Monika Urbańska

psychoterapeutka

Monika Urbańska


Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną oraz terapię par i małżeństw, pracuję też ze studentami.
Pomagam osobom dorosłym jak i młodym dorosłym, którzy czują się zagubioni i nie widzą swojej siły, osobom z mocnym krytykiem wewnętrznym, z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczającym stanów lekowych, zmagających się ze złością i autoagresja czy też tym, którzy są w kryzysie życiowym.
Pracując przez wiele lat w przemyśle filmowym jako dyrektorka zarządzająca oraz producentka wykonawcza nieobce są mi zmagania oraz trudności relacyjne w szeroko pojętym biznesie.
Fascynują mnie twórcze kryzysy oraz emocje, które temu towarzysza.
Szczególnie bliskie memu sercu jest wspieranie kobiet w odnajdywaniu ich potencjału twórczego i własnej ekspresji.
W pracy wykorzystuje również technikę Brainspotting (BSP), Jest to podejście terapeutyczne skoncentrowane na leczeniu traumy, zaburzeń emocjonalnych oraz innych problemów psychicznych. Brainspotting to terapia, która czerpie z najnowszych osiągnieć neuronauki i wykorzystuje naturalne zdolności mózgu do samoleczenia i samorealizacji.
Uważam za ogromny przywilej możliwość osobistego i bliskiego poznawania klientów w ich rozwoju. Chciałabym aby spotkania z Klientkami i Klientami miały wpływ na zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa w dokonywaniu własnych wyborów i w postępowaniu zgodnym z owymi wyborami na drodze stawania się takimi, jakimi chcieliby być.

Wykształcenie i doświadczenie

Ukończyłam Uniwersytet Łódzki jako magister Filologii Klasycznej w katedrze profesora Ignacego Ryszarda Danki.
Edukacje rozwijałam w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi na wydziale produkcji filmowej oraz w Media Business School w Hiszpanii.
Praca scenariuszowa doprowadziła mnie do Akademii Psychologii Zorientowanej na Proces gdzie w 2014 roku rozpoczęłam naukę psychoterapii, którą kontynuowałam w Fundacji Studium Psychologii Procesu gdzie otrzymałam uprawnienia psychoterapeutki oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii z osobami indywidualnymi, parami i rodzinami, prowadzenia warsztatów oraz procesów grupowych w duchu Głębokiej Demokracji.
Na bieżąco superwizuję moją pracę, aby zadbać o jakość mojej praktyki terapeutycznej. Podlegam Kodeksowi Etycznemu PSPITPP .
Obecnie jestem w II fazie i w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu.
Ukończyłam 1faze szkolenia BSP / Brainspotting.

Odbyłam w mojej edukacji psychoterapeutycznej liczne dodatkowe szkolenia, miedzy innymi:

 • Praca z krytykiem wewnętrznym – Claude Missiaen – Ośrodek Intra
 • Praca z trauma w podejściu BASIC PH – Maciej Popławski, Fundacja Studium Psychologii Procesu
 • Focusing – Claude Missiaen – Ośrodek Intra
 • O emocjach które buduja wewnetrzna sile – Radoslaw Pancewicz – Ośrodek Intra
 • Praca z konfliktem w relacjach – Gil Emslie , Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 • Shame’s Grip – David Bedrick Santa Fe Institute
 • Praca z rodziną – Dawn Menken – Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu
 • Szkolenie WorldWork Warsaw 2014 / Process Work Insitute z Portland, USA

Uczę się i rozszerzam swoje kompetencje oraz kwalifikacje. Wynika to z miłości do nauki, ale głownie z własnego rozwoju oraz chęci poznania samej siebie.
Praca terapeutyczna jest moja drogą serca, a psychoterapia jest dla mnie sztuką samą w sobie.

Prywatnie

Mama, Kinomanka, Entuzjastka życia i ludzi 🙂

Monika Urbańska

Prowadzi:

 • psychoterapia indywidualna

 • psychoterapia on-line

 • psychoterapia dla studentów

 • psychoterapia par

 • psychoterapia par (w diadzie terapeutycznej)

Odbyte szkolenia:

 • uprawnienia psychoterapeutyczne uzyskane w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, obecnie w procesie certyfikacji (II faza)

 • Praca z krytykiem wewnętrznym – Claude Missiaen – Ośrodek Intra

 • Praca z trauma w podejściu BASIC PH – Maciej Popławski, Fundacja Studium Psychologii Procesu

 • Focusing – Claude Missiaen – Ośrodek Intra

 • O emocjach które buduja wewnetrzna sile – Radoslaw Pancewicz - Ośrodek Intra

 • Praca z konfliktem w relacjach – Gil Emslie , Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

 • Shame’s Grip – David Bedrick Santa Fe Institute

 • Praca z rodziną – Dawn Menken – Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu

Przyjmuje

 • środy, czwartki

Koszt sesji

 • psychoterapia indywidualna - 220 zł

 • psychoterapia dla studentów - 180 zł

 • psychoterapia par - 330 zł

 • psychoterapia par (w dziadzie terapeutycznej) - 550 zł