Terapia par / małżeństw. Mediacje. Terapia par. Mediacje małżeńskie - Warszawa Praga

terapia małżeńska / par warszawa

Terapia małżeńska adresowana jest do par, które chcą polepszyć swoją relacją, przeżywają kryzys lub narastające nieporozumienia skutecznie utrudniają Wam wspólne życie.

Terapia par daje możliwość lepszego poznania partnera i samego siebie. Jest okazja do się wyrażenia własnych emocji i potrzeb oraz zrozumienia potrzeb i uczuć partnera. Kluczowymi celami terapii par są: rozwiązanie indywidualnych problemów pary, osiągnięcie lepszego zrozumienia, nauka skutecznej komunikacji bez przemocy, wyrażania i zaspokojenia potrzeb własnych i partnera. Jest też znakomitą okazją do pracy nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.

Terapia par to szansa dla związków, które:

  • przeżywają kryzys
  • przeżywają znaczące zmiany np. urodzenie dziecka, odejście dzieci z domu, utrata pracy przez partnera, utrzymanie domu przez żonę itd.
  • zastanawiają się czy być razem czy się rozstać
  • czują że się od siebie oddalają
  • notorycznie się rozstają i po jakimś czasie do siebie wracają
  • ciągłe kłótnie są okazją do wzajemnego krzywdzenia się
  • zaznały zdrady, zazdrości, braku zaufania.

Terapia małżeńska jest formą terapii opartą na bezpośrednim kontakcie terapeuty z parą. Terapia par jest procesem, regularnych spotkań z psychoterapeutą.

Sesje trwają po 90 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie (w zależności od potrzeby i sposobu pracy wybranego terapeuty).

Ceny:
Sesja terapeutyczna – 180 PLN / 90 min.

Płatność: gotówka/karta

 

Terapia małżeńska – Warszawa

Mediacja rodzinna i rozwodowa

Dobry psycholog pomoże w mediachach skłóconych par

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktów przy pomocy neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej, która pomaga stronom w osiągnięciu ich wzajemnie akceptowanego porozumienia.

Mediacje rodzinne są dobrym wyjściem w sytuacji kiedy ludzie nie potrafią sami dojść do porozumienia, a chcą bądź powinni się dogadać. Podczas mediacji mogą rozwiązać trudne dla nich kwestie, m.in. związane z rozwodem.

Rozwodowi towarzyszą często silne emocje, które blokują wzajemną komunikację i uniemożliwiają wspólne ustalenia dotyczące nowej sytuacji, a nawet spokojną rozmowę. Tymczasem właśnie w sytuacji rozstania jest wiele kwestii, które trzeba rozstrzygnąć m.in. opieka nad dziećmi (miejsce ich zamieszkania, spotkania z każdym z rodziców, kontakty z dziadkami, z kim dzieci spędzają święta i wakacje, alimenty), podział majątku, itp. Emocje i mnożące się pretensje skutecznie uniemożliwiają rozstającym się ludziom jakiekolwiek ustalenia. Wówczas z pomocą może przyjść mediator.

Mediacje rozwodowe obejmują zarówno mediacje par w trakcie rozwodu, jak też przed i po nim. Mediacje dotyczyć też mogą wszelkich innych konfliktów rodzinnych – np. między teściową i synową, między rodzeństwem, między babcią i wnukiem czy nawet pomiędzy narzeczonymi niemogącymi dojść do porozumienia w kwestii intercyzy, itp. Mediacja pomaga też małżeństwom w rozwiązywaniu najróżniejszych konfliktów – dotyczących chociażby podziału obowiązków w rodzinie, sposobów wydawania pieniędzy i oszczędzania, ułożenia kontaktów z rodziną współmałżonka, zakresu swobody dawanej dzieciom czy sposobów spędzania wolnego czasu i wiele innych. W zasadzie każdy konflikt można rozwiązać za pomocą mediacji, jeśli tylko strony rzeczywiście pragną go rozwiązać. Należy jednak pamiętać, że mediacja nie jest terapią ani poradą prawną.

Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Mediator pomaga udrożnić komunikację i przeprowadzić trudną rozmowę w sposób bezpieczny, spokojny i uporządkowany.

Porozumienie zawarte podczas mediacji może mieć moc prawną, jeśli taka jest wola stron. Strony mogą udać się z gotowym porozumieniem do sądu, który może zatwierdzić ugodę i gdzie może jej zostać nadana tzw. klauzula wykonalności.

Wiele par, które zamierzają się rozwieść najpierw korzysta z mediacji zanim uda się na rozprawę rozwodową. Zyski z takiego rozwiązania są następujące – strony same, przy pomocy mediatora, dochodzą do satysfakcjonującego je porozumienia, a sąd, nie musi orzekać, tylko sprawdzić, czy porozumienie zawarte w toku mediacji jest zgodne z prawem, co z kolei powoduje oszczędność czasu, pieniędzy, a przede wszystkim nerwów.

Ceny:
Sesja mediacyjna – 180 PLN / 90 min.

Płatność: gotówka/karta

 Terapia par Warszawa

Terapię prowadzą

Lidia Flis

psycholog, psychoterapeuta par, trener

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii par/małżeństw, rodzin oraz terapii indywidualnej.

Pracuję z parami, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi lub znaczącymi zmianami.

więcej

Karolina Małek

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię par. Specjalizuję się w pracy z osobami, które doświadczają w związku braku porozumienia, konfliktów  i silnych, trudnych uczuć. Pomagam parom zrozumieć jake są źródła  towarzyszącego im kryzysu a także szukać sposobów na rozwój  ich relacji.  Pracuję także z parami/małżeństwami  w sytuacji rozstania.

Prowadzę również poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

więcej

Monika Rudy

seksuolog, terapeuta par

Specjalizacja

Specjalizuje się w krótko i długoterminowej terapii osób dorosłych. Prowadzę terapię indywidualną jak i terapię par. Pracuję z pacjentami doświadczającymi problemów seksualnych, parami, prowadzę edukację seksualną. Zajmuję się również poradnictwem psychologicznym, prowadzę psychoterapię indywidualną.

więcej

Joanna Obuchowicz

pedagog, trener, psychoterapeuta

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw.

Posiadam doświadczenie w terapii osób, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny.

Pracuję z osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinach z problemami alkoholowymi. Kobietami w okresie rozrodczym, zmagającymi się z problemami podjęcia decyzji o ciąży jak również w okresie menopauzalnym, kiedy dotykają problemu „pustego gniazda” i końca aktywności zawodowej.

więcej