E-pomoc psychologiczna – jak wygląda współczesna praca psychologa

Żyjemy w dobie Internetu, który opanował niemal wszystkie dziedziny naszego życia. Nic więc dziwnego, że także obszar pomocy psychologicznej nie pozostał mu obojętny. To bardzo ważne, bowiem zarówno presja, jak i problemy współczesnego świata sprawiają, że coraz więcej osób zmaga się z różnymi trudnościami oraz zaburzeniami psychicznymi. Nie każdy jednak ma odwagę czy możliwość skorzystania w określonym czasie i  danej sytuacji z pomocy stacjonarnej. Sprawy nie ułatwia także panująca pandemia i związane z nią obostrzenia. Może pojawić się jednak pytanie- czy warto skorzystać z e-pomocy psychologicznej, kiedy warto to zrobić oraz jak wygląda praca współczesnego psychologa i czym różni się ona od tej świadczonej w gabinecie. Wyjaśniamy więc po krótce każdą z tych kwestii.

E-psychologia to nic nowego

Wydawałoby się, że pomoc psychologiczna świadczona przez Internet to zupełnie nowa usługa, a tymczasem prawda jest nieco inna. Początki e-psychologii sięgają początku Internetu. Co prawda wówczas nie były świadczone na tak szeroką skalę, gdyż komputery stanowiły rzadkość w domach, natomiast w diametralnym tempie zaczęło się to zmieniać, wraz ze wzrostem dostępności komputerów oraz sieci.

Szybko okazało się, że jest to niezwykle komfortowa i potrzebna forma udzielania pomocy psychologicznej, dlatego też coraz więcej jednostek zaczęło ją świadczyć. W miarę rozwoju możliwości technologicznych, zmianie ulegały też sposoby komunikacji, wykorzystujące rozmaite instrumenty internetowe oraz programy komputerowe.

Widzimy więc, że e-psychologia ma już swoją bogatą historię, natomiast prawdą jest także, że wraz z upływem czasu jej popularność ciągle wzrasta- zwłaszcza teraz, gdy przyszło nam zmagać się z wieloma trudnościami i żyć w czasach niełatwych, wśród wielu ograniczeń i presji.

E-pomoc psychologiczna - jak wygląda współczesna praca psychologa

psycholog Warszawa

Jak wygląda praca e-psychologa?

Jest to temat dość obszerny, bowiem podobnie jak w przypadku pomocy psychologicznej oferowanej stacjonarnie, tak i schemat pracy e-psychologa nieco się różni, w zależności od kilku czynników- przyjętej formy działania, potrzeb i oczekiwań pacjenta, rozwiązań oferowanych przez danego psychologa, problemu z którym zgłasza się pacjent.

Pomoc psychologiczna świadczona zdalnie może przybrać dwie formy- może być to kontakt synchroniczny, a więc odbywający się w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym udziale dwóch stron (m.in. rozmowa telefoniczna, czat, wideorozmowa) bądź kontakt asynchroniczny, gdy wymiana zdań rozciągnięta jest w czasie (m.in. wiadomości e-mail, kontakt poprzez sms, aplikacje). Ponadto do kontaktu może dojść w czasie zaplanowanym i umówionym, bądź też nagle, gdy tylko pacjent będzie tego wymagał, zaś pomoc ze strony psychologa będzie w tym momencie możliwa.

Osoba licząca na e-pomoc kontaktuje się ze specjalistą, który po wstępnym rozpoznaniu tematu, potrzeb i oczekiwań pacjenta podaje dalsze kroki postępowania, kierując do psychologa, psychiatry bądź terapeuty specjalizującego się w danym obszarze lub sam wskazując schemat działań, które będą miały na celu jak najlepszą pomoc i wsparcie dla osoby, która się o nie zwróciła. 

