Pomoc psychologiczna Poradnia psychologiczna w Warszawie

pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna to wsparcie udzielane w obszarze naszej psychiki, emocji, schematów myślenia i zachowania. Wiele osób może pochwalić się świetnym zdrowiem, wyglądem czy osiągnięciami zawodowymi, jednak przeżywają one trudności związane ze sferą psychiczną. Dzięki ofercie jaką jest pomoc psychologiczna, mogą one osiągać satysfakcję także w tej sferze życia.

Pomoc psychologiczna jest relatywnie nową formą pomocy, ponieważ zaczęła funkcjonować dopiero na początku XX wieku. Wtedy to odkryto, że w przypadku pewnych zaburzeń farmakoterapia i medycyna są bezradne, a medyczne metody leczenia nie przynoszą rezultatów. Zauważono natomiast leczące czynniki metod opartych na zgłębianiu i analizowaniu ludzkiej psychiki, emocji, czyli tego, czego nie widać gołym okiem. Z czasem zaczęto zauważać, że zdrowie psychiczne człowieka jest równie ważne, a być może ważniejsze, niż jego zdrowie fizyczne. Konsekwencją tych wniosków był rozwój różnych form pomocy psychologicznej.

Obecnie pomoc psychologiczna obejmuje: promocję zdrowia, prewencję patologii, poradnictwo psychologiczne, interwencję kryzysową oraz psychoterapię i resocjalizację. Pomoc psychologiczna oferowana przez Pracownię Psychorozwoju Kielczyk to głównie psychoterapia indywidualna, par i grupowa oraz promocja zdrowia w formie warsztatów.

Jakie korzyści może przynieść nam pomoc psychologiczna i kiedy po nią sięgnąć? Ta forma pomocy to przede wszystkim sposób na zwiększenie samoświadomości, czyli wiedzy na temat naszego funkcjonowania emocjonalnego i poznawczego, naszych motywacji i sposobów postępowania. Mimo, że pojęcie to zawiera słowo „pomoc”, pomoc psychologiczna jest nie tylko lekarstwem na problemy psychiczne, ale także drogą do samopoznania dla osób zainteresowanych rozwojem psychologicznym.

Pomoc psychologiczna w formie psychoterapii znajduje zastosowanie w przypadku:

– zdiagnozowanych chorób psychicznych

– zaburzeń nastroju

– zaburzeń funkcjonowania w życiu towarzyskim, rodzinnym, zawodowym

– braku rozumienia własnego postępowania

– trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji

– problemów somatycznych występujących na tle psychicznym

– utraty poczucia szczęścia, satysfakcji z życia, sensu życia

– kryzysów i trudnych doświadczeń, takich jak śmierć lub zagrożenie życia

Jeśli zaobserwowałeś u siebie powyższe zjawiska, objawy lub też niepokoją cię pewne aspekty twojego funkcjonowania, zachęcamy do skorzystania z oferty naszej placówki. Pomoc psychologiczna to najlepsze co możesz sobie teraz podarować. Pamiętaj, że jesteśmy po to, aby wybrać dla ciebie jak najlepszą formę pomocy, więc w razie wątpliwości bez wahania opowiedz nam o swoim problemie, a my skierujemy cię do odpowiedniej osoby. Pomoc psychologiczna jeszcze nigdy nie była tak dostępna jak dziś – wykorzystaj to i sięgnij po wsparcie.

Pomoc psychologiczna to cykl sesji obejmujący do 12 spotkań, których częstotliwość jest ustalona indywidualnie z terapeutą.

Jest to terapia krótkoterminowa, ukierunkowana na rozwiązanie określonego problemu życiowego, który pojawił się stosunkowo niedawno.

Ceny:
Sesja terapeutyczna 140-150 PLN / 50 min.
Sesja terapeutyczna w języku angielskim lub hiszpańskim 180 PLN / 50 min.

Płatność: gotówka / karta

 

Pomoc psychologiczna Warszawa

Terapię prowadzą

Izabela Kielczyk

psychoterapeuta, psycholog biznesu, założycielka Pracowni, certyfikowany terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniu TSR

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych, pracuję z ludźmi biznesu, prowadząc autorską psychoterapię dla ludzi pracujących dużo i za dużo, przeciążonych pracą, z objawami pracoholizmu, znużenia pracą i nie mających czasu na życie poza pracą.

