Regulamin

Regulamin – zasady pracy Pracowni Psychorozwoju Kielczyk

Osoba prowadząca terapię posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu, podlega stałej superwizji zawodowej. W swoich działaniach prezentuje uczciwość i szacunek wobec światopoglądu, orientacji seksualnej i przekonań religijnych osób, z którymi pracuje.

Osobę prowadzącą terapię obowiązuje tajemnica zawodowa, nie może ona dzielić się informacjami, w posiadanie których weszła w związku z wykonywaniem psychoterapii, poza sytuacjami określonymi w kodeksie psychologa i prawie polskim.

Sesje psychoterapeutyczne indywidualne trwają 50 min. Sesje terapeutyczne par i małżeństw trwają 50 min lub 80 min. Zmiany czasu wizyty mogą być zastosowane w porozumieniu z osobą prowadzącą terapię.

Częstotliwość sesji oraz czas trwania terapii określane są indywidualnie z osobą prowadzącą terapię.

W przypadku spóźnienia obowiązuje płatność za całą sesję. Spotkanie nie może być przedłużane.

Umówioną sesję można odwołać najpóźniej na 24 h przed planowanym terminem spotkania. Sesja nieodwołana lub odwołana tego samego dnia, w którym miała się odbyć jest płatna. Odwołanie sesji musi zostać potwierdzone przez sekretariat najszybciej jak to możliwe. Sesje można odwoływać osobiście, drogą mailową, telefonicznie lub SMSem.

Odwołanie trzech sesji pod rząd skutkuje anulowaniem stałego terminu terapii.

Sesje należy opłacać zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie www.kielczyk.pl (zakładka cennik).

Chęć otrzymywania faktury na firmę lub osobę prywatną należy zgłosić przed płatnością.

Płatności

Za sesję stacjonarne płaci się w wybranej placówce gotówką lub kartą.

Sesje on-line można opłacić blikiem, PayPalem, przelewem bankowym lub szybkim przelewem internetowym. Szczegóły płatności znajdują się na dole zakładki cennik.