Doradztwo zawodowe ścieżki kariery, zmiana pracy, wybór ścieżki zawodowej, trening rozmowy kwalifikacyjnej - prowadzone przez psychologa biznesu

Doradztwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad celami związanymi z rozwojem zawodowym klienta i dostosowaniem się do wymogów rynku pracy.

dora

Izabela Kielczyk coach, trener, psycholog

Izabela Kielczyk
psycholog biznesu, doradca zawodowy

Doradztwo prowadzone jest przez doświadczonego psychologa biznesu, trenera, certyfikowanego coacha, mentora, Izabelę Kielczyk, która specjalizuje się w realizacji autorskich programów szkoleń z tematyki psychologii biznesu – autoprezentacji, mowy ciała, komunikacji i technik wywierania wpływu.

» więcej na: www.izabela.kielczyk.pl

Doradztwo zawodowe obejmuje wsparcie z zakresu:

 • opracowania bilansu zawodowego;
 • dookreślenia  zasobów, umiejętności  i osiągnięć zawodowych;
 • wydobycia sukcesów zawodowych;
 • opracowania indywidualnego planu  kariery zawodowej;
 • dopasowania zawodu i rodzaju pracy do Twojej osobowości;
 • zmiany zawodu;
 • zmiany dotychczasowego miejsca pracy;
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • adaptacji do warunków panujących w nowym miejscu pracy i nowego środowiska;
 • poradnictwa dotyczącego odchodzenia z pracy z klasą;
 • poradnictwa dotyczącego tego, jak odnaleźć się w nowej pracy;
 • zdiagnozowania przyczyn niezadowolenia z aktualnej pracy;
 • określenia, gdzie i na jakim stanowisku najlepiej będzie Ci się pracowało;
 • poznania przyczyn trudności podczas przechodzenia procesu rekrutacyjnego;
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych – CV i listu motywacyjnego;
 • poznania zasad pisania CV funkcjonalnego oraz success CV;
 • przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej;
 • technik poruszania się na rynku pracy;
 • opracowania szkoleń zawodowych;
 • diagnozy problemów w aktualnym miejscu pracy;
 • Twoich indywidualnych potrzeb.

Different jobs

Metodologia:

 • Nagrywanie i analiza nagrań wideo wybranych scenek sytuacyjnych – symulacje scenek zawodowych (np. rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa z szefem o podwyżce, o odejściu z pracy, o awansie), omówienie i analiza materiału. Klient otrzymuje nagranie wraz ze wskazówkami, czego unikać, co poprawić wraz z zestawem ćwiczeń (praca domowa).
 • Praca z lustrem – ćwiczenia z zakresu mowy ciała.
 • Porady – jak się zachowywać i czego unikać w pierwszych dniach w nowej pracy.
 •  Próbki CV i LM  – materiały będące podstawą opracowania własnych dokumentów aplikacyjnych.
 • Profesjonalne testy psychologiczne posiadające rekomendację pracowni testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Tych testów nie znajdziesz w Internecie, mogą je wykonywać wyłącznie psycholodzy. Pozwalają Ci one uzyskać cenne informacje na temat zmiennych osobowościowo-zawodowych.

ludzie

Korzyści:

 • Wzmocnienie pewności siebie potrzebnej podczas procesu rekrutacyjnego lub w ramach trudnych rozmów z przełożonym.
 • Wzrost samoświadomości (mocne strony, atuty, osiągnięcia zawodowe, sukcesy).
 • Poznanie własnej osobowości i dopasowanie do niej  pracy, stanowiska i zakresu obowiązków.
 • Poznanie własnych predyspozycji zawodowych oraz dopasowanie rodzaju wykonywanej pracy do typu osobowości.
 • Opracowanie bilansu zawodowego i planu rozwoju zawodowego.
 • Opracowanie indywidualnego planu  kariery zawodowej.

Czas trwania:

Pierwsza konsultacja trwa 60 minut. W ramach tej sesji wspólnie z Klientem określany jest zakres zagadnień do pracy oraz proponowane są odpowiednie testy psychologiczne. Testy dotyczą pomiaru  predyspozycji zawodowych, osobowości, poziomu stresu oraz innych zmiennych, które są potrzebne do osiągnięcia celu, jaki Klient chce osiągnąć.

Ceny:

sesja doradztwa zawodowego: 250 zł

testy psychologiczne: 350 – 500 zł

Płatność: gotówka/karta

Terapię prowadzą

Izabela Kielczyk

psychoterapeuta, psycholog biznesu, założycielka Pracowni, certyfikowany terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniu TSR

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych, pracuję z ludźmi biznesu, prowadząc autorską psychoterapię dla ludzi pracujących dużo i za dużo, przeciążonych pracą, z objawami pracoholizmu, znużenia pracą i nie mających czasu na życie poza pracą.

Pracuję z parami starającymi się o adopcję, z parami już będącymi rodzicami adopcyjnymi oraz z dziećmi adopcyjnymi w wieku nastoletnim i dorosłymi adoptowanymi, a także z parami, kobietami, mężczyznami którzy nie mogą mieć dzieci biologicznych i po niedanych próbach in vitro.

więcej