Zespół POZNAJ NASZYCH PSYCHOLOGÓW

Izabela Kielczyk

psychoterapeuta, psycholog biznesu, założycielka Pracowni, certyfikowany terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniu TSR

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych, pracuję z ludźmi biznesu, prowadząc autorską psychoterapię dla ludzi pracujących dużo i za dużo, przeciążonych pracą, z objawami pracoholizmu, znużenia pracą i nie mających czasu na życie poza pracą.

Pracuję z parami starającymi się o adopcję, z parami już będącymi rodzicami adopcyjnymi oraz z dziećmi adopcyjnymi w wieku nastoletnim i dorosłymi adoptowanymi, a także z parami, kobietami, mężczyznami którzy nie mogą mieć dzieci biologicznych i po niedanych próbach in vitro.

więcej

Jakub Kielczyk

psychoterapeuta, terapeuta par, założyciel Pracowni

Specjalizuję się w terapii indywidualnej osób potrzebujących wsparcia w trudnych momentach życia, kryzysach, doświadczających problemów w relacjach z innymi ludźmi, odczuwających stany depresyjne i zaburzenia nastroju. Pracuję z osobami zaburzeniami lękowymi, doświadczającymi napadów panicznego lęku.

Zapraszam również osoby zastanawiające się nad zmianą zawodu, czy będące w przełomowych momentach życia. Pracuję także z parami chcącymi przyjrzeć się swojej relacji lub stojącymi przed różnymi życiowymi dylematami.

Zajmuję się tematyką związaną z niepłodnością, trudnościami w trakcie starań o dziecko oraz zbiegów in-vitro, a także wsparciem psychologicznym w trakcie procesu adopcyjnego. Do pracy w tych obszarach zapraszam szczególnie pary oraz mężczyzn.

więcej

Joanna Obuchowicz

pedagog, trener, psychoterapeuta

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw.

Posiadam doświadczenie w terapii osób, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny.

Pracuję z osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinach z problemami alkoholowymi. Kobietami w okresie rozrodczym, zmagającymi się z problemami podjęcia decyzji o ciąży jak również w okresie menopauzalnym, kiedy dotykają problemu „pustego gniazda” i końca aktywności zawodowej.

więcej

Robert Olszak

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych. Pracuję w podejściu psychodynamicznym, doradzam w trudnych sytuacjach, prowadzę grupy interpersonalne, podejmuję interwencje kryzysowe oraz negocjacje kryzysowe.

więcej

Teresa Raczkowska

psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej krótko i długoterminowej dla osób dorosłych, doświadczających zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, uporczywego stresu, napięcia emocjonalnego, problemów w relacjach, trudności w rozwoju osobistym, niskiego poczucia własnej wartości, wewnętrznego chaosu, kryzysów i niepowodzeń życiowych związanych z różnymi etapami życiowymi np. rozwodem, chorobą , śmiercią bliskiej osoby, pragnących odnaleźć sens życia.

więcej

Marta Bogusławska-Michniak

psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Specjalizacja

Specjalizuje się w terapii długoterminowej osób dorosłych i pomocy psychologicznej dla rodzin.

Pracuję z dorosłymi osobami, które doświadczają trudności związanych z przeżywanym lękiem, niepewnością, niższą samooceną oraz nagłymi wydarzeniami w ich życiu (utratą pracy, żałobą, rozwodem).

więcej

Magdalena Pietrzak-Żelazko

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótkoterminowej terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję z osobami zmagającymi się z lękiem, depresją, traumą, kryzysem, doświadczającymi trudności w kontaktach z ludźmi, a także z osobami pragnącymi dążyć do własnego rozwoju.

więcej

Karolina Małek

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię par. Specjalizuję się w pracy z osobami, które doświadczają w związku braku porozumienia, konfliktów  i silnych, trudnych uczuć. Pomagam parom zrozumieć jake są źródła  towarzyszącego im kryzysu a także szukać sposobów na rozwój  ich relacji.  Pracuję także z parami/małżeństwami  w sytuacji rozstania.

Prowadzę również poradnictwo wychowawcze dla rodziców.

więcej

Lidia Flis

psycholog, psychoterapeuta par, trener

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii par/małżeństw, rodzin oraz terapii indywidualnej.

Pracuję z parami, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi lub znaczącymi zmianami.

więcej

Anna Kot-Mosakowska

psychoterapeutka, terapeutka par, coach, trenerka

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii dorosłych oraz młodych dorosłych, pracuję z relacjami między parą, małżeństwem, przyjaciółmi, pracownikami. Wspieram ludzi na drodze rozwoju osobistego pragnących odnaleźć swoją życiową ścieżkę, talenty, zrealizować marzenia oraz poznać samych siebie. Pomagam osobom doświadczającym stresu, stanów lękowych, nerwicowych, depresyjnych, zaburzeń snu, zaburzeń nastroju oraz osobom będącym w kryzysie życiowym, a także decydującym się na zamiany związane z pracą, karierą, związkiem.

więcej

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień
(terapia także w języku niemieckim)

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

więcej

Agnieszka Gutkiewicz

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko i długoterminowej terapii indywidualnej osób dorosłych. Pracuję z osobami doświadczającymi problemów lękowych i depresji, a także z osobami z niską samooceną. Pomagam poprawiać relacje z innymi ludźmi i radzić sobie w sytuacji zmian życiowych i kryzysów.

więcej

Magdalena Zysiak

psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii indywidualnej dorosłych.

Pomagam osobom, które: doświadczają trudności w relacjach z bliskimi osobami, czują się nierozumiane przez otoczenie; żyją w ciągłym napięciu, stresie; cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości; doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym (rozwód, śmierć, narodziny dziecka, utrata/zmiana pracy, rozstanie).

więcej

Małgorzata Szymankiewicz

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych – prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną. Pracuję z osobami, które doświadczyły traumy, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (np. alkoholowych) – mają doświadczenie odwrócenia ról w rodzinie, czyli parentyfikacji. Pomagam również osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania oraz stanami depresyjnymi, a także mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, zaniżoną samoocenę, będących w  kryzysie.  Najbliższe jest mi podejście humanistyczno-egzystencjalne.

Pracuję pod stałą superwizją.

więcej

Katarzyna Serafin-Skrzetuska

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Specjalizacja

Zajmuję się kompleksowym wsparciem psychologicznym oraz terapią dzieci i młