Regulamin

Regulamin – zasady pracy Pracowni Psychorozwoju Kielczyk

Osoba prowadząca terapię posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do uprawiania zawodu, podlega stałej superwizji zawodowej. W swoich działaniach prezentuje uczciwość i szacunek wobec światopoglądu, orientacji seksualnej i przekonań religijnych osób, z którymi pracuje.

Osobę prowadzącą terapię obowiązuje tajemnica zawodowa, nie może ona dzielić się informacjami, w posiadanie których weszła w związku z wykonywaniem psychoterapii, poza sytuacjami określonymi w kodeksie etycznym psychoterapeuty (zgodnie z wytycznymi organu wydającego uprawnienia w nurcie, w którym jest otrzymał) i prawie polskim.

Sesje psychoterapeutyczne indywidualne trwają 50 min. Sesje terapeutyczne par i małżeństw trwają 80 min. Zmiany czasu wizyty mogą być zastosowane w porozumieniu z osobą prowadzącą terapię.

Częstotliwość sesji oraz czas trwania terapii określane są indywidualnie z osobą prowadzącą terapię.

W przypadku spóźnienia obowiązuje płatność za całą sesję. Spotkanie nie może być przedłużane.

Umówioną sesję można odwołać najpóźniej na 24 h przed planowanym terminem spotkania. Sesja nieodwołana lub odwołana tego samego dnia, w którym miała się odbyć jest płatna.

Jeżeli zapłacono za sesję, która została odwołana 24h przed planowanym terminem, opłata przechodzi na kolejną sesję, w kolejnym umówionym terminie. W przypadku całkowitej rezygnacja z dalszych sesji opłata zostanie zwrócona w ten sam sposób w jaki nastąpiła płatność.

Sesje należy opłacać zgodnie z cennikiem przedstawionym na stronie www.kielczyk.pl/cennik oraz w podany na tej stronie sposób.
Sesje on-line należy opłacać przed terminem jej rozpoczęcia.

Termin sesji należy uzgodnić telefonicznie z sekretariatem tel. +48 606 259 138, samo opłacenie sesji nie jest rezerwacją terminu.

Chęć otrzymywania faktury na firmę należy zgłosić przed dokonaniem płatności.

ZASADY PRACY

W CZASIE EPIDEMII

Konsultacje i sesje psychoterapeutyczne odbywają się zarówno stacjonarnie jak i on-line. Prosimy wybrać opcję odpowiednią dla siebie biorąc pod uwagę swój stan zdrowia, poczucie bezpieczeństwa i możliwości (m.in. komfortowe miejsce na sesję on-line). O sposobie pracy danego terapeuty można dowiedzieć się w rejestracji pod nr tel. 606 259 138.

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo w czasie epidemii koronawirusa wprowadzamy następujące zasady pracy i przebywania w placówce:

Zasady higieny

W sesjach na żywo mogą uczestniczyć osoby, które nie miały w ostatnich 2ch tygodniach symptomów chorobowych; podwyższonej temperatury, kaszlu, kataru, ani nie miały kontaktu z osobami chorymi, potencjalnie zakażonymi oraz przyjeżdżającymi z innych krajów. W innym przypadku prosimy o umówienie sesji on-line.

Na terenie ośrodka są dostępne płyny odkażające. Należy z nich korzystać każdorazowo po przyjściu do placówki.

Przestrzeń placówki jest traktowana jako przestrzeń publiczna, a co za tym idzie obowiązują zasady używania maseczki ochronnej (lub przyłbicy).

Po każdej sesji pomieszczenie zostanie zdezynfekowane, przewietrzone oraz wymienione zostaną jednorazowe nakładki na fotele.

Jeżeli pogoda na to pozwala sesje będę prowadzone przy otwartym oknie.

Czas sesji

Prosimy o punktualne przychodzenie na sesje, by od razu wejść do gabinetu, a tym samym zminimalizować kontakt z innymi klientami placówki.

Sesje będą kończyć się punktualnie po 50 min (lub 80 min terapia par) by był czas na zdezynfekowanie pomieszczenia oraz jego przewietrzenie.

Płatności

Płatności prosimy dokonywać on-line klikając na przycisk na naszej stronie (można płacić kartą, blikiem, szybkim przelewem), by ograniczyć ruch w sekretariacie.
» JAK ZAPŁACIĆ