W przypadku tej formy pomocy obie strony muszą także zadbać o kwestie techniczne- przede wszystkim sprzęt oraz warunki, które umożliwią swobodny kontakt, bez żadnych zakłóceń i utrudnień. W przypadku kontaktu poprzez specjalistyczne programy lub aplikacje, należy zadbać o ich wcześniejsze pobranie, instalację oraz uruchomienie. Podczas pierwszej rozmowy możemy mieć pewność, że specjalista zanim przystąpi do rozmowy, sam się przedstawi oraz poda wszelkie dane, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, jej adres oraz swoje kwalifikacje, co będzie potwierdzeniem jego kompetencji.

Jak widzimy, praca psychologa prowadzącego pomoc w formie on-line nie różni się zbytnio od tej, świadczonej w sposób tradycyjny i stacjonarny, zaś jej schemat zależny jest od wielu czynników i w każdym przypadku będzie nieco odmienny.

Kiedy warto skorzystać z e-pomocy psychologicznej?

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, która będzie dla niego na tyle trudna, że sam nie będzie w stanie sobie z nią poradzić. Gdy czujemy więc, że zaczyna osuwać się nam grunt pod stopami- zarówno na obszarze osobistym, jak i zawodowym- kiedy zaczynamy odczuwać objawy, które do tej pory nie występowały i zaczną się nasilać, utrudniając nam normalne funkcjonowanie, jest to odpowiedni czas, by skorzystać z pomocy psychologa.

Najważniejszym krokiem będzie podjęcie samego kontaktu, bez różnicy, jaką formę wybierzemy. Natomiast z psychoterapii online warto skorzystać przede wszystkim wtedy, gdy:

 • nie czujemy się komfortowo w stacjonarnych gabinetach psychologicznych i zdecydowanie łatwiej jest nam się otworzyć podczas e-wizyty;
 • gdy istnieje ograniczony dostęp do specjalistów w okolicy miejsca zamieszkania;
 • gdy termin możliwej wizyty w gabinecie stacjonarnym jest dość odległy;
 • gdy z powodów zdrowotnych bądź też panujących ograniczeń nie możemy osobiście udać się do specjalisty;
 • gdy potrzebujemy nagłej pomocy psychologicznej, ze względu na swój stan lub zaistniałe okoliczności.

Podsumowując, należy zaznaczyć, że pomoc online oraz pomoc świadczona „twarzą w twarz” można postawić na tej samej linii- żadna z nich nie jest lepsza, ani gorsza, a jedynie występują pewne okoliczności, które bardziej skłaniają do wyboru którejś z nich. Można więc śmiało rzec, że gdy tylko istnieje potrzeba, warto skorzystać z e-pomocy psychologicznej. Potwierdzeniem tego niech będą liczne statystyki, według których 95% osób korzystających z takiej formy pomocy, ocenia ją jako pomocną.

Seks a zdrowie – jaki jest wpływ seksu na nasze zdrowie?

Seks to zdrowie – to hasło, które daje się słyszeć z każdej strony. Ale czy na pewno, a jeśli tak, to czy każdy? By uzyskać odpowiedź, należy nieco bliżej przyjrzeć się temu tematowi. Jest on oczywiście niezwykle obszerny, dlatego w  niniejszym tekście zwrócimy uwagę jedynie na najważniejsze kwestie, a w szczególności na aspekt psychologiczny.

Seksualność człowieka jest z jednej strony czymś naturalnym, z drugiej zaś bardzo złożonym w swojej naturze. Gdy przyjrzymy się jej jednak bliżej, okazuje się, że prócz wrodzonej potrzeby organizmu do reprodukcji oraz chęci pozostania w bliskiej relacji z druga osobą, pojęcie to jest niezwykle złożone i obejmuje wiele płaszczyzn ludzkiego funkcjonowania- biologiczną, psychiczną, społeczną, kulturową i religijną.

