Anna Olesiewicz

psychoterapeutka, terapeutka par i rodzin
psychoterapia po angielsku
therapy in English (on-line)

Anna Olesiewicz


Jestem psychoterapeutką systemową i coachem ICC. Jestem członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuję z parami i osobami dorosłymi doświadczającymi: kryzysów osobistych, zaburzeń lękowych i nastroju, depresji, zaburzeń obsesyjno kompulsywnych, fobii, trudności w budowaniu satysfakcjonujących relacji. Wspieram osoby pochodzące z rodzin alkoholowych oraz dysfunkcyjnych (DDA/DDD), wysoko wrażliwe i doświadczające straty.

Prowadzę psychoterapię integracyjną łączącą podejście systemowe z poznawczo-behawioralnym i psychodynamicznym. Korzystam z najnowszych odkryć neurobiologii, neuropsychologii oraz pracy z traumą. Pracując z parami korzystam z nurtu EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples / Terapii Skoncentrowanej Na Emocjach), gdzie pomagam klientom zrozumieć siebie nawzajem i odbudować naderwaną więź emocjonalną. EFT to najskuteczniejsza terapia dla par na świecie (ponad 90% par, które ukończyły EFT, zgłasza wzrost satysfakcji w związku, a 70-73% osiąga korzystniejsze wyniki na skali mierzącej nasilenie problemów w relacji małżeńskiej.

Swoją pracę indywidualną i z parami poddaję regularnej superwizji.

Prowadzę sesje po polsku i po angielsku.


I am a systemic psychotherapist, EFT couple therapist and an ICC coach. I work with couples and adults experiencing: personal crises, anxiety and mood disorders, depression, obsessive compulsive disorders, phobias, difficulties in building satisfying relationships.

I support people from alcoholic and dysfunctional families, those, who are highly sensitive and experience loss. In my work with individual clients I use the integrative psychotherapy combining the systemic approach with the cognitive-behavioral and with psychodynamic approach. I use the latest discoveries in neurobiology, neuropsychology and work with trauma.

While working with couples I use the EFT method (Emotionally Focused Therapy for Couples), where I help clients understand themselves and each other as well as rebuild their broken emotional bond.

EFT is the most effective couples therapy in the world (over 90% of couples who complete EFT report an increase in relationship satisfaction, and 70-73% score more favorably on a scale measuring the severity of problems in the marital relationship.

I am a member of the Polish Psychiatric Association. I subject my individual and couple work to regular supervision.

I work online with adults in English and in Polish.

Anna Olesiewicz

Prowadzi:

 • psychoterapia par on-line (po polsku)

 • psychoterapia rodzin on-line (po polsku)

 • psychoterapia par on-line (po angielsku)

 • psychoterapia rodzin on-line (po angielsku)

 • couples therapy in English (on-line)

 • family therapy in English (on-line)

Odbyte szkolenia:

 • 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii DIALOG oparte na podejściu integracyjno - systemowym, atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

 • Externship w/in EFT (Emotionally Focused Therapy for Couples / Terapia Skoncentrowana Na Emocjach)

 • Coach International Coaching Community (ICC)

 • Zaawansowane szkolenie EFT - Core Skills 1-4 uznawane przez ICEEFT

 • Racjonalna Terapia Zachowania

Przyjmuje

 • poniedziałki / Monday

Koszt sesji

 • psychoterapia par po angielsku / couples therapy - 330 zł

 • psychoterapia par po polsku - 290 zł

 • terapia rodzinna po angielsku / family therapy - 400 zł

 • terapia rodzinna po polsku - 350 zł