagnostyczny – pozwala stwierdzić, czy problem, z którym zgłasza się dana osoba, wymaga farmakoterapii lub hospitalizacji. W celu dokonania trafnej diagnozy lekarz może także zalecić wykonanie określonych badań (laboratoryjnych, obrazowych, psychologicznych) lub konsultację z innymi specjalistami (neurologiem, internistą). Spotkanie z psychiatrą to także rozmowa, podczas której pacjent ma możliwość opowiedzieć o swoich niepokojących, dostarczających uczucia dyskomfortu czy cierpienia myślach, odczuwanych emocjach. Psychiatra zwraca uwagę na pełne rozumienie problemu pacjenta, dlatego nie koncentruje się jedynie na wyeliminowaniu objawów, ale także na zrozumieniu ich kontekstu i uwarunkowań. Szukając źródła wskazywanego przez pacjenta cierpienia zwraca uwagę zarówno na psychiczne, jak i somatyczne aspekty. Należy tutaj wspomnieć, że nie ma wyraźnej granicy pomiędzy tym, co psychiczne a tym, co somatyczne. Nasz nastrój nie zależy wyłącznie od myśli, życiowych przeżyć i doświadczeń, ale jest też regulowany przez specjalne ośrodki ośrodkowego układu nerwowego. Również  stan naszych procesów metabolicznych i regulacyjnych, a nawet morfologia narządów, może zmieniać się pod wpływem ważnych wydarzeń życiowych i przeżyć. Objawy towarzyszące problemom psychicznym mają zwykle bardzo złożoną etiologię, której nie sposób wytłumaczyć typowymi czynnikami, dlatego każdy przypadek rozpatrywany jest przez lekarza indywidualnie, co jest niezwykle ważne także w przypadku dobierania odpowiedniej formy leczenia.

W trakcie konsultacji psychiatrycznej dużą rolę odgrywa aktywny udział pacjenta i otwarte dzielenie się z lekarzem swoimi odczuciami, myślami, oczekiwaniami i wątpliwościami. Podczas spotkań między jego uczestnikami tworzy się relacja oparta na zaufaniu, która jest niezbędna do uzyskania sukcesu terapeutycznego.  Psychiatra na podstawie zgromadzonej na temat pacjenta wiedzy i obserwacji wynikających z kontaktu z nim może pomóc pacjentowi w podjęciu decyzji dotyczących leczenia.

Często stosowaną w psychiatrii metodą leczenia jest farmakoterapia, która wciąż budzi liczne kontrowersje zniechęcając potencjalnych pacjentów do przyjmowania leków. W związku z tym należy pamiętać, że psychiatra jest lekarzem, a więc osobą mającą na celu nieść pomoc ludziom, nie zaś im szkodzić. Zaproponowanie leczenia farmakologicznego nie oznacza, że lekarz nie traktuje naszego problemu poważnie i wybrał najłatwiejszy sposób poradzenia sobie z nim jakim jest wypisanie recepty, tylko że uznał taką właśnie formę leczenia za najskuteczniejszą w naszym przypadku. Leki są jednym z narzędzi pomagania i tak jak każda metoda leczenia mają zarówno swoje zalety, jak i wady. Nie należy sugerować się informacjami na ich temat napływającymi do nas z mediów, tylko zasięgnąć porady lekarza, który ze względu na posiadane doświadczenie dysponuje rozległą wiedzą w tej kwestii. Rozmowa z psychiatrą pozwala dowiedzieć się jak działa określony lek, jak powinno się go przyjmować, jakie skutki może nieść za sobą jego stosowanie.

Psychiatra może również zaproponować pacjentowi psychoterapię, która bywa wystarczającą metodą poradzenia sobie z pojawiającym się problemem, ale często też towarzyszy farmakoterapii. Część psychiatrów posiadających odpowiednie wykształcenie i przygotowanie prowadzi również praktykę terapeutyczną, większość natomiast współpracuje z konkretnymi psychoterapeutami czy ośrodkami psychoterapeutycznymi. W takim przypadku psychiatra wspiera zespół psychoterapeutów, tak aby każdy pacjent miał możliwość kompleksowego leczenia, w zależności od jego potrzeb. Współpraca terapeutów z psychiatrą jest niezbędna dla poprawnej diagnozy i trafnego dobrania najlepszych rozwiązań. Podczas regularnych zebrań klinicznych wspólnie omawiane są postępy osób leczonych dwutorowo.

Do psychiatry można zapisać się bezpośrednio bądź kieruje do niego terapeuta, który uzna to za wskazane. Biorąc pod uwagę rozległość posiadanej przez psychiatrę wiedzy i jego doświadczenie można uznać, że spotkanie z psychiatrą jest optymalnym sposobem próby rozwiązania problemu pacjenta – zawierającym jego diagnozę i plan leczenia uwzględniający, w zależności od potrzeb, ewentualną farmakologię lub psychoterapię.

Dla kogo:


Konsultacja z psychiatrą ma na celu:

  • ustalenie, czy dany problem jest psychopatologią (zaburzeniem psychicznym),
  • dokonanie rozpoznania, postawienie diagnozy
  • stwierdzenie, czy konieczna jest farmakoterapia i ewentualne przepisanie leków
  • w razie konieczności skierowanie do innego specjalisty (np. neurolog, neuropsycholog)
  • wystawienie skierowania do szpitala, zwolnienia lekarskiego
Informacje

Wizyta u lekarza psychiatry trwa około 30 minut.

Kolejne wizyty ustalane są z lekarzem w zależności od potrzeb i stanu psychicznego.

Ceny:


Pierwszorazowa wizyta 300 PLN

Kolejna wizyta 250 PLN

Płatność: gotówka / karta