Katarzyna Glinka

psycholog, coach
konsultacje po angielsku i polsku
consultations in English

Katarzyna Glinka


Specjalizacja

Pracuję po polsku i angielsku. Stacjonarnie i online.

W swojej pracy skupiam się na odkrywaniu i szlifowaniu potencjału każdego klienta. Pomagam w znajdowaniu nowych oraz tych zapomnianych zasobów własnych, świeżego wglądu w daną sytuację. Specjalizuję się we wspieraniu rozwoju osobowości.

W pracy, w zależności od indywidualnych potrzeb, łączę wiedzę zdobytą w psychologii i aktorstwie. Moje podejście jest pomocne w odkrywaniu nowych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, przełamywaniu własnych barier, nieśmiałości, komunikacji z innymi.

Dwunastoletnie doświadczenie życia w Nowym Jorku daje mi dość nietypową perspektywę. Ta wiedza sprawdza się w pracy z klientami z innych krajów, którzy zmierzają się z byciem poza swoim krajem jak i powrotem do miejsc, które po długim czasie mogą wydawać się już nie nasze własne.

Chętnie pracuje z nastolatkami, którzy potrzebują wsparcia w newralgicznych dla nich momentach życia.

Wykształcenie

Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Warszawskim w specjalizacji wspieranie rozwoju osobowości z elementami psychoterapii.

Zaraz po studiach wyjechałam do Nowego Jorku zrobić trzyletnie podyplomowe studia aktorskie w The Actors Studio Drama School.

Po studiach brałam udział w tzw.”Dream Workshop’, który skupiał się na pracy z ciałem i głosem. Bazował na pracy Junga, w szczególności jego koncepcji marzeń sennych jak i archetypów ego i cienia.

Doświadczenie

Pierwsze doświadczenie, które utwierdziło mnie, które tematy są dla mnie szczególnie ważne, zdobyłam pracując w roku 2009 na rzecz Centrum Praw Kobiet. Jestem żywo zainteresowana pracą i pomocą na rzecz kobiet.

Z kolei podczas pobytu w Nowym Jorku związałam się z organizacją „Effective Arts” – współpracującej z wieloma podmiotami w USA, specjalizującymi się w transplantologii narządów – prowadząc treningi dla personelu medycznego (między innymi lekarzy i pielęgniarek) oraz osób pierwszego kontaktu z pacjentem. Nasza praca miała charakter warsztatowy i doświadczeniowy. Polegała na symulacjach zdarzeń, jakie mają miejsce w praktyce. Główny aspekt pracy polegał na pomocy osobom pracującym w tych instytucjach w odkrywaniu w sobie oporów i ograniczeń, które potencjalnie mogą stanowić przeszkodę w efektywnym wykonywaniu pracy.

Prowadziłam indywidualną pracę online w zakresie wspierania rozwoju osobowości, która umożliwiła mi dotarcie do osób znajdujących się w różnych miejscach na świecie.

Ponadto pracowałam jako tłumacz dla kancelarii prawniczych w Nowym Jorku, co umożliwiło mi doszlifowanie języka angielskiego również w tym zakresie.

Natomiast ukończona w Nowym Jorku szkoła wyższa The Actors Studio Drama School umożliwiła mi nie tylko rozwijanie dodatkowej pasji, ale także, między innymi, na doskonalenie umiejętności profesjonalnego posługiwania się głosem i językiem, jego emisją, modulacją, itp., co z perspektywy pracy z osobami potrzebującymi szeroko rozumianego wsparcia jest istotną umiejętnością. Uważam, że posiadane w tym zakresie umiejętności będą przydatne w pracy zarówno z polsko-, jak i anglojęzycznymi pacjentami.

Prywatnie

Kolekcjonuję inspirujące momenty i cytaty. Staram się żyć zgodnie z jednym z moich ulubionych autorstwa Doris Lessing: “Cokolwiek zamierzasz zrobić, zrób to teraz. Okoliczności są zawsze niemożliwe”.
W Nowym Jorku zakochałam się w stand-up comedy. W komedii i poczuciu humory odkrywam ogromne zasoby, które dodają mi siły.

