Regulamin

Regulamin – zasady pracy Pracowni Psychorozwoju Kielczyk
 1. Pracownia Psychorozwoju Kielczyk jest prowadzona przez firmę Ypsilon Media Sp. z o.o., ul. Ludwisarska 8, 04-210 Warszawa, NIP 1181898984, prowadząca usługi psychoterapii i konsultacji psychologicznych w siedzibie firmy (ul. Ludwisarska 8, Warszawa) oraz on-line.
 2. Osoba prowadząca psychoterapię / konsultacje psychologiczne posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania zawodu, podlega stałej superwizji zawodowej. W swoich działaniach prezentuje uczciwość i szacunek wobec światopoglądu, orientacji seksualnej i przekonań religijnych osób, z którymi pracuje.
 3. Osobę prowadzącą terapię obowiązuje tajemnica zawodowa, nie może ona dzielić się informacjami, w posiadanie których weszła w związku z wykonywaniem psychoterapii, poza sytuacjami określonymi w kodeksie psychologa i prawie polskim.
 4. Sesje psychoterapeutyczne indywidualne trwają 50 minut. Sesje terapeutyczne par i małżeństw oraz rodzin trwają 50 minut lub 80 minut. Zmiany czasu wizyty mogą być zastosowane w porozumieniu z osobą prowadzącą terapię.
 5. Częstotliwość sesji oraz czas trwania terapii określane są indywidualnie z osobą prowadzącą terapię.
 6. W przypadku spóźnienia obowiązuje płatność za całą sesję. Spotkanie nie może być przedłużane.
 7. Dokładna cena u wybranego terapeuty zostanie podana w momencie zapisania i wybrania terminu u danego terapeuty przez sekretariat telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem smsa.
 8. Umówioną sesję można odwołać najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem spotkania. Sesja nieodwołana lub odwołana w okresie krótszym niż 48 godzin przed sesją – jest płatna. Odwołanie sesji jest skuteczne, jeżeli zostanie potwierdzone przez sekretariat (telefonicznie lub zostanie wysłany sms lub mail potwierdzający odwołanie). Sesje można odwoływać drogą mailową, telefonicznie lub SMSem w godzinach pracy sekretariatu. Wyjątek stanowią sesje poniedziałkowe, których odwołanie jest możliwe do 21:00 w piątki. Z kolei sesje wtorkowe można odwołać do godz. 12:00 w poniedziałek.
 9. Odwołanie trzech sesji z rzędu skutkuje tym, że rezerwacja stałego terminu terapii zostaje anulowana.
 10. Sesje on-line należy opłacić na 48 godzin przed terminem sesji, jeżeli opłata jest wykonana tradycyjnym przelewem – należy przesłać potwierdzenie wpłaty na adres: ludwisarska@kielczyk.pl. W przypadku braku opłaty sesja zostanie anulowana, o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.
 11. Sesje on-line należy opłacać poprzez metody opisane w zakładce „cennik” przedstawionym na stronie www.kielczyk.pl/cennik/
 12. Chęć otrzymywania faktury na firmę należy zgłosić́ przed dokonaniem płatności.
 13. Obsługa klienta jest realizowana w ośrodku mieszczącym się w Warszawie przy ul. Ludwisarskiej 8, w godz. 10-21 w dni powszednie oraz telefonicznie pod nr. tel. +48 664 562 111 oraz +48 606 259 138, a także mailowo: ludwisarska@kielczyk.pl.
 14. Klientowi przysługi zwrot pieniędzy za opłaconą z góry sesję psychoterapii lub konsultację psychologiczną, jeżeli nie odbyła się z winy ośrodka, zwrot nastąpi w ciągu 3 dni od daty sesji, chyba, że klient wyda dyspozycję o przeniesieniu płatności na inny termin.
 15. Wszelkie reklamacje należy przesyłać na adres Pracownia Psychorozwoju Kielczyk, ul. Ludwisarska 8, 04-210 Warszawa lub na adres mailowy: ludwisarska@kielczyk.pl. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni.

 

Sposoby płatności

Za sesję stacjonarne płaci się w ośrodku gotówką, kartą lub blikiem przed spotkaniem.

Sesje on-line można opłacić blikiem, PayPalem, przelewem bankowym lub szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem systemu Fondy / Przelewy24. Szczegóły płatności znajdują się na dole zakładki cennik.