Seks i jego korzyści dla zdrowia

Seks niesie ze sobą wiele korzyści dla zdrowia. Dobroczynne właściwości tego rodzaju aktywności zostały potwierdzone przez wielu specjalistów – kardiologów, neurologów, endokrynologów, dermatologów oraz psychologów. Do najważniejszych zaliczyć możemy:

 • Poprawę kondycji fizycznej oraz funkcjonowania całego organizmu– podczas uprawiania seksu pracują niemal wszystkie mięśnie i to dość intensywnie, dzięki czemu współżycie można porównać do dobrego treningu, poprawiającego naszą kondycję, ale także wpływającą na funkcjonowanie poszczególnych obszarów naszego organizmu i jego układów. Co więcej, uznaje się go za jeden z najprzyjemniejszych i najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się zbędnych kilogramów; 
 • Redukcję stresu i obniżenie ciśnienia– seks w dużym stopniu oddziałuje na psychikę człowieka, pomagając mu w wielu stanach emocjonalnych. Pomaga rozładować stres oraz negatywne napięcia emocjonalne. Wszystko za sprawą serotoniny, która wydziela się podczas współżycia i jest odpowiedzialna za dobry humor i nastrój. Obniżenie ciśnienia z kolei sprawia, że stajemy się spokojniejsi, bardziej opanowani, przez co możemy liczyć na lepsze funkcjonowanie naszego mózgu, poprawę koncentracji oraz wzrost kreatywności. Ponadto zapobiega zawałom i udarom;
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i bliskości– poczucie bezpieczeństwa uznaje się za jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, zaś podczas seksu i orgazmu uwalnia się oksytocyna, zwana hormonem miłości. Dzięki niej partnerzy odczuwają większą potrzebę bliskości oraz zwiększa się ich przywiązania i zaangażowanie w związku;
 • Wydłużenie życia– regularnie uprawiany seks, poprzez poprawę kondycji, samopoczucia, spalanie kalorii, wzmocnienie serca, podniesienie jakości snu, samooceny czy łagodzenie bólu oraz wiele innych czynników nie tylko znacznie poprawia jakość życia, ale także je wydłuża i to nawet o kilka lat.

Seksualność w gabinecie psychologa

Seks pozytywnie wpływa na zdrowie, ale tylko wtedy, gdy sam jest „zdrowy”. To także pojęcie bardzo szerokie i ogólne, bowiem bardzo trudno jest przyjąć w sferze seksualności pewne normy, które określają to, czy dane zachowania, odczucia, fantazje, pragnienia i potrzeby seksualne są normalne. Choć oczywiście istnieją wyraźne przypadki, w których można jednoznacznie stwierdzić, że przejawiane potrzeby seksualne stanowią dane zaburzenie w tym obszarze.

Psychoterapia problemów seksualnych to problematyka, która zawiera w sobie wiele zagadnień. W gabinecie psychologiczno-seksuologicznym można otrzymać przede wszystkim pomoc w zakresie takich obszarów, jak:

 • tożsamość i samoocena– poczucie własnej wartości seksualnej, np. brak akceptacji swojego wyglądu lub budowy ciała;
 • sprawność seksualna- rzeczywiste możliwości realizowania aktywności seksualnej, ale także związane z nimi zaburzenia, np. zbyt duży popęd seksualny;
 • utrwalone nawyki– zachowania i reakcje związane z życiem seksualnym, np. stopień samokontroli;
 • relacje i związane z nimi trudności- rola seksu jako czynnik umacniający lub osłabiający więzi partnerskie, komunikacja dotycząca seksu, stosunek do partnera, umiejętność wyrażania swoich potrzeb;
 • postawy, przekonania i emocje- wstyd, lęk, zakłopotanie bądź ich brak, które wpływają na wstrzymanie aktywności lub też odwrotnie- na niepochamowaną chęć częstego współżycia.

Do każdego z wymienionych obszarów zaliczamy wiele problemów o zróżnicowanej skali- trudności w realizowaniu prawidłowych zachowań, zaburzenia osobowości, fobie, uzależnienia oraz choroby. W zależności od diagnozy, różne są metody działań psychoterapeutycznych, zmierzających do uzyskania rezultatów w postaci „zdrowego seksu”.

