Katarzyna Serafin-Skrzetuska

psychoterapeutka, psycholog

Katarzyna Serafin-Skrzetuska


Specjalizacja

Zajmuję się kompleksowym wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią. Prowadzę terapię dorosłych, konsultuję rodziny, wspieram terapeutycznie dzieci, młodzież i ich rodziców, pomagając przezwyciężyć kryzysy pojawiające się w różnych etapach rozwoju.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, lęku, przeżywającymi problemy w relacjach, w radzeniu sobie ze stresem. W kontakcie z rodzicami poszerzam umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie i budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Bliskie są mi również tematy rozwoju osobistego i zawodowego.

Sposób pracy dobieram indywidualnie. Prowadzę psychoterapię integracyjną, korzystając z podejścia psychodynamicznego, myślenia systemowego, metody psychodramy (monodramy) według J. Moreno.

Wykształcenie

Jestem absolwentką psychologii, gdzie realizowałam specjalizacje psychologii klinicznej oraz edukacji i komunikacji. Ukończyłam 4,5-letni Całościowy Kurs Psychoterapii pod kierunkiem dra hab. A. Cechnickiego, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Jestem w procesie certyfikacji na asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy. Odbyłam staż kliniczny akredytowany przez PTP w ośrodku terapii par i rodzin. Ukończyłam kurs NVC Rosenberga i szkolenie z interpretacji MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential).

Doświadczenie

Posiadam doświadczenie w pracy z dorosłymi i dziećmi, w kontakcie grupowym i indywidualnym. Zdobywałam je w centrach terapeutycznych, prywatnych i publicznych placówkach oświatowych, w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego i Uzależnień. Prowadziłam warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli, szkolenia z zakresu komunikacji i budowania relacji.

Prywatnie

Uwielbiam spotkania z ludźmi, miasta i morza, szczególnie Morze Śródziemne. Fascynuje mnie piękno sztuki użytkowej i architektury, literatura i medytacja. Cenię szacunek i zaangażowanie.

Katarzyna Serafin-Skrzetuska

Prowadzi:

  • konsultacje dla młodzieży i dorosłych

  • terapię rodzinną

  • psychoterapię indywidualną

  • psychoterapię on-line

Odbyte szkolenia:

  • 4,5-letni Całościowy Kurs Psychoterapii pod kierunkiem dra hab. A. Cechnickiego, atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

  • w procesie certyfikacji na asystenta psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy

  • kurs NVC Rosenberga

  • szkolenie z interpretacji MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential)

Przyjmuje

  • środy, czwartki

Koszt sesji

  • psychoterapia indywidualna – 220 zł