Dorota Dutkiewicz

psycholog, psychoterapeutka,
specjalista d.s. uzależnień

Dorota Dutkiewicz


Specjalizacja

Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, a także konsultacje dotyczące określenia i diagnozy modelu zażywania substancji psychoaktywnych.
Zajmuję się pracą z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, jak i z tymi znajdującymi się w kryzysie życiowym niespowodowanym nadużywaniem substancji. Moje obszary pomocy psychologicznej to obniżony nastrój, niskie poczucie własnej wartości, depresja, uzależnienia chemiczne i lub behawioralne, zaburzenia odżywiania, współuzależnienie, DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), przewlekły stres i wypalenie, trudności i kryzysy w relacjach. W pracy psychoterapeutycznej kieruję się mottem Terencjusza ”Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce”. Jestem psychoterapeutką w nurcie integratywnym, co oznacza, że w praktyce gabinetowej używam technik zaczerpniętych z różnych modalności terapeutycznych. W pracy kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa.

Wykształcenie

Ukończyłam psychologię społeczną na warszawskim Uniwersytecie SWPS. Posiadam uprawnienia psychoterapeuty w nurcie integratywnym oraz specjalisty do spraw uzależnień. W ramach rozwoju zawodowego uczestniczyłam w kursach z przeciwdziałania przemocy w rodzinie, terapii osób z zaburzeniami odżywiania, terapii osób uzależnionych behawioralnie, pomocy psychologicznej osobom LGBTQI, szkoleniu z zakresu realizacji Programu Ograniczania Picia, a także w rocznym kursie psychoterapii Gestalt.

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe obejmujące indywidualną i grupową pomoc osobom zarówno uzależnionym jak i wolnym od nałogów zdobywałam w Areszcie Śledczym Warszawa – Mokotów, Fundacji ”Sławek”, Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii, na Oddziale XVIII Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, Centrum Terapii Uzależnień MEDJOL, a także prowadząc swój gabinet U SIEBIE. Od wielu lat prowadzę autorskie warsztaty dla osób współuzależnionych. W 2018 roku w ramach podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz resocjalizacji osób odbywającą karę pozbawienia wolności zostałam wyróżniona statuetką Ambasadora Wolności.

Prywatnie

Jestem członkinią stowarzyszenia strzeleckiego IGLICA, więc wolne chwile spędzam na strzelnicy. Jeśli nie ma mnie na strzelnicy, z pewnością jestem na basenie. Interesuję się kinem ukraińskim oraz polską sztuką ludową. Ponadto fascynuję się wnętrzarstwem, psychologia kryminalną oraz behawiorystyką zwierząt, a w szczególności kotów.

Dorota Dutkiewicz

Prowadzi:

 • psychoterapia indywidualna

 • konsultacje terapeuty uzależnień

Odbyte szkolenia:

 • Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQI- Fundacji Instytutu „Otwarta Przestrzeń”

 • ”Doskonalenie umiejętności pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi w pogłębionym procesie terapeutycznym” Fundacji ETOH

 • „Zaburzenia odżywiania się – współczesne rozumienie, diagnoza i terapia w podejściu systemowym” Wrocławskiej Fundacji Zdrowia Psychicznego

 • Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi” Instytutu Psychologii Zdrowia

 • Szkolenie z zakresu realizacji Programu Ograniczania Picia Fundacji ETOH

 • Szkolenie z psychoterapii Gestalt Integralnego Instytutu Psychoterapii Gestalt

 • Staż kliniczny w Centrum Psychologii Zdrowia ”DORMED” Nysa - oddział dzienny uzależnień

Przyjmuje

 • wtorki

Koszt sesji

 • psychoterapia indywidualna - 170 zł

 • terapia uzależnień - 170 zł