Seks a zdrowie - jaki jest wpływ seksu na nasze zdrowie?

Seksuolog Warszawa

Zdrowy seks – czyli jaki? 

Wspomnieliśmy już wcześniej, że trudno jest jednoznacznie określić, czym tak naprawdę jest „zdrowy seks”, gdyż zależne jest to od wielu czynników, jak chociażby najprostszego- przynależności kulturowej. Najczęściej jednak przytacza się listę kryteriów zdrowego seksu przygotowaną przez dr Patricka Carnesa, amerykańskiego lekarza seksuologa, specjalizującego się w tematyce uzależnień, a zwłaszcza uzależnienia seksualnego. Są to:

 • wzmacnianie poczucia własnej godności;
 • wykluczenie wykorzystywania;
 • pogłębienie znaczenia życia;
 • budowanie podniecenia na odsłanianiu się oraz wrażliwości;
 • poczucie dorosłości i odpowiedzialności;
 • rozszerzenie poczucia rzeczywistości i własnego „ja”;
 • poczucie bezpieczeństwa;
 • odwzajemnienie i intymność;
 • branie wzajemnej odpowiedzialności za potrzeby;
 • pewne zobowiązanie;
 • ryzyko i wyzwanie;
 • akceptacja niedoskonałości.

Jeśli mamy jakiekolwiek obawy dotyczące własnej seksualności bądź zauważymy nieprawidłowości związane z tym obszarem, warto skorzystać z pomocy specjalisty, który w profesjonalny i pełen dyskrecji sposób zaproponuje i przeprowadzi takie działania, by funkcjonowanie w sferze seksualnej stało się dla pacjenta zarówno zdrowe, jak i satysfakcjonujące.

Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie rodziny

Marzec 2020 roku zapoczątkował zmiany, które wpłynęły niemal na wszystkie obszary ludzkiego życia. Pandemia koronawirusa sprawiła, że wszyscy ludzie na całym świecie musieli w bardzo szybkim czasie dostosować się do nowych warunków. Sytuacja pandemii w dużym stopniu wpłynęła także na funkcjonowanie rodziny. Niestety, z licznych analiz, sondaży, a także obserwacji samych psychologów wynika, iż w zdecydowanej większości przypadków są to zmiany niekorzystne. Weźmy więc pod lupę ten temat, gdyż dotyczy dużej części społeczeństwa.

Najwłaściwsze będzie tu przedstawienie wyników badań sondażu, przeprowadzonego w 2021 roku przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki we Włocławku wśród dzieci i rodziców będących pacjentami ośrodka oraz wyników badania online, przeprowadzonego w 2020 roku wśród rodziców z obszaru całego kraju. Oba badania dotyczyły analizy jakości życia rodziny w dobie pandemii w Polsce, przy czym zarówno z jednego, jak i drugiego z nich wynika, iż pandemia COVID-19 wpływa negatywnie na każdy aspekt życia całej rodziny. Dochodzi do zaburzeń zarówno zdrowia fizycznego, jak i psychicznego, a także relacji pomiędzy członkami rodziny oraz innymi osobami. 

Rodzina w nowej sytuacji epidemii koronawirusa

Czas od zarejestrowania pierwszego przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce po dziś dzień zmienił niemal całą znaną nam dotychczas rzeczywistość. W diametralnie szybkim tempie przyszło nam zmierzyć się z wieloma nowymi wyzwaniami i zmianami, które dotyczyły kariery, pracy, nauki, zdrowia, miejsca zamieszkania, planów, priorytetów. Wszystko to wywołało ogrom stresu, niepewności, lęku, doprowadziło do niejednej tragedii, straty i bólu. To ogromne straty gospodarcze, materialne, ekonomiczne, ale także i te emocjonalne, uczuciowe, społeczne – zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci, czy osób starszych. Domowa izolacja wymusiła zmianę w codziennym funkcjonowaniu dzieci i rodziców – dorośli musieli przeorganizować swoją pracę, stając się jednocześnie niejako nauczycielami swoich dzieci, dla których dom stanowił jednoczesne miejsce nauki, pracy, zabawy, spędzania wolnego czasu, realizowania pasji. 

