E-pomoc psychologiczna – jak wygląda współczesna praca psychologa

Żyjemy w dobie Internetu, który opanował niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Nic więc dziwnego, że także obszar pomocy psychologicznej nie pozostał mu obojętny. To bardzo ważne, bowiem zarówno presja, jak i problemy współczesnego świata sprawiają, że coraz więcej osób zmaga się z różnymi trudnościami oraz zaburzeniami psychicznymi. Nie każdy jednak ma odwagę czy możliwość skorzystania w określonym czasie i  danej sytuacji z pomocy stacjonarnej. Sprawy nie ułatwia także panująca pandemia i związane z nią obostrzenia. Może pojawić się jednak pytanie- czy warto skorzystać z e-pomocy psychologicznej, kiedy warto to zrobić oraz jak wygląda praca współczesnego psychologa i czym różni się ona od tej świadczonej w gabinecie. Wyjaśniamy więc po krótce każdą z tych kwestii.

E-psychologia to nic nowego

Wydawałoby się, że pomoc psychologiczna świadczona przez Internet to zupełnie nowa usługa, a tymczasem prawda jest nieco inna. Początki e-psychologii sięgają początku Internetu. Co prawda wówczas nie były świadczone na tak szeroką skalę, gdyż komputery stanowiły rzadkość w domach, natomiast w diametralnym tempie zaczęło się to zmieniać, wraz ze wzrostem dostępności komputerów oraz sieci.

Szybko okazało się, że jest to niezwykle komfortowa i potrzebna forma udzielania pomocy psychologicznej, dlatego też coraz więcej jednostek zaczęło ją świadczyć. W miarę rozwoju możliwości technologicznych, zmianie ulegały też sposoby komunikacji, wykorzystujące rozmaite instrumenty internetowe oraz programy komputerowe.

Widzimy więc, że e-psychologia ma już swoją bogatą historię, natomiast prawdą jest także, że wraz z upływem czasu jej popularność ciągle wzrasta- zwłaszcza teraz, gdy przyszło nam zmagać się z wieloma trudnościami i żyć w czasach niełatwych, wśród wielu ograniczeń i presji.

E-pomoc psychologiczna - jak wygląda współczesna praca psychologa

psycholog Warszawa

Jak wygląda praca e-psychologa?

Jest to temat dość obszerny, bowiem podobnie jak w przypadku pomocy psychologicznej oferowanej stacjonarnie, tak i schemat pracy e-psychologa nieco się różni, w zależności od kilku czynników- przyjętej formy działania, potrzeb i oczekiwań pacjenta, rozwiązań oferowanych przez danego psychologa, problemu z którym zgłasza się pacjent.

Pomoc psychologiczna świadczona zdalnie może przybrać dwie formy- może być to kontakt synchroniczny, a więc odbywający się w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym udziale dwóch stron (m.in. rozmowa telefoniczna, czat, wideorozmowa) bądź kontakt asynchroniczny, gdy wymiana zdań rozciągnięta jest w czasie (m.in. wiadomości e-mail, kontakt poprzez sms, aplikacje). Ponadto do kontaktu może dojść w czasie zaplanowanym i umówionym, bądź też nagle, gdy tylko pacjent będzie tego wymagał, zaś pomoc ze strony psychologa będzie w tym momencie możliwa.

Osoba licząca na e-pomoc kontaktuje się ze specjalistą, który po wstępnym rozpoznaniu tematu, potrzeb i oczekiwań pacjenta podaje dalsze kroki postępowania, kierując do psychologa, psychiatry bądź terapeuty specjalizującego się w danym obszarze lub sam wskazując schemat działań, które będą miały na celu jak najlepszą pomoc i wsparcie dla osoby, która się o nie zwróciła. 

W przypadku tej formy pomocy obie strony muszą także zadbać o kwestie techniczne- przede wszystkim sprzęt oraz warunki, które umożliwią swobodny kontakt, bez żadnych zakłóceń i utrudnień. W przypadku kontaktu poprzez specjalistyczne programy lub aplikacje, należy zadbać o ich wcześniejsze pobranie, instalację oraz uruchomienie. Podczas pierwszej rozmowy możemy mieć pewność, że specjalista zanim przystąpi do rozmowy, sam się przedstawi oraz poda wszelkie dane, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, jej adres oraz swoje kwalifikacje, co będzie potwierdzeniem jego kompetencji.

Jak widzimy, praca psychologa prowadzącego pomoc w formie on-line nie różni się zbytnio od tej, świadczonej w sposób tradycyjny i stacjonarny, zaś jej schemat zależny jest od wielu czynników i w każdym przypadku będzie nieco odmienny.

Kiedy warto skorzystać z e-pomocy psychologicznej?

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, która będzie dla niego na tyle trudna, że sam nie będzie w stanie sobie z nią poradzić. Gdy czujemy więc, że zaczyna osuwać się nam grunt pod stopami- zarówno na obszarze osobistym, jak i zawodowym- kiedy zaczynamy odczuwać objawy, które do tej pory nie występowały i zaczną się nasilać, utrudniając nam normalne funkcjonowanie, jest to odpowiedni czas, by skorzystać z pomocy psychologa.

Najważniejszym krokiem będzie podjęcie samego kontaktu, bez różnicy, jaką formę wybierzemy. Natomiast z psychoterapii online warto skorzystać przede wszystkim wtedy, gdy:

  • nie czujemy się komfortowo w stacjonarnych gabinetach psychologicznych i zdecydowanie łatwiej jest nam się otworzyć podczas e-wizyty;
  • gdy istnieje ograniczony dostęp do specjalistów w okolicy miejsca zamieszkania;
  • gdy termin możliwej wizyty w gabinecie stacjonarnym jest dość odległy;
  • gdy z powodów zdrowotnych bądź też panujących ograniczeń nie możemy osobiście udać się do specjalisty;
  • gdy potrzebujemy nagłej pomocy psychologicznej, ze względu na swój stan lub zaistniałe okoliczności.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że pomoc online oraz pomoc świadczona „twarzą w twarz” można postawić na tej samej linii- żadna z nich nie jest lepsza, ani gorsza, a jedynie występują pewne okoliczności, które bardziej skłaniają do wyboru którejś z nich. Można więc śmiało rzec, że gdy tylko istnieje potrzeba, warto skorzystać z e-pomocy psychologicznej. Potwierdzeniem tego niech będą liczne statystyki, według których 95% osób korzystających z takiej formy pomocy, ocenia ją jako pomocną.