Pracuję z parami starającymi się o adopcję, z parami już będącymi rodzicami adopcyjnymi oraz z dziećmi adopcyjnymi w wieku nastoletnim i dorosłymi adoptowanymi, a także z parami, kobietami, mężczyznami którzy nie mogą mieć dzieci biologicznych i po niedanych próbach in vitro.

więcej

Marta Bogusławska-Michniak

psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Specjalizacja

Specjalizuje się w terapii długoterminowej osób dorosłych i pomocy psychologicznej dla rodzin.

Pracuję z dorosłymi osobami, które doświadczają trudności związanych z przeżywanym lękiem, niepewnością, niższą samooceną oraz nagłymi wydarzeniami w ich życiu (utratą pracy, żałobą, rozwodem).

więcej

Robert Olszak

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych. Pracuję w podejściu psychodynamicznym, doradzam w trudnych sytuacjach, prowadzę grupy interpersonalne, podejmuję interwencje kryzysowe oraz negocjacje kryzysowe.

więcej

Lidia Flis

psycholog, psychoterapeuta par, trener

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii par/małżeństw, rodzin oraz terapii indywidualnej.

Pracuję z parami, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi lub znaczącymi zmianami.

więcej

Joanna Obuchowicz

pedagog, trener, psychoterapeuta

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw.

Posiadam doświadczenie w terapii osób, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny.

Pracuję z osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinach z problemami alkoholowymi. Kobietami w okresie rozrodczym, zmagającymi się z problemami podjęcia decyzji o ciąży jak również w okresie menopauzalnym, kiedy dotykają problemu „pustego gniazda” i końca aktywności zawodowej.

więcej

Teresa Raczkowska

psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej krótko i długoterminowej dla osób dorosłych, doświadczających zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, uporczywego stresu, napięcia emocjonalnego, problemów w relacjach, trudności w rozwoju osobistym, niskiego poczucia własnej wartości, wewnętrznego chaosu, kryzysów i niepowodzeń życiowych związanych z różnymi etapami życiowymi np. rozwodem, chorobą , śmiercią bliskiej osoby, pragnących odnaleźć sens życia.

więcej

Magdalena Pietrzak-Żelazko

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótkoterminowej terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z lękiem, depresją, traumą, kryzysem, doświadczającymi trudności w kontaktach z ludźmi, a także z osobami pragnącymi dążyć do własnego rozwoju.

więcej

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

więcej

Magdalena Zysiak

psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych.

Pomagam osobom, które: doświadczają trudności w relacjach z bliskimi osobami, czują się nierozumiane przez otoczenie; żyją w ciągłym napięciu, stresie; cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości; doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym (rozwód, śmierć, narodziny dziecka, utrata/zmiana pracy, rozstanie).

więcej

Anna Kot-Mosakowska

psychoterapeutka, terapeutka par, coach, trenerka

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii dorosłych oraz młodych dorosłych. Pracuję z parami, małżeństwami, przyjaciółmi, współpracownikami. Pomagam parom, które doświadczają konfliktu, trudnych uczuć, kryzysu w związku, zdrady, choroby, chcą podjąć różne decyzje dotyczące rozstania, powrotu, posiadania dzieci itp. Pomagam osobom z niską samooceną, silnym krytykiem wewnętrznym, osobom nie radzącym sobie ze złością, lękiem, niepewnością, silnym stresem, a także osobom doświadczającym stanów nerwicowych, depresyjnych, zaburzeń snu, zaburzeń nastroju, będącym w kryzysie życiowym. Bliska mi jest praca ze snami oraz z symptomami chorobowymi.

więcej

Jakub Kielczyk

psychoterapeuta, terapeuta par, założyciel Pracowni

Specjalizuję się w terapii indywidualnej osób potrzebujących wsparcia w trudnych momentach życia, kryzysach, doświadczających problemów w relacjach z innymi ludźmi, odczuwających stany depresyjne i zaburzenia nastroju. Pracuję z osobami zaburzeniami lękowymi, doświadczającymi napadów panicznego lęku.

Zapraszam również osoby zastanawiające się nad zmianą zawodu, czy będące w przełomowych momentach życia. Pracuję także z parami chcącymi przyjrzeć się swojej relacji lub stojącymi przed różnymi życiowymi dylematami.

Zajmuję się tematyką związaną z niepłodnością, trudnościami w trakcie starań o dziecko oraz zbiegów in-vitro, a także wsparciem psychologicznym w trakcie procesu adopcyjnego. Do pracy w tych obszarach zapraszam szczególnie pary oraz mężczyzn.

więcej