Paulina Szeromska

psychoterapeutka i specjalistka Brainspottingu

Paulina Szeromska


Specjalizacja

Prowadzę terapię indywidualną, par oraz warsztaty rozwojowe. Specjalizuję się w pracy z osobami w trudnych sytuacjach i życiowych kryzysach, doświadczających lęków, osobom w stanach depresyjnych, znajdujących się w momentach przełomowych: rozwód, zmiana pracy, kryzys związany z wiekiem i etapami rozwojowymi.
Mam także duże doświadczenie w pracy z młodzieżą. Pomagam w trudnościach związanych z wchodzeniem w dorosłość: budowaniu swojej tożsamości, szukaniu indywidualnej ścieżki zawodowej, odkrywaniu potrzeb w obszarze emocjonalnym, wzmacnianiu poczucia wartości i pewności siebie.

Wspieram również rodziców w trudnościach rodzicielskich, pomagam w badaniu źródeł kłopotów, na jakie natrafiają w tym obszarze oraz towarzyszę im w odkrywaniu nowych sposobów na satysfakcjonujące odnalezienie się w swojej roli. Bliska jest mi idea rodzicielstwa opartego na empatii. Szczególną uwagą w całej mojej pracy darzę tematy: krytyka wewnętrznego, wstydu i poczucia winy.

Posługuję się też brainspottingiem, który jest neurobiologicznym narzędziem do pracy z trudnymi doświadczeniami, do których często nie mamy świadomego dostępu. Pomaga precyzyjnie je „zlokalizować” oraz „przeprocesować” na głębokim poziomie. W efekcie czego daje możliwość uwolnienia się od wpływu na nasze życie i funkcjonowanie.

Brainspotting wykorzystuje odpowiednią pozycję oczu, świadomość somatyczną oraz dostrojenie terapeuty. Czerpie ze zdolności samoskanowania, samoregulacji oraz samoleczenia mózgu. Pomaga przywrócić stan pierwotny przed zaistnieniem trudnego doświadczenia. Jest używany nie tylko do pracy z traumą czy PTSD (Post-traumatic stress disorder) ale do pracy nad zmianą wewnętrznych ograniczeń, uwolnieniem twórczych zasobów i poszerzeniem samoświadomości.

Wykształcenie

Mam uprawnienia nadane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu do prowadzenia terapii indywidualnej, terapii par oraz pracy z grupami. Brałam udział w wielu szkoleniach: m.in.: szkoleniu dla mediatorów rodzinnych, szkoleniu dla edukatorów seksualnych “Spunk”.

Ukończyłam 1 i 2 fazę szkolenia Brainspotting.

Doświadczenie

Od ponad 10 lat pracuję z innymi nad ich rozwojem, a od 2011 jestem psychoterapeutką Psychologii Procesu.

W latach 2011 do 2014 działałam w ramach zespołu Laboratorium Procesu, które to działania były wspaniałym doświadczeniem współpracy z innymi terapeutami, m.in. w projekcie Kliniki Śniącego Ciała. Stworzyliśmy także wspólny program reintegracji społecznej dedykowany kobietom osadzonym w areszcie śledczym na Grochowie “Wracam do siebie”. To były transformujące doświadczenia.

Rozwijam swój autorski projekt “Punkt pracy nad sobą”. W ramach tego pomysłu prowadzę stronę na Facebooku, gdzie zamieszczam inspirujące artykuły i filmy oraz prowadzę warsztaty rozwojowe m.in. dotyczące krytyka wewnętrznego, godzenia życia prywatnego z zawodowym itd.

Prywatnie

Poza rolą terapeutki najmocniej doświadczam w tej chwili roli rodzica. Jest to dla mnie głębokie wyzwanie rozwojowe oraz źródło radości i miłości. Jestem w wieloletnim szczęśliwym związku.

Kocham podróże i ruch oraz bezruch i obserwację siebie. Pomiędzy nimi jest moje miejsce.

Paulina Szeromska

Prowadzi:

 • psychoterapię indywidualną

 • psychoterapię indywidualną nastolatków 15+

 • psychoterapię on-line

 • mediacje

 • praca z traumą, trudnymi doświadczeniami metodą Brainspottingu

Odbyte szkolenia:

 • uprawnienia psychoterapeutyczne uzyskane w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

 • szkolenie dla mediatorów rodzinnych

 • szkolenie dla edukatorów seksualnych “Spunk”

Przyjmuje

 • wtorki

Koszt sesji

 • psychoterapia indywidualna – 220 zł

 • psychoterapia indywidualna nastolatków 15+ - 220 zł

 • psychoterapia par – 260 zł

 • sesja Brainspottingu - 280 zł