Choć oczywiście nie jest możliwe przytoczenie wszystkich konsekwencji pandemii, to w oparciu o przeprowadzone badania przyjrzyjmy się tym najważniejszym, które uderzyły w podstawową jednostkę w której funkcjonuje człowiek, czyli rodzinę.

Wpływ pandemii Covid-19 na funkcjonowanie rodziny

Psycholog Warszawa

Kluczowe problemy podczas pandemii mające wpływ na funkcjonowanie rodziny

Największym problemem wskazanym przez rodziców okazała się konieczność zmiany formy sposobu pracy ze stacjonarnej na zdalną oraz łączenie jej z opieką nad dziećmi, które również pozostawały w domach i odbywały zajęcia szkolne w formie online. Rodzicom trudno było skoncentrować się na swoich obowiązkach, jednocześnie pomagając w nauce i odrabianiu zadań swoim dzieciom oraz organizując im pozostały czas. Ponadto musieli zadbać o stronę techniczną całości- zarówno oni sami, jak i dzieci, musieli posiadać sprzęt umożliwiający realizację pracy i nauki. Kolejną trudnością był brak możliwości utrzymywania kontaktów społecznych z dziadkami, przyjaciółmi, rówieśnikami, współpracownikami. Wszystko to wywoływało obawy związane z sytuacją finansową rodziny, dodatkowo ciągle towarzyszyły obawy o zdrowie oraz dezinformacja wobec panującej sytuacji. Czynniki te z kolei powodowały duże obciążenie psychiczne, wynikiem czego jest wiele problemów psychologicznych, z którymi zmierzyć muszą się dzieci, dorośli i całe rodziny.

Narzucona izolacja społeczna spowodowała, że z jednej strony rodzina mogła spędzać ze sobą więcej czasu, wykorzystując go na wspólne działania, zabawy, rozmowy, pasje, co oczywiście wywoływało pozytywne odczucia. Niemniej po pewnym czasie dochodziło do coraz częstszych napięć pomiędzy domownikami, spowodowanych chociażby ciągłym przebywaniem w domu dużej ilości osób, a także brakiem odskoczni i monotonnością każdego dnia. Z badań wynika, że u większości osób wystąpiły psychologiczne objawy stresu, takie jak emocjonalne wyczerpanie, drażliwość, stres, strach, bezsenność a także zaburzenia depresyjne

Wsparcie rodzin w czasach pandemii

W badaniu zapytano także o rodzaj pomocy, który byłby największym wsparciem dla rodzin w obecnej sytuacji. Wśród najczęstszych odpowiedzi znalazła się ta dotycząca bardziej efektywnej organizacji nauczania na odległość, w tym przede wszystkim prowadzenia zajęć na bieżąco, nie zaś wysyłania listy zadań, której rodzic musi dopilnować. Duża część respondentów wskazywała również na wsparcie psychologiczne w różnych obszarach, które ułatwiłoby im funkcjonowanie w dzisiejszym świecie.

Pandemia przyniosła wiele negatywnych konsekwencji dla rodzin – obniżenie standardu życia, eskalację konfliktów, zmęczenie, problemy edukacyjne, utratę najbliższych, nasilenie problemów w obszarze zdrowia psychicznego. Jako psychologowie odpowiadamy na potrzeby współczesnych rodzin, oferując specjalnie przygotowane programy oraz mechanizmy wsparcia, zarówno dzieci, jak i rodziców, które stanowią skuteczną pomoc w tych jakże niełatwych dla wszystkich czasach.