Zespół POZNAJ NASZYCH PSYCHOLOGÓW

Izabela Kielczyk

psychoterapeuta, psycholog biznesu, dyrektor Pracowni Psychoterapii, certyfikowany terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniu TSR

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych, pracuję z ludźmi biznesu, prowadząc autorską psychoterapię dla ludzi pracujących dużo i za dużo, przeciążonych pracą, z objawami pracoholizmu, znużenia pracą i nie mających czasu na życie poza pracą.

Pracuję z parami starającymi się o adopcję, z parami już będącymi rodzicami adopcyjnymi oraz z dziećmi adopcyjnymi w wieku nastoletnim i dorosłymi adoptowanymi, a także z parami, kobietami, mężczyznami którzy nie mogą mieć dzieci biologicznych i po niedanych próbach in vitro.

więcej

Joanna Obuchowicz

pedagog, trener, psychoterapeuta

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw.

Posiadam doświadczenie w terapii osób, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny.

Pracuję z osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinach z problemami alkoholowymi. Kobietami w okresie rozrodczym, zmagającymi się z problemami podjęcia decyzji o ciąży jak również w okresie menopauzalnym, kiedy dotykają problemu „pustego gniazda” i końca aktywności zawodowej.

więcej

Robert Olszak

psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych. Pracuję w podejściu psychodynamicznym, doradzam w trudnych sytuacjach, prowadzę grupy interpersonalne, podejmuję interwencje kryzysowe oraz negocjacje kryzysowe.

więcej

Teresa Raczkowska

psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej krótko i długoterminowej dla osób dorosłych, doświadczających zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, uporczywego stresu, napięcia emocjonalnego, problemów w relacjach, trudności w rozwoju osobistym, niskiego poczucia własnej wartości, wewnętrznego chaosu, kryzysów i niepowodzeń życiowych związanych z różnymi etapami życiowymi np. rozwodem, chorobą , śmiercią bliskiej osoby, pragnących odnaleźć sens życia.

więcej

Marta Bogusławska-Michniak

psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Specjalizacja

Specjalizuje się w terapii długoterminowej osób dorosłych i pomocy psychologicznej dla rodzin.

Pracuję z dorosłymi osobami, które doświadczają trudności związanych z przeżywanym lękiem, niepewnością, niższą samooceną oraz nagłymi wydarzeniami w ich życiu (utratą pracy, żałobą, rozwodem).

więcej

Magdalena Pietrzak-Żelazko

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótkoterminowej terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z lękiem, depresją, traumą, kryzysem, doświadczającymi trudności w kontaktach z ludźmi, a także z osobami pragnącymi dążyć do własnego rozwoju.

więcej

Karolina Małek

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię par. Specjalizuję się w pracy z osobami, które doświadczają w związku braku porozumienia, konfliktów  i silnych, trudnych uczuć. Pomagam parom zrozumieć jake są źródła  towarzyszącego im kryzysu a także szukać sposobów na rozwój  ich relacji.  Pracuję także z parami/małżeństwami  w sytuacji rozstania.

Prowadzę również poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

więcej

Lidia Flis

psycholog, psychoterapeuta par, trener

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii par/małżeństw, rodzin oraz terapii indywidualnej.

Pracuję z parami, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi lub znaczącymi zmianami.

więcej

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

Dodatkowo pomagam parom przejść przez trudne wydarzenia życiowe (np. uzależnienie jednego z partnerów), w sytuacji spadku satysfakcji z wzajemnych relacji czy trudności w komunikacji.

Prowadzę również terapię w języku niemieckim i angielskim.

więcej

Agnieszka Gutkiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję z osobami doświadczającymi problemów lękowych i depresji, a także z osobami z niską samooceną. Pomagam poprawiać relacje z innymi ludźmi i radzić sobie w sytuacji zmian życiowych i kryzysów.

więcej

Monika Szafraniec

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. Prowadzę terapię krótko- i długoterminową oraz konsultacje dla rodziców. Główne obszary moich zainteresowań dotyczą problemów związanych z lękiem, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach rówieśniczych i samooceną. Pracuję w podejściu psychodynamicznym i w oparciu o model systemowej terapii rodzin.

więcej

Katarzyna Serafin

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Specjalizacja

Zajmuję się kompleksowym wsparciem psychologicznym oraz terapią dzieci i młodzieży, prowadzę konsultacje dla rodziców.

Pracuję z dziećmi doświadczającymi trudności emocjonalnych, z mutyzmem, zaburzeniami związanymi z lękiem, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i relacjami z rówieśnikami, zaburzeniami zachowania, autyzmem, Zespołem Aspergera oraz trudnościami w adaptacji i nauce w przedszkolu i szkole. W pracy terapeutycznej stosuje model zintegrowany, łączący metody z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, systemowej i psychodramy.

więcej

Joanna Siemieniuk

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w psychoterapii indywidualnej osób dorosłych oraz młodzieży. Udzielam również konsultacji rodzinnych, wychowawczych.

Pracuję również w grupach terapeutycznych dla osób dorosłych.

Pracuję z osobami borykającymi się z zaburzeniami lękowymi, nerwicowymi; cierpiącymi na objawy psychosomatyczne (migrena, drżenie kończyn, problemy żołądkowo – jelitowe). Zapraszam do współpracy również osoby doświadczające trudności w relacjach prywatnych lub zawodowych, osoby z zaburzonym poczuciem własnej wartości; osoby niepotrafiące wyrażać siebie, swoich potrzeb.

Zapraszam do współpracy osoby po trudnych doświadczeniach życiowych.

więcej

Andrzej Święcki

psychoterapeuta

Specjalizacja

Prowadzę indywidualną krótko i długoterminową psychoterapię osób dorosłych. Posiadam doświadczenie w pracy z osobami, które aktualnie doświadczają kryzysów życiowych, przeżywają konflikty w bliskiej relacji, rozstały się z partnerem, czy przeżywają żałobę oraz z osobami, których rodzice opuścili lub nadużywali wobec nich przemocy oraz tymi, którzy wychowywali się w rodzinach alkoholowych.

więcej

Marta Gawinkowska-Stefańska

psycholog, psychoterapeuta
(terapia także w języku angielskim)

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii osób dorosłych. Pomagam klientom cierpiącym z powodu:
– trudności w relacjach,
– zaburzeń nastroju, depresji,
– lęków, problemów w realizacji zadań życiowych,
– nadaktywnego krytyka wewnętrznego,
– kryzysu, utraty sensu, braku nadziei,
– zaburzeń osobowości,
– zaburzeń psychotycznych,
– trudnych przeżyć, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić.

Udzielam konsultacji także w języku angielskim. Pracuję pod stałą superwizją.

więcej

Monika Rudy

seksuolog, terapeuta par

Specjalizacja

Specjalizuje się w krótko i długoterminowej terapii osób dorosłych. Prowadzę terapię indywidualną jak i terapię par. Pracuję z pacjentami doświadczającymi problemów seksualnych, parami, prowadzę edukację seksualną. Zajmuję się również poradnictwem psychologicznym, prowadzę psychoterapię indywidualną.

więcej

Melissa Hernández Jaczewska

Psycholog, terapeuta (terapia po angielsku i hiszpańsku)

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii krótko- i długoterminowej skierowanej do obcokrajowców hiszpańsko- i angielskojęzycznych, którzy z powodów zawodowych lub osobistych mieszkają lub przenoszą się do Polski.

Sytuacja zmiany otoczenia, środowiska w którym żyjemy, czasem generuje stres, lęk lub depresję. Nasza stabilizacja emocjonalna zależy o tego, w jaki sposób umiemy poradzić sobie z tymi zmianami.

więcej

lek. med. Andrzej Radzikowski

specjalista psychiatra

Specjalizacja

Diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych osób dorosłych.

Główne zainteresowania zawodowe:

 • psycho- i farmakoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem oraz zaburzeń nastroju,
 • przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego u przedstawicieli różnych profesji,
 • nowe leki i technologie w terapii zaburzeń psychicznych.

więcej

Dobry psychoterapeuta Warszawa – kto to taki?

dobry psychoterapeuta warszawaZarówno zawód psychoterapeuty jak i sama psychoterapia wciąż wywołują skrajne skojarzenia. Jednym, na dźwięk słowa „psychoterapeuta” w wyobraźni pojawia się ktoś na kształt szarlatana, który posiadł tajemne moce przenikania ludzkiej psychiki. Inni widzą w nim mędrca posiadającego bogate doświadczenie życiowe i znającego odpowiedzi na najważniejsze pytania. Żadna z tych konotacji nie pokrywa się jednak z definicją dobrego psychoterapeuty. Aby rozwiać wątpliwości i kontrowersje związane z tym zawodem, poniżej przedstawiamy elementy, jakie powinny charakteryzować kompetentną osobę prowadzącą psychoterapię i udzielającą pomocy psychologicznej:

 • posiada odpowiednie szkolenie i przygotowanie teoretyczne
 • odbyła własną psychoterapię
 • pracuje pod superwizją
 • zna Kodeks Etyczny Psychologa i go przestrzega
 • nieustannie się rozwija
 • nie ocenia
 • nie narzuca swojego zdania ani światopoglądu
 • lubi ludzi
 • pracuje z zaangażowaniem
 • jest otwarta na różnorodność i ciekawa świata.

Z dumą stwierdzamy, że wszyscy członkowie naszego zespołu posiadają powyższe cechy. Jednocześnie, jesteśmy świadomi, że dobry psychoterapeuta dla każdego oznaczać będzie coś nieco innego. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższymi profilami profesjonalnych psychoterapeutów z Warszawy i wybrania tego, który najbardziej pasuje do Twojej definicji.

Psychoterapeuci Pracowni Psychorozwoju to specjaliści w swojej dziedzinie. Wśród nich znajdziesz osoby specjalizujące się w konkretnej grupie klientów (np. dzieci, pary itp.) lub problemów (np. problemy seksualne lub fobie). Każdy z nich ukończył lub aktualnie odbywa szkolenie w renomowanej szkole dla psychoterapeutów w Warszawie lub innych ośrodkach psychologicznych w całym kraju. Najważniejsze jest jednak to, że razem tworzymy kompleksowy i zgrany zespół, który wspólnymi siłami stara się zaoferować pomoc najbardziej dopasowaną do danego problemu lub osoby.

Decydując się na skorzystanie z pomocy jednego z naszych psychoterapeutów, możesz liczyć na jasne zasady współpracy, rzetelność i pełną dyskrecję. Na początku psychoterapii, Ty i Twój psychoterapeuta zawrzecie kontrakt, w którym ustalicie cel, zasady i warunki na jakich odbywać się będzie terapia. Wiemy, że dla wielu spośród naszych klientów będzie to pierwszy kontakt z psychoterapią w życiu. Dlatego staramy się zapewnić im maksymalny komfort i poczucie bezpieczeństwa. Chcemy, żebyś wiedział, że jesteś w dobrych rękach.

Oprócz terapii „stacjonarnej” wybrane osoby z naszego zespołu prowadzą także sesje przez Skype dla osób, dla których z różnych względów skorzystanie z pomocy dobrego psychoterapeuty w Warszawie nie jest możliwe. Z wyjątkiem komunikacji na odległość, konsultacje online odbywają się na takich samych zasadach jak zwykłe. Zapewniamy dyskrecję, prowadzenie sesji w gabinecie, a także taką samą długość i cenę konsultacji.

W dzisiejszych czasach nietrudno o znalezienie osoby, która podejmie się prowadzenia psychoterapii. Jednak dobry psychoterapeuta wciąż pozostaje na wagę złota.