Rafał Misztal

psychoterapeuta, terapeuta par

Rafał Misztal


Specjalizacja

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.
Jestem Psychoterapeutą w trakcie 4 letniego szkolenia oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).
Jestem na trzecim roku szkolenia z psychoterapii poznawczo behawioralnej w szkole CBT-EDU w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Program szkoły jest dostosowany do standardów szkolenia European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), uzyskał rekomendację Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), uwzględnia także założenia Ministerstwa Zdrowia (MZ) dotyczące specjalizacji w psychoterapii. Odbyłem szkolenie z Treningu umiejętności społecznych w Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO w Warszawie.
W pracy bardzo cenię pozytywną i empatyczną relację. Cieszy mnie możliwość wspólnego poszukiwania dróg wyjścia z kryzysowych sytuacji. Wykorzystuję skuteczne, skoncentrowane na rozwiązaniu techniki poznawczo-behawioralne o udokumentowanych efektach.
Uważam pacjenta za eksperta odnośnie swoich objawów. Moim celem jest wyposażenie go w narzędzia zwiększające szanse na skuteczne radzenie sobie z trudnościami.

Wykształcenie

Studiowałem psychologię na Uniwersytecie im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w ramach 5-letnich studiów magisterskich. Mam doświadczenie kilkunastu lat własnej działalności biznesowej.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie podczas stażu na oddziale nerwic i zaburzeń odżywiania, gdzie prowadziłem grupowe zajęcia psychoterapeutyczne. Skupiam się na zrozumieniu przez pacjenta relacji między myśleniem, zachowaniem, przekonaniami a konsekwencjami swoich działań. Pomagam odkryć emocjonalne konsekwencje przekonań. Wspieram w rozwoju samoświadomości i kompetencji społecznych, zwiększających efekty terapii i jakość codziennego życia.

Rafał Misztal

Prowadzi:

 • psychoterapia indywidualna

 • psychoterapia par

 • psychoterapia nastolatków 15+

 • psychoterapia studencka

Odbyte szkolenia:

 • w trakcje szkolenia w CBT-EDU w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej

 • Trening umiejętności społecznych w Centrum Terapii i Rozwoju INDYGO w Warszawie

Przyjmuje

 • poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki

Koszt sesji

 • psychoterapia indywidualna - 220 zł

 • psychoterapia par - 330 zł

 • psychoterapia nastolatków 15+ - 220 zł

 • psychoterapia studencka - 180 zł