Monika Urbańska

psychoterapeutka

Monika Urbańska


Specjalizacja

Uważam za ogromny przywilej możliwość osobistego i bliskiego poznawania klientów w ich rozwoju. Chciałabym, aby spotkania z Klientkami i Klientami miały wpływ na zwiększenie ich poczucia bezpieczeństwa w dokonywaniu własnych wyborów i w postępowaniu zgodnym z owymi wyborami na drodze stawania się takimi, jakimi chcieliby być.
Pomagam osobom z mocnym krytykiem wewnętrznym, z niskim poczuciem własnej wartości, osobom doświadczającym stanów lękowych, zmagających się ze złością i autoagresją czy też tym, którzy są w kryzysie życiowym.

Wykształcenie

Ukończyłam Uniwersytet Łódzki jako magister Filologii Klasycznej w katedrze profesora Ignacego Ryszarda Danki.
Kolejne studia rozpoczęłam w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi na wydziale produkcji filmowej.
Jestem absolwentką Media Business School w Hiszpanii.
Praca scenariuszowa doprowadziła mnie do Akademii Psychologii Zorientowanej na proces, a następnie do Fundacji Studium Psychologii Procesu, gdzie otrzymałam uprawnienia psychoterapeutki oraz rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Obecnie jestem w II fazie i w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu.

Doświadczenie

Jestem psychoterapeutką w nurcie psychologii zorientowanej na proces.
Uczę się i rozszerzam swoje kompetencje oraz kwalifikacje przez całe dorosłe życie. Wynika to z miłości do nauki, ale głównie z własnego rozwoju oraz senekańskiej chęci poznania samego siebie (Nosce Te Ipsum). Osobiste doświadczenia życiowe rozpoczęły fascynację nad psychoterapią i doprowadziły do transformacji, dzięki której mogę być po drugiej stronie tego wyjątkowego i ważnego procesu.
Praca terapeutyczna jest więc moją drogą serca, a psychoterapia jest dla mnie sztuką samą w sobie.

Pracuję również w biznesie, będąc dyrektorką zarządzającą oraz producentką wykonawczą w międzynarodowym studio filmowo-reklamowym. Ważna jest dla mnie praca w obszarze kobiecego biznesu. Wspieram kobiety w odnajdywaniu ich potencjału twórczego i własnej ekspresji w męskim świecie biznesu.

Prywatnie

Jestem mamą 17-letniego syna. Uwielbiam psy, koty oraz wszelkie zwierzęta. Książki i film to towarzysze dnia codziennego.

Monika Urbańska

Prowadzi:

  • psychoterapia indywidualna

  • psychoterapia on-line

  • psychoterapia dla studentów

Odbyte szkolenia:

  • uprawnienia psychoterapeutyczne uzyskane w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, obecnie w procesie certyfikacji (II faza)

Przyjmuje

  • czwartki

Koszt sesji

  • psychoterapia indywidualna - 220 zł

  • psychoterapia dla studentów - 180 zł