Krystyna Wielogórska

psycholog, psychoterapeutka

Krystyna Wielogórska


Specjalizacja

Jestem psychologiem, psychoterapeutką i akredytowaną konsultantką metodologii Insights Discovery, a także certyfikowaną terapeutką Terapii Prowokatywnej.

Prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię dla osób dorosłych.

Wspieram w rozwoju, w poszukiwaniu siebie. Współpracuję z osobami będącymi w trakcie kryzysów życiowych, związanych z wypaleniem zawodowym, odnajdywaniem siebie na rynku pracy, mobbingiem, trudnościami w relacjach zawodowych. Jest mi bliski obszar pracy w korporacji, wiem jak wiele się tam dzieje i dlaczego może być trudno. Zawirowania i dylematy zawodowe często łączą się z utrudnieniami w godzeniu pełnionych ról życiowych i otwierają obszary pracy niezaspokojonych potrzeb oraz wcześniejszych doświadczeń pacjentów. Pracuję w oparciu o empatię, akceptację i autentyczność. Bardzo ważne jest dla mnie stworzenie bezpiecznej relacji, umożliwiającej klientowi poznawanie siebie i odkrywanie własnych obszarów potrzeb i trudności. Z szacunkiem dla potrzeb i dynamiki klienta pracuję nad bieżącymi problemami, pozostawiając przestrzeń na pogłębianie innych obszarów. Pracuję z emocjami, zapraszam do ich poznawania i wyrażania. Zwracam uwagę na doświadczenia płynące z ciała, aby wspierać klientów w byciu w kontakcie ze sobą, tu i teraz.

Wykształcenie

Ukończyłam roczny Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt Instytutu Psychoterapii Integralnej Gestalt w Krakowie oraz 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Uzyskałam tytuł magistra psychologii społecznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz tytuł licencjata kierunku zarządzania i marketingu w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie.

Doświadczenie

Swoją wiedzę psychoterapeutyczną uzupełniałam będąc na stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w I Klinice Psychiatrycznej na Oddziale Zapobiegania Nawrotom oraz odbywając staż w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowego Instytutu Medycznego. Udzielałam pomocy psychologicznej klientom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie oraz odbywałam staż w Towarzystwie Pomocy Młodzieży, prowadząc psychoterapię indywidualną młodych dorosłych. A od 2018 roku współpracuję w charakterze psychologa, psychoterapeuty z poradniami w Warszawie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje, a swoją pracę poddaję superwizji.
Uczestniczyłam w warsztatach prowadzonych w nurcie Analizy Bioenergetycznej Marzeny Barszcz oraz w cyklu modułów Studium Relacji z samym sobą i innymi, NVC, ciało, neurobiologia prowadzonym przez Laboratorium Porozumienia bez Przemocy NVCLab.pl.
W październiku 2021 ukończyłam proces szkoleń certyfikacyjnych uzyskując certyfikat Terapeuty Prowokatywnego w Provocare – Instytucie Komunikacji Prowokatywnej w Warszawie.

Przed rozpoczęciem drogi psychoterapeutycznej przez wiele lat byłam związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach farmaceutycznych Bayer, GlaxoSmithKline, współpracowałam z grupą Promedica24 oraz fundacjami wspierającymi osoby niepełnosprawne oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajmowałam się rekrutacją i wszechstronnym rozwojem pracowników. Wdrażałam i współtworzyłam programy rozwojowe, będące wsparciem w kształtowaniu ścieżek karier. Organizowałam i przeprowadzałam sesje rozwojowe, korzystając z metodologii Insights Discovery. Pomagałam, doradzałam i wspierałam osoby zarządzające ludźmi i poszukujące dla siebie pracy.

Prywatnie

Prywatnie jestem żoną i mamą. Lubię przeglądać książki kucharskie, znajdując w nich inspiracje dla kulinarnej codzienności i kreatywnych odkryć. Uwielbiam słuchać kociego mruczenia i wpatrywać się w niebo nad Warszawą. Podziwiam muzyków grających na perkusji, próbowałam… i jednak nie będę grać 😉 Lubię ludzi 🙂

Krystyna Wielogórska

Prowadzi:

  • psychoterapię indywidualną

Odbyte szkolenia:

  • roczny Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt Instytutu Psychoterapii Integralnej Gestalt w Krakowie

  • 4 letnia Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie

  • warsztaty prowadzonych w nurcie Analizy Bioenergetycznej Marzeny Barszcz

  • cyklu modułów Studium Relacji z samym sobą i innymi, NVC, ciało, neurobiologia prowadzonym przez Laboratorium Porozumienia bez Przemocy NVCLab.pl

  • certyfikat Terapeuty Prowokatywnego w Provocare - Instytucie Komunikacji Prowokatywnej w Warszawie

Przyjmuje

  • środy

Koszt sesji

  • psychoterapia indywidualna - 220 zł