Kocham Nowy Jork i wszystko co z nim związane. Tam właśnie, przemierzając niezliczone połacie tego miasta, odkryłam poznawczą moc podcastów i do dziś ich słucham, najchętniej o tematyce psychologicznej i artystycznej. Film i teatr mogę pochłaniać bez granic. Lubię tez taniec w szczególności choreografie Piny Bausch. Jestem pasjonatka tenisa, jogi, pływania, paddleboarding i jazdy na nartach. Bardzo chciałabym w końcu nauczyć się surfować, ale trochę boję się rekinów.

 


Specialization

I work in English & Polish. In-person as well as online.
In my work, I focus on discovering and improving potential of each and every client. I help finding new, as well as those forgotten, resources needed to move forward or to rediscover moment in life one may find him/herself in. Finding ways for a fresh start perhaps or a new career. I specialize in optimizing peoples potential.
In my work, depending on individual needs, I combine knowledge gained in psychology and in acting. My approach is helpful in finding new pathways of dealing with stressful situation, going beyond ones own limits, shyness, communicating with others.
Over 12 years of experience in New York gives me quite an unusual perspective. That knowledge is essential in working with clients from different countries who might be experiences difficulties living outside of their own country as well as adjusting after going back to their own familiar place that may feel quite foreign after a long break.
I work with adults as well as teenagers, anyone who is stuck, needs help or is in pivotal time in life.
Education
I’ve graduated with Masters in Psychology from the Warsaw University. My major was in self-development in combination with psychotherapy.
Right after graduating, I moved to New York to study at The Actors Studio Drama School which I finished with an MFA in Acting.
After that I was a part of “Dream Workshop” that focused on working with voice and body. It took from Jung’s work, especially his theory of Dreams and concept of Archetypes: the Shadow, the Ego, the Persona, the Anima/Animus.

Experience

My first experience that grounded me in what types of areas are especially important to me was in Warsaw while working at the Women’s Center. Women’s rights is a topic very close to my heart.
While living in New York, I got to be a part of a phenomenal organization called “Effective Arts” that works with many organ transplant centers in the USA. They lead high level trainings for medical teams (nurses, doctors, but also “first contact” employees, etc.). Our work had a workshop character and was experienced base. Besides the educational part, we made sure that everyone had an opportunity to try new skills in a safe and non-judgemental environment. Main objective of that work was to help people working in these institutions in discovering possible hurdles as well as strengths that are usually quite personal and stem from our own experiences.
I also worked with clients in an online fashion as a psychologist/coach.
My unique experience of working as a translator for many big New York law firm that gave me even more range in knowledge of the english language.
Lastly, graduating from The Actors Studio Drama School made me aware of the power of voice and language and a proper use of both, skills I like to share with my clients.

Privately

I like to collect inspiring moments and quotes. I do my best to live by one of my favorites by Doris Lessing „Whatever you’re meant to do, do it now. The conditions are always impossible.”
New York is where my love od stand-up comedy was born. Comedy is where I find infinite source of strength.
Music, film, theater, dance (especially Pina Bausch’s work), tennis, yoga, skiing, paddle-boarding.
Lastly, I’d really like to surf, but I’m afraid of sharks.

Katarzyna Glinka

Prowadzi:

  • konsultacje psychologiczne po polsku

  • konsultacje psychologiczne po angielsku

  • sesje rozwoju osobistego (polski/angielski)

Odbyte szkolenia:

  • University of Warsaw - MA in Psychology

  • trzyletnie podyplomowe studia aktorskie w The Actors Studio Drama School

  • Dream Workshop - warsztaty jungowskie o pracy ze snem

Koszt sesji

  • konsultacja psychologiczna po polsku - 220 zł

  • konsultacja psychologiczna po angielsku - 270 zł

  • sesja rozwojowa po polsku - 220 zł

  • sesja rozwojowa po angielsku - 270 zł