Terapia dla małżeństw

„Małżeństwo nie jest stanem – jest umiejętnością.”
– Magdalena Samozwaniec

Psychoterapia małżeńska jest skierowana do związków formalnych niezależnie od długości ich trwania. Motywacją do uczestniczenia w niej może być chęć rozwoju lub potrzeba poradzenia sobie z kryzysami – pojawiającymi się naturalnie wraz z wchodzeniem w kolejne etapy życia pary/rodziny bądź wynikającymi z interakcji między małżonkami.

Co warto wiedzieć o terapii małżeństw?

 • Kieruje się tymi samymi zasadami co terapia par
 • Jest szansą na wyjście poza zamknięty cykl konfliktu i wzajemnego ranienia się, zmianę sposobu komunikacji, stworzenie przestrzeni do wysłuchania siebie nawzajem i próby zrozumienia żony/męża, a także do nazywania własnych potrzeb i zauważania potrzeb partnera.
 • Dla wielu małżeństw może to być nadzieja na uratowanie związku, daje możliwość przejścia trudnego okresu, zobaczenia związku jako całości i mechanizmów nim rządzących, a nie tylko w wymiarze indywidualnie doświadczanej krzywdy.
 • Jeżeli małżonkowie samodzielnie podejmą decyzję o rozstaniu psychoterapeuta pomoże im przejść przez ten proces w taki sposób, by mogli nadal efektywnie pełnić swoje role rodzicielskie.
 • Daje możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu małżonków też jako rodziców i jak ta rola wpływa na ich relację małżeńską i w którym momencie jest podłożem konfliktów lub argumentem do niewypowiedzianych pretensji, czy żalu do żony lub męża.

Dla kogo:

Terapia małżeństw to szansa dla małżonków, którzy:

  • chcieliby wypracować nowe metody rozwiązań dla codziennych trudności
  • mierzą się ze zmianami zachodzącymi w związku pod wpływem czasu
  • żyją w dystansie emocjonalnym i/lub fizycznym
  • chcieliby przestać angażować dzieci we wzajemne konflikty
  • mają trudność, aby porozumiewać się w konflikcie w sposób konstruktywny
  • doświadczyły kryzysu, który poddał w wątpliwość przyszłość ich relacji

Terapia małżeńska jest formą terapii opartą na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z parą w trakcie regularnych spotkań.

Gdy życie seksualne między partnerami jest główną przyczyną problemów zapraszamy na konsultację z seksuologiem pracującym także z parami.  

Sesje trwają po 80 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie (w zależności od potrzeby i sposobu pracy wybranego terapeuty).

Ceny:

Sesja terapeutyczna – 200-220 PLN / 80 min
Sesja z seksuologiem dla pary – 250 PLN / 80 min

płatność – gotówka / karta / płatności on-line