Rodzinne Eldorado? firma rodzinna okiem psychologów…

wrzesień 2021 | Relacje – magazyn firm rodzinnych

Własną firmę tworzy się i kształtuje według swojego uznania i w zgodzie z własnymi wartościami. Przynosi to ogromną satysfakcję z pracy na własny rachunek z pełną decyzyjnością. Brak jest uzależnienia od innych; nie ma żadnych narzuconych reguł. To ogromne plusy.

Radość tworzenia, ból pomyłek

Z drugiej strony jest to ogromna osobista odpowiedzialność za podejmowane decyzje i wybory. W firmie rodzinnej porażki bolą zdecydowanie bardziej, a konsekwencje błędnie podjętych decyzji obciążają nas bezpośrednio. W dużej korporacji łatwo rozbić odpowiedzialność, a konsekwencje rozmywają się płynnie w wieloosobowej strukturze.

Firma w rodzinie, rodzina w firmie

Izabela Kielczyk: Z własnego doświadczenia zauważyłam, że firma i rodzina staje się jednością. Rodzina pracująca razem we własnej firmie przynosi sprawy służbowe do domu, z drugiej strony przenosi wartości rodzinne do firmy. Każda firma rodzinna zawsze jest inna, ponieważ tworzą ją ludzie, których łączy własna historia, kultura i sposób bycia. Ludzie ci z reguły pracując razem długo lub nawet całe życie mają głębokie poczucie wspólnoty, choć mogą dzielić ich inne potrzeby ekonomiczno‐społeczne. Tak silnych więzi nie ma w korporacjach, które starają się zespolić ludzi wokół wspólnego celu wprowadzając misję, wizję i wartości firmowe.

(…)

czytaj cały artykuł w Magazynie Relacje – Inicjatywa firm rodzinnych:
www.firmyrodzinne.pl/relacje-wrzesien-2021-radosci-i-troski-przedsiebiorcow