Dorota Jaślan

psychoterapeutka, coach, trenerka biznesu
(on-line)

Dorota Jaślan


Specjalizacja

Pracuję w nurcie psychologi zorientowanej na proces (POP) korzystając jednocześnie ze zdobyczy innych podejść psychoterapeutycznych. Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długoterminową dorosłych, młodzieży oraz terapię par. Specjalizuję się w pracy z traumą, symptomami cielesnymi mającymi podłoże psychosomatyczne, wypaleniem zawodowym, budowaniem poczucia własnej wartości, sprawczością w realizacji celów zawodowych i osobistych.

Jestem także trenerką biznesu, coachem, autorką opracowań merytorycznych do e-learnigu, filmów/platform szkoleniowych. W pracy trenerskiej specjalizuje się głównie w projektach z zakresu komunikacji, budowania relacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, technik prowadzenia skutecznych negocjacji w warunkach szczególnie trudnych, zarządzania stresem i budowanie odporności psychicznej. Pracuję z kadrą menadżerską, właścicielami firm, negocjatorami, sportowcami.

Wykształcenie

Jako psychoterapeutka:
Posiadam uprawnienia psychoterapeutki oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Obecnie jestem w II fazie i w procesie certyfikacji w Polskim Towarzystwie Psychologii Procesu.
Rozpoczęłam prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej – w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Jako trenerka biznesu i coach:
W 2000 roku uzyskałam Certyfikat Trenera Biznesu TMT Group, w 2011 mentora – Successful Gender Sensitive Business Support, wydany przez Women’s Business Development Agency UK, od 2015 roku posiadam Certyfikat Coacha PRISM Brain Mapping. W 2020 roku uzyskałam międzynarodowy certyfikat coacha specjalizującego się w procesach sukcesji.

Doświadczenie

Od ponad dwudziestu lat pracuję prowadząc sesje indywidualne i szkolenia dla grup. Jako psychoterapeutka wykorzystuję doświadczenie zdobyte jako trener, coach, doradca zawodowy. Współpracowałam między innymi z Fundacją Centrum Promocji Kobiet (jako doradca zawodowy i członek Zarządu). Od 2014 roku prowadzę cykliczne zajęcia dla Uniwersytetu Drugiego Wieku pt. Ciało-Umysl-Emocje-Dusza. Przygotowując pracę doktorską prowadzę badania nad zagadnieniem wypalenia zawodowego i technikami zarządzania własną energią.

Prywatnie

Żona, mama, podróżniczka. Należę do Stowarzyszenia Kilimandżaro, gdzie wraz z grupą osób kochających góry wspinając się na wyższe i niższe szczyty wyciszam mój umysł. Umysł, który na co dzień stara się zrozumieć „o co w tym wszystkim chodzi”, jak żyć aby doświadczać więcej szczęścia, miłości, dobrych relacji, zdrowia i jak radzić sobie ze smutkami, lękami, dopadającymi nas traumatycznymi wspomnieniami, brakiem zrozumienia….

Dorota Jaślan

Prowadzi:

 • psychoterapia indywidualna

 • psychoterapia par

 • coaching indywidualny i zespołowy

 • psychoterapia on-line

Odbyte szkolenia:

 • uprawnienia psychoterapeutyczne uzyskane w Studium Psychoterapii Psychologii Procesu akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, obecnie w procesie certyfikacji (II faza)

 • Trener Biznesu TMT Group

 • Mentor – Successful Gender Sensitive Business Support

 • Coaching PRISM Brain Mapping

Przyjmuje

 • poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty

Koszt sesji

 • psychoterapia indywidualna on-line - 220 zł

 • psychoterapia par on-line - 330 zł