Zespół POZNAJ NASZYCH PSYCHOLOGÓW

Izabela Kielczyk

psychoterapeuta, psycholog biznesu, założycielka Pracowni, certyfikowany terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniu TSR

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych, pracuję z ludźmi biznesu, prowadząc autorską psychoterapię dla ludzi pracujących dużo i za dużo, przeciążonych pracą, z objawami pracoholizmu, znużenia pracą i nie mających czasu na życie poza pracą.

Pracuję z parami starającymi się o adopcję, z parami już będącymi rodzicami adopcyjnymi oraz z dziećmi adopcyjnymi w wieku nastoletnim i dorosłymi adoptowanymi, a także z parami, kobietami, mężczyznami którzy nie mogą mieć dzieci biologicznych i po niedanych próbach in vitro.

więcej

Jakub Kielczyk

psychoterapeuta, terapeuta par, założyciel Pracowni

Specjalizuję się w terapii indywidualnej osób potrzebujących wsparcia w trudnych momentach życia, kryzysach, doświadczających problemów w relacjach z innymi ludźmi, odczuwających stany depresyjne i zaburzenia nastroju. Pracuję z osobami zaburzeniami lękowymi, doświadczającymi napadów panicznego lęku.

Zapraszam również osoby zastanawiające się nad zmianą zawodu, czy będące w przełomowych momentach życia. Pracuję także z parami chcącymi przyjrzeć się swojej relacji lub stojącymi przed różnymi życiowymi dylematami.

Zajmuję się tematyką związaną z niepłodnością, trudnościami w trakcie starań o dziecko oraz zbiegów in-vitro, a także wsparciem psychologicznym w trakcie procesu adopcyjnego. Do pracy w tych obszarach zapraszam szczególnie pary oraz mężczyzn.

więcej

Joanna Obuchowicz

pedagog, trener, psychoterapeuta

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw.

Posiadam doświadczenie w terapii osób, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny.

Pracuję z osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinach z problemami alkoholowymi. Kobietami w okresie rozrodczym, zmagającymi się z problemami podjęcia decyzji o ciąży jak również w okresie menopauzalnym, kiedy dotykają problemu „pustego gniazda” i końca aktywności zawodowej.

więcej

Robert Olszak

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych. Pracuję w podejściu psychodynamicznym, doradzam w trudnych sytuacjach, prowadzę grupy interpersonalne, podejmuję interwencje kryzysowe oraz negocjacje kryzysowe.

więcej

Teresa Raczkowska

psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej krótko i długoterminowej dla osób dorosłych, doświadczających zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, uporczywego stresu, napięcia emocjonalnego, problemów w relacjach, trudności w rozwoju osobistym, niskiego poczucia własnej wartości, wewnętrznego chaosu, kryzysów i niepowodzeń życiowych związanych z różnymi etapami życiowymi np. rozwodem, chorobą , śmiercią bliskiej osoby, pragnących odnaleźć sens życia.

więcej

Marta Bogusławska-Michniak

psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Specjalizacja

Specjalizuje się w terapii długoterminowej osób dorosłych i pomocy psychologicznej dla rodzin.

Pracuję z dorosłymi osobami, które doświadczają trudności związanych z przeżywanym lękiem, niepewnością, niższą samooceną oraz nagłymi wydarzeniami w ich życiu (utratą pracy, żałobą, rozwodem).

więcej

Anna Kot-Mosakowska

psychoterapeutka, terapeutka par, coach, trenerka

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii dorosłych oraz młodych dorosłych. Pracuję z parami, małżeństwami, przyjaciółmi, współpracownikami. Pomagam parom, które doświadczają konfliktu, trudnych uczuć, kryzysu w związku, zdrady, choroby, chcą podjąć różne decyzje dotyczące rozstania, powrotu, posiadania dzieci itp. Pomagam osobom z niską samooceną, silnym krytykiem wewnętrznym, osobom nie radzącym sobie ze złością, lękiem, niepewnością, silnym stresem, a także osobom doświadczającym stanów nerwicowych, depresyjnych, zaburzeń snu, zaburzeń nastroju, będącym w kryzysie życiowym. Bliska mi jest praca ze snami oraz z symptomami chorobowymi.

więcej

Magdalena Pietrzak-Żelazko

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótkoterminowej terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z lękiem, depresją, traumą, kryzysem, doświadczającymi trudności w kontaktach z ludźmi, a także z osobami pragnącymi dążyć do własnego rozwoju.

więcej

Lidia Flis

psycholog, psychoterapeuta par, trener

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii par/małżeństw, rodzin oraz terapii indywidualnej.

Pracuję z parami, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi lub znaczącymi zmianami.

więcej

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

więcej

Magdalena Zysiak

psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych.

Pomagam osobom, które: doświadczają trudności w relacjach z bliskimi osobami, czują się nierozumiane przez otoczenie; żyją w ciągłym napięciu, stresie; cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości; doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym (rozwód, śmierć, narodziny dziecka, utrata/zmiana pracy, rozstanie).

więcej

Katarzyna Serafin-Skrzetuska

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Specjalizacja

Zajmuję się kompleksowym wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią. Prowadzę terapię dorosłych, konsultuję rodziny, wspieram terapeutycznie dzieci, młodzież i ich rodziców, pomagając przezwyciężyć kryzysy pojawiające się w różnych etapach rozwoju.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, lęku, przeżywającymi problemy w relacjach, w radzeniu sobie ze stresem. Wspieram w procesie w adaptacji w przedszkolu i szkole. W kontakcie z rodzicami poszerzam umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie i budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Bliskie są mi również tematy rozwoju osobistego i zawodowego.

Sposób pracy dobieram indywidualnie. Prowadzę psychoterapię integracyjną, korzystając z podejścia psychodynamicznego, myślenia systemowego, metody psychodramy (monodramy) według J. Moreno.

więcej

Ewa Dębicka

psychoterapeuta, psycholog dzieci i młodzieży

Specjalizacja

Specjalizuję się w psychologii rozwoju dziecka. Od kilku lat prowadzę indywidualną terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju, zachowania, trudnościami emocjonalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, odżywaniania, dysocjacyjnymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, ADHD, mutyzmem wybiórczym, niepełnosprawnością fizyczną, dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze czy nieśmiałymi, z obniżonym poczuciem własnej wartości.

więcej

Aleksandra Krupska

seksuolog, psychoterapeuta, terapeuta par

Specjalizacja:

Jako seksuolog specjalizuję się w pracy z parami oraz osobami, które mają problemy w szeroko pojętej sferze relacyjnej i seksualnej. W szczególności zajmuję się utratą potrzeb seksualnych, problemami ze współżyciem, lękiem związanym z życiem seksualnym, czy utratą przyjemności w seksie oraz problemami relacyjnymi w związku.

więcej

Melissa Hernández Jaczewska

Psycholog, terapeuta (terapia po angielsku i hiszpańsku)

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii krótko- i długoterminowej skierowanej do obcokrajowców hiszpańsko- i angielskojęzycznych, którzy z powodów zawodowych lub osobistych mieszkają lub przenoszą się do Polski.

Sytuacja zmiany otoczenia, środowiska w którym żyjemy, czasem generuje stres, lęk lub depresję. Nasza stabilizacja emocjonalna zależy o tego, w jaki sposób umiemy poradzić sobie z tymi zmianami.

więcej

dr n. med. Andrzej Radzikowski

specjalista psychiatra

Specjalizacja

Diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych osób dorosłych.

Główne zainteresowania zawodowe:

 • psycho- i farmakoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem oraz zaburzeń nastroju,
 • przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego u przedstawicieli różnych profesji,
 • nowe leki i technologie w terapii zaburzeń psychicznych.

więcej

Dobry psychoterapeuta Warszawa – kto to taki?

dobry psychoterapeuta warszawaZarówno zawód psychoterapeuty jak i sama psychoterapia wciąż wywołują skrajne skojarzenia. Jednym, na dźwięk słowa „psychoterapeuta” w wyobraźni pojawia się ktoś na kształt szarlatana, który posiadł tajemne moce przenikania ludzkiej psychiki. Inni widzą w nim mędrca posiadającego bogate doświadczenie życiowe i znającego odpowiedzi na najważniejsze pytania. Żadna z tych konotacji nie pokrywa się jednak z definicją dobrego psychoterapeuty. Aby rozwiać wątpliwości i kontrowersje związane z tym zawodem, poniżej przedstawiamy elementy, jakie powinny charakteryzować kompetentną osobę prowadzącą psychoterapię i udzielającą pomocy psychologicznej:

 • posiada odpowiednie szkolenie i przygotowanie teoretyczne
 • odbyła własną psychoterapię
 • pracuje pod superwizją
 • zna Kodeks Etyczny Psychologa i go przestrzega
 • nieustannie się rozwija
 • nie ocenia
 • nie narzuca swojego zdania ani światopoglądu
 • lubi ludzi
 • pracuje z zaangażowaniem
 • jest otwarta na różnorodność i ciekawa świata.

Z dumą stwierdzamy, że wszyscy członkowie naszego zespołu posiadają powyższe cechy. Jednocześnie, jesteśmy świadomi, że dobry psychoterapeuta dla każdego oznaczać będzie coś nieco innego. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższymi profilami profesjonalnych psychoterapeutów z Warszawy i wybrania tego, który najbardziej pasuje do Twojej definicji.

Psychoterapeuci Pracowni Psychorozwoju to specjaliści w swojej dziedzinie. Wśród nich znajdziesz osoby specjalizujące się w konkretnej grupie klientów (np. dzieci, pary itp.) lub problemów (np. problemy seksualne lub fobie). Każdy z nich ukończył lub aktualnie odbywa szkolenie w renomowanej szkole dla psychoterapeutów w Warszawie lub innych ośrodkach psychologicznych w całym kraju. Najważniejsze jest jednak to, że razem tworzymy kompleksowy i zgrany zespół, który wspólnymi siłami stara się zaoferować pomoc najbardziej dopasowaną do danego problemu lub osoby.

Decydując się na skorzystanie z pomocy jednego z naszych psychoterapeutów, możesz liczyć na jasne zasady współpracy, rzetelność i pełną dyskrecję. Na początku psychoterapii, Ty i Twój psychoterapeuta zawrzecie kontrakt, w którym ustalicie cel, zasady i warunki na jakich odbywać się będzie terapia. Wiemy, że dla wielu spośród naszych klientów będzie to pierwszy kontakt z psychoterapią w życiu. Dlatego staramy się zapewnić im maksymalny komfort i poczucie bezpieczeństwa. Chcemy, żebyś wiedział, że jesteś w dobrych rękach.

Oprócz terapii „stacjonarnej” wybrane osoby z naszego zespołu prowadzą także sesje przez Skype dla osób, dla których z różnych względów skorzystanie z pomocy dobrego psychoterapeuty w Warszawie nie jest możliwe. Z wyjątkiem komunikacji na odległość, konsultacje online odbywają się na takich samych zasadach jak zwykłe. Zapewniamy dyskrecję, prowadzenie sesji w gabinecie, a także taką samą długość i cenę konsultacji.

W dzisiejszych czasach nietrudno o znalezienie osoby, która podejmie się prowadzenia psychoterapii. Jednak dobry psychoterapeuta wciąż pozostaje na wagę złota.