Julita Modrzewska

psychoterapeutka

Julita Modrzewska


Specjalizacja

Prowadzę terapię indywidualną dorosłych i młodzieży oraz terapię par i rodzin.

W procesie terapeutycznym zachęcam do poszukiwania nowych rozwiązań, powiększania własnych zasobów oraz kształtowania umiejętności do oderwania od negatywnych doświadczeń.

Pracuję z osobami, które:
• Mają niską samoocenę i mocno siebie krytykują.
• Potrzebują większej harmonii ze sobą.
• Odczuwają brak satysfakcji w życiu, mają poczucie, że czegoś im brakuje.
• Doświadczyły lub nadal doświadczają trudnych relacji.
• Doświadczają powtarzających się tych samych problemów w różnych relacjach.
• Mają poczucie krzywdy i czują, że inni ich wykorzystują.
• Zastanawiają się czy odejść ze związku, ale trudno im podjąć decyzję.
• Mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z nowymi osobami.
• Trudno im wyrażać swoje zdanie.

Wykształcenie

Studia wyższe uzyskałam na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Politologia, a kolejne podjęłam w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University na kierunku Psychologia Kliniczna i Osobowości.
Ukończyłam I fazę Studium Psychologii Procesu i przynależę do Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP), z ramienia tego Towarzystwa posiadam też rekomendacje do facylitacji w pracy z grupami. Pracuję pod stałą superwizją dyplomowanego nauczyciela Psychologii Zorientowanej na Proces.

Doświadczenie

Rozwojem osobistym i terapeutycznym zajmuję się od wielu lat. Początkowo kierowałam się własną ciekawością przeróżnych nurtów i podejść terapeutycznych uczestnicząc w licznych warsztatach, szkoleniach i kursach, nie wiedząc jeszcze, że ich różnorodność ukształtuje mój własny styl terapeutyczny.

Dziś w procesie terapeutycznym kieruję się zasadą Głębokiej Demokracji, gdzie wszystkie wewnętrzne głosy traktuję jako tak samo ważne. To, co uważam za istotne, to odkrywanie zmarginalizowanych wewnętrznych części osobowości i ich integrowanie. Początkowo wydaje się być to trudne i nie do przejścia, ale niejednokrotnie staje się swoistą ciekawą przygodą. Według potrzeb w procesie terapeutycznym wykorzystuję też bliskie mi metody Arteterapii i Mindfulness.

Prywatnie

Jestem mężatką, w stałym związku od ponad 20 lat oraz mamą dwójki nastoletnich dzieci. Uwielbiam czytać reportaże i spacerować po lesie ze swoim psem.

Julita Modrzewska

Prowadzi:

 • psychoterapia indywidualna

 • psychoterapia nastolatków 14+

 • psychoterapia par

 • sesja on-line

Odbyte szkolenia:

 • szkolenie psychoterapeutyczne w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, obecnie II faza

 • Mindfulness - o uważności w zdrowiu psychicznym

 • kurs Vedic Art malarstwa intuicyjnego

 • kurs Hidden Mind terapii dźwiękami

 • warsztaty pracy z ciałem wg metody Aleksandra Lowena

 • warsztat „Praktyczny wymiar granic w procesie psychoterapii” prowadzony przez Uri Levina i Tammy Elad i organizowany przez Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”

 • udział w seminariach w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej: „Nieświadomość” i „Przeciwprzeniesienie w pracy klinicznej”

Przyjmuje

 • poniedziałki, środy, czwartki

Koszt sesji

 • psychoterapia indywidualna - 220 zł

 • psychoterapię indywidualną nastolatków 14+ - 220 zł

 • psychoterapia par - 330 zł