Bartosz Żuchowski

psychoterapeuta

Bartosz Żuchowski


Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową z osobami dorosłymi i studentami.
Pomagam osobom, które doświadczają różnego rodzaju trudności życiowych oraz mierzą się z momentami dla siebie przełomowymi.
Obszar mojej pracy obejmuje życiowe kryzysy, utrzymujące się stany depresyjne, lękowe, wewnętrzne i zewnętrzne konflikty, poczucie niskiej samooceny, braku własnej mocy i siły życiowej.
Zajmuję się również pracą z symptomami fizycznymi przejawiającymi się w postaci chorób lub innych dolegliwości fizycznych.

W pracy psychoterapeutycznej interesuje mnie podejście uwzględniające otwartość na wszystkie aspekty ludzkiego doświadczenia, umożliwiające stworzenie autentycznej relacji między psychoterapeutą a klientem, dzięki której możliwe staje się bardziej świadome rozumienie swoich życiowych trudności, dostrzeżenie w nich aspektów dających szansę na rozwój i odkrywanie mądrości, otwierającej na wprowadzenie potrzebnych zmian.

W codziennej praktyce czerpię z różnych stylów pracy terapeutycznej t.j. z psychologii procesu, pracy z ciałem, ruchem, snami i odmiennymi stanami świadomości, technik dramowych, oddechowych i uważności. Zwracam szczególną uwagę na doświadczanie tego, co dzieje się podczas terapii stwarzając przestrzeń wyjścia poza strukturę werbalną.

Wykształcenie

Posiadam uprawnienia psychoterapeuty oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii indywidualnej, dla par i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces.
Uczestniczyłem w szkoleniu „Interwencja kryzysowa –  Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej” organizowanym przez Fundację Rozwoju i Promocji Psychoterapii.
Ukończyłem również kurs jogi Vinyasa RYT200  otrzymując certyfikat nauczyciela, akredytowanego przez Yoga Alliance.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, gdzie pracowałem na oddziałach z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i przewlekłe choroby somatyczne.

Jestem prezesem Fundacji Wspierania Rozwoju, Edukacji i Kultury „Imagonacja”, której celem jest prowadzenie zajęć i warsztatów psychoedukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wraz z zespołem realizujemy nasze projekty na terenie całej Warszawy wpierając szeroko pojęty rozwój intra i interpersonalny.

Prywatnie

Pasjonuję się poznawaniem kultur z różnych obszarów świata, łącząc to z podróżami i zawieraniem międzynarodowych znajomości z przedstawicielami tradycyjnych kultur. Rdzenne tradycje inspirują mnie do odkrywania bogactw, które niesie ze sobą Natura i sztuka.
W wolnych chwilach tworzę również muzykę, uprawiam sport oraz praktykuję jogę.

Bartosz Żuchowski

Prowadzi:

  • psychoterapia indywidualna

  • psychoterapia dla studentów

Odbyte szkolenia:

  • uprawnienia psychoterapeutyczne uzyskane w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu (obecnie w II fazie szkolenia)

  • "Interwencja kryzysowa -  Umiejętności prowadzenia interwencji kryzysowej" szkolenie w Fundacji Rozwoju i Promocji Psychoterapii

  • kurs jogi Vinyasa RYT200 z uzyskanym certyfikatem nauczyciela, akredytowanego przez Yoga Alliance

Przyjmuje

  • poniedziałki, piątki

Koszt sesji

  • psychoterapia indywidualna - 220 zł

  • psychoterapia dla studentów - 180 zł