Mediacje rozwodowe i negocjacje biznesowe, menadżerskie

Negocjacje to słowo, proces, sztuka. Nic nie jest ustalone, dopóki wszystko nie jest ustalone.

-STEVE GATES

Są takie momenty, kiedy bardzo trudno jest dojść do porozumienia, czy znaleźć wspólnie rozwiązanie. Takim momentem może być decyzja o rozwodzie, rozstaniu i to zarówno w związku jak biznesowo. W takich momentach potrzeba jest osoba – mediator, która pomoże stronom w znalezieniu konsensusu, czyli takiego rozwiązania, które satysfakcjonuje wszystkie strony.

Mediacje rozwodowe (jak i o separację) – to dobrowolna, prowadzona w atmosferze poufności metoda rozwiązywanie sporów i konfliktów. Obie strony z pomocą mediatora samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy wnoszą uczestnicy a mogą dotyczyć: ustalenie warunków rozstania/pojednania, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów, a także wszelkich ustaleń majątkowych i mieszkaniowych.

Mediacje


Podstawowe cechy mediacji to:

 • bezstronność i neutralność mediatora

 • poufność całego postępowania

 • dobrowolność przystąpienia (na mediację muszą zgodzić się wszystkie strony biorące w niej udział)

 • autonomia stron (strony same decydują o sposobie rozwiązania sporu)

 • szybkość postępowania (w porównaniu do procedur sądowych)

 • niskie koszty (w porównaniu do kosztów wynajęcie reprezentanta prawnego)

Mediator


Rola mediatora:

 • oferuje płaszczyznę do rozmowy

 • ułatwia Stronom osiągnięcia porozumienia

 • pomaga w wypracowaniu satysfakcjonującego dla Stron rozwiązania

 • przygotowuje materiały do sporządzenia ugody (Porozumienia okołorozwodowego)

Nie ma kompetencji decyzyjnych a jego rola ma charakter wspierający.

Ikona
Kiedy warto udać się na mediacje?

O pomoc mediatora warto się zwrócić gdy mamy sprawy sporne i konfliktowe, a nie możemy sami dojść do porozumienia. Wszelkie poruszane kwestę są objęte tajemnicą zawodową mediatora. Mediator nie opowiada się po żadnej ze stron, szuka rozwiązana, które zaakceptują obie strony.

Mediator rozwodowy pomoże w sytuacjach, gdy jest wątpliwość co do:

 • podziału majątku po rozwodzie
 • jak uregulować kwestie alimentów
 • kto będzie zajmował się dziećmi
 • określenia sposobu podziału lub korzystania z mieszkania
 • ustalenie zasad spłaty kredytu po rozwodzie
Jakie korzyści niesie udział w mediacjach?

Przede wszystkim wypracowanie akceptowalnego przez strony rozwiązania, na bazie którego powstaje Porozumienie Okołorozwodowe. Rozwiązanie owo to wspólna decyzja stron a nie narzucone przez sąd rozstrzygniecie, które może okazać się niesatysfakcjonujące dla żadnej ze stron.
Pozew rozwodowy, któremu towarzyszy Protokół od mediatora oraz Porozumienie Okołorozwodowe jest weryfikowany w innym, szybszym trybie. Dzięki temu strony są w stanie otrzymać rozwód podczas pierwszej (i jedynej) rozprawy, oszczędzając sporo czasu.
Im krócej trwa proces rozwodowy, tym krócej strony tkwią w sytuacji zawieszenia i niepewności, co oznacza też mniejsze obciążenie emocjonalne i niższy poziom stresu.

Kiedy do mediatora?

Do mediatora możemy zgłosić się w każdej chwili – zarówno przed pójściem do sądu, jak i wtedy, gdy złożyliśmy już pozew rozwodowy.
Decyzja o podjęciu mediacji jest decyzją dobrowolną obu stron i warto podjąć ją jeszcze przed rozpoczęciem procedury sądowej.
Jednak należy pamiętać, że sędzia może skierować strony do mediacji. Warto zatem rozważyć mediacje zanim sprawa trafi do sądu.

Informacje

Istotą mediacji jest znalezienie, przy pomocy mediatora, satysfakcjonującego dla wszystkich zaangażowanych stron rozwiązania.

Sesja mediacyjna trwa 80 min, jest prowadzona przez certyfikowanego mediatora sądowego.

Nasz mediator pracuje też w języku angielskim.

Liczba spotkań to 1-3 sesje, najczęściej jedno spotkanie jest wystarczające.

Ceny:


sesja mediacji – stacjonarnie (80 min) – 450 zł + 23% VAT
sesja mediacji – online (80 min) – 400 zł + 23% VAT
– w języku angielskim – stacjonarnie (80 min) – 600 zł + 23% VAT
– w języku angielskim – online (80 min) – 550 zł + 23% VAT

Płatność: gotówka / karta / przelew on-line