Pomoc psychologiczna Poradnia psychologiczna w Warszawie

pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to wsparcie udzielane w obszarze naszej psychiki, emocji, schematów myślenia i zachowania. Wiele osób może pochwalić się świetnym zdrowiem, wyglądem czy osiągnięciami zawodowymi, jednak przeżywają one trudności związane ze sferą psychiczną. Dzięki ofercie jaką jest pomoc psychologiczna, mogą one osiągać satysfakcję także w tej sferze życia.

Pomoc psychologiczna jest relatywnie nową formą pomocy, ponieważ zaczęła funkcjonować dopiero na początku XX wieku. Wtedy to odkryto, że w przypadku pewnych zaburzeń farmakoterapia i medycyna są bezradne, a medyczne metody leczenia nie przynoszą rezultatów. Zauważono natomiast leczące czynniki metod opartych na zgłębianiu i analizowaniu ludzkiej psychiki, emocji, czyli tego, czego nie widać gołym okiem. Z czasem zaczęto zauważać, że zdrowie psychiczne człowieka jest równie ważne, a być może ważniejsze, niż jego zdrowie fizyczne. Konsekwencją tych wniosków był rozwój różnych form pomocy psychologicznej.

Obecnie pomoc psychologiczna obejmuje: promocję zdrowia, prewencję patologii, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową oraz psychoterapię i resocjalizację. Pomoc psychologiczna oferowana przez Pracownię Psychorozwoju Kielczyk to głównie psychoterapia indywidualna, par i grupowa oraz promocja zdrowia w formie warsztatów.

Jakie korzyści może przynieść nam pomoc psychologiczna i kiedy po nią sięgnąć? Ta forma pomocy to przede wszystkim sposób na zwiększenie samoświadomości, czyli wiedzy na temat naszego funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego, naszych motywacji i sposobów postępowania. Mimo, że pojęcie to zawiera słowo „pomoc”, pomoc psychologiczna jest nie tylko lekarstwem na problemy psychiczne, ale także drogą do samopoznania dla osób zainteresowanych rozwojem psychologicznym.

Pomoc psychologiczna w formie psychoterapii znajduje zastosowanie w przypadku:

– zdiagnozowanych chorób psychicznych

– zaburzeń nastroju

– zaburzeń funkcjonowania w życiu towarzyskim, rodzinnym, zawodowym

– braku rozumienia własnego postępowania

– trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji

– problemów somatycznych występujących na tle psychicznym

– utraty poczucia szczęścia, satysfakcji z życia, sensu życia

– kryzysów i trudnych doświadczeń, takich jak śmierć lub zagrożenie życia

Jeśli zaobserwowałeś u siebie powyższe zjawiska, objawy lub też niepokoją cię pewne aspekty twojego funkcjonowania, zachęcamy do skorzystania z oferty naszej placówki. Pomoc psychologiczna to najlepsze co możesz sobie teraz podarować. Pamiętaj, że jesteśmy po to, aby wybrać dla ciebie jak najlepszą formę pomocy, więc w razie wątpliwości bez wahania opowiedz nam o swoim problemie, a my skierujemy cię do odpowiedniej osoby. Pomoc psychologiczna jeszcze nigdy nie była tak dostępna jak dziś – wykorzystaj to i sięgnij po wsparcie.

Pomoc psychologiczna to cykl sesji obejmujący do 12 spotkań, których częstotliwość jest ustalona indywidualnie z terapeutą.

Jest to terapia krótkoterminowa, ukierunkowana na rozwiązanie określonego problemu życiowego, który pojawił się stosunkowo niedawno.

Ceny:
Sesja terapeutyczna 130 PLN / 50 min.
Sesja terapeutyczna w języku angielskim lub hiszpańskim 180 PLN / 50 min.

Płatność: gotówka / karta

 

Pomoc psychologiczna Warszawa

Terapię prowadzą

Izabela Kielczyk

psychoterapeuta, psycholog biznesu, założycielka Pracowni, certyfikowany terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniu TSR

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych, pracuję z ludźmi biznesu, prowadząc autorską psychoterapię dla ludzi pracujących dużo i za dużo, przeciążonych pracą, z objawami pracoholizmu, znużenia pracą i nie mających czasu na życie poza pracą.

Pracuję z parami starającymi się o adopcję, z parami już będącymi rodzicami adopcyjnymi oraz z dziećmi adopcyjnymi w wieku nastoletnim i dorosłymi adoptowanymi, a także z parami, kobietami, mężczyznami którzy nie mogą mieć dzieci biologicznych i po niedanych próbach in vitro.

więcej

Marta Bogusławska-Michniak

psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Specjalizacja

Specjalizuje się w terapii długoterminowej osób dorosłych i pomocy psychologicznej dla rodzin.

Pracuję z dorosłymi osobami, które doświadczają trudności związanych z przeżywanym lękiem, niepewnością, niższą samooceną oraz nagłymi wydarzeniami w ich życiu (utratą pracy, żałobą, rozwodem).

więcej

Robert Olszak

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych. Pracuję w podejściu psychodynamicznym, doradzam w trudnych sytuacjach, prowadzę grupy interpersonalne, podejmuję interwencje kryzysowe oraz negocjacje kryzysowe.

więcej

Lidia Flis

psycholog, psychoterapeuta par, trener

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii par/małżeństw, rodzin oraz terapii indywidualnej.

Pracuję z parami, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi lub znaczącymi zmianami.

więcej

Joanna Obuchowicz

pedagog, trener, psychoterapeuta

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw.

Posiadam doświadczenie w terapii osób, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny.

Pracuję z osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinach z problemami alkoholowymi. Kobietami w okresie rozrodczym, zmagającymi się z problemami podjęcia decyzji o ciąży jak również w okresie menopauzalnym, kiedy dotykają problemu „pustego gniazda” i końca aktywności zawodowej.

więcej

Teresa Raczkowska

psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej krótko i długoterminowej dla osób dorosłych, doświadczających zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, uporczywego stresu, napięcia emocjonalnego, problemów w relacjach, trudności w rozwoju osobistym, niskiego poczucia własnej wartości, wewnętrznego chaosu, kryzysów i niepowodzeń życiowych związanych z różnymi etapami życiowymi np. rozwodem, chorobą , śmiercią bliskiej osoby, pragnących odnaleźć sens życia.

więcej

Magdalena Pietrzak-Żelazko

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótkoterminowej terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z lękiem, depresją, traumą, kryzysem, doświadczającymi trudności w kontaktach z ludźmi, a także z osobami pragnącymi dążyć do własnego rozwoju.

więcej

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień
(terapia także w języku niemieckim)

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

więcej

Agnieszka Gutkiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję z osobami doświadczającymi problemów lękowych i depresji, a także z osobami z niską samooceną. Pomagam poprawiać relacje z innymi ludźmi i radzić sobie w sytuacji zmian życiowych i kryzysów.

więcej

Magdalena Zysiak

psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych.

Pomagam osobom, które: doświadczają trudności w relacjach z bliskimi osobami, czują się nierozumiane przez otoczenie; żyją w ciągłym napięciu, stresie; cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości; doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym (rozwód, śmierć, narodziny dziecka, utrata/zmiana pracy, rozstanie).

więcej

Anna Kot-Mosakowska

psychoterapeutka, terapeutka par, coach, trenerka

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii dorosłych oraz młodych dorosłych, pracuję z relacjami między parą, małżeństwem, przyjaciółmi, pracownikami. Wspieram ludzi na drodze rozwoju osobistego pragnących odnaleźć swoją życiową ścieżkę, talenty, zrealizować marzenia oraz poznać samych siebie. Pomagam osobom doświadczającym stresu, stanów lękowych, nerwicowych, depresyjnych, zaburzeń snu, zaburzeń nastroju oraz osobom będącym w kryzysie życiowym, a także decydującym się na zamiany związane z pracą, karierą, związkiem.

więcej

Jakub Kielczyk

psychoterapeuta, terapeuta par, założyciel Pracowni

Specjalizuję się w terapii indywidualnej osób potrzebujących wsparcia w trudnych momentach życia, kryzysach, doświadczających problemów w relacjach z innymi ludźmi, odczuwających stany depresyjne i zaburzenia nastroju. Pracuję z osobami zaburzeniami lękowymi, doświadczającymi napadów panicznego lęku.

Zapraszam również osoby zastanawiające się nad zmianą zawodu, czy będące w przełomowych momentach życia. Pracuję także z parami chcącymi przyjrzeć się swojej relacji lub stojącymi przed różnymi życiowymi dylematami.

Zajmuję się tematyką związaną z niepłodnością, trudnościami w trakcie starań o dziecko oraz zbiegów in-vitro, a także wsparciem psychologicznym w trakcie procesu adopcyjnego. Do pracy w tych obszarach zapraszam szczególnie pary oraz mężczyzn.

więcej

Marta Gawinkowska-Stefańska

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii osób dorosłych. Pomagam klientom cierpiącym z powodu:
– trudności w relacjach,
– zaburzeń nastroju, depresji,
– lęków, problemów w realizacji zadań życiowych,
– nadaktywnego krytyka wewnętrznego,
– kryzysu, utraty sensu, braku nadziei,
– zaburzeń osobowości,
– zaburzeń psychotycznych,
– trudnych przeżyć, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić.

Udzielam konsultacji także w języku angielskim. Pracuję pod stałą superwizją.

więcej

Melissa Hernández Jaczewska

Psycholog, terapeuta (terapia po angielsku i hiszpańsku)

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii krótko- i długoterminowej skierowanej do obcokrajowców hiszpańsko- i angielskojęzycznych, którzy z powodów zawodowych lub osobistych mieszkają lub przenoszą się do Polski.

Sytuacja zmiany otoczenia, środowiska w którym żyjemy, czasem generuje stres, lęk lub depresję. Nasza stabilizacja emocjonalna zależy o tego, w jaki sposób umiemy poradzić sobie z tymi zmianami.

więcej