Testy psychologiczne (MMPI, DIVA)

Testy psychologiczne pozwalają nam lepiej poznać samych siebie. W każdym naszym wyborze kryje się cząstka naszej duszy.

W naszej placówce oferujemy możliwość diagnostyki psychologicznej, w celu oceny osobowości czy potwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń psychicznych. Diagnoza psychologiczna zawsze odbywa się w obecności wykwalifikowanego specjalisty, który podczas wizyty wytłumaczy jej przebieg oraz w zależności od jego wyniku zarekomenduje dalsze kroki. Trafnie postawiona diagnoza psychologiczna często okazuje się być pierwszym krokiem ku poprawie jakości życia, precyzyjnie wskazującym kierunek dalszego leczenia. W związku z tym niezwykle istotne jest, aby odbyła się pod okiem specjalisty.

MMPI - 2


Test MMPI – 2 to obszerny kwestionariusz samoopisowy, pozwalający zbadać strukturę i profil osobowości danej osoby, w tym zaburzenia osobowości i zaburzenia psychiczne. Składa się z 567 pytań dotyczących różnych przekonań i zachowań, na które można udzielić odpowiedzi ,,tak”, ,,nie” lub ,,nie wiem”. Jest to jedno z najdokładniejszych narzędzi psychologicznych stosowanych od wielu lat. Pozwala ocenić nieprawidłowości funkcjonowania ludzkiej psychiki w 10 różnych obszarach..
Znajduje ono także zastosowanie w obszarach nieklinicznych (przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).
Spotkanie diagnostyczne obejmuje wywiad psychologiczny oraz wykonanie testu. Po wizycie otrzymają Państwo wynik testu napisany w formie opinii psychologicznej przystępnym językiem.

Warto rozważyć wizytę diagnostyczną jeśli:

  • masz poczucie, że na codzień w Twoim życiu występują trudności z zakresu psychopatologii, takie jak objawy depresyjne, lękowe czy hipochondryczne
  • chcesz poznać profil swojej osobowości z pomocą specjalisty
  • inny specjalista zalecił Ci badanie
Ikona

Czas trwania: 180 min

Cena: 700 zł

DIVA 5.0


Spotkanie diagnostyczne bazuje na kwestionariuszu do diagnozowania zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi u osób dorosłych. Zgodnie z klasyfikacją DSM-IV, aby móc postawić diagnozę ADHD lub ADD u osoby dorosłej, konieczne jest ustalenie, czy symptomy były obecne zarówno w dzieciństwie, jak i w wieku dorosłym. Diagnozujemy również młodzież od 13 roku życia. Spotkanie diagnostyczne obejmuje wywiad psychologiczny oparty na kwestionariuszu. Po wizycie otrzymają Państwo opinię psychologiczną, w przypadku potwierdzenia ADHD zawierającej typ oraz stopień ciężkości zaburzenia oraz rekomendacje specjalisty.

Warto rozważyć wizytę diagnostyczną jeśli:

  • odczuwasz wewnętrzny niepokój,
  • nie jesteś się w stanie odprężyć,
  • masz problem z utrzymaniem koncentracji i uwagi
  • masz trudności z kończeniem rozpoczętych czynności
  • cierpisz z powodu własnej impulsywności
  • w dzieciństwie miewałeś/aś problemy z nauką i koncentracją i towarzyszyło ci uczucie wewnętrznego niepokoju, pobudzenia
Ikona

Czas trwania: 120 minut (możliwość podziału na dwa spotkania)

Istnieje możliwość przeprowadzenia konsultacji w języku angielskim.

Cena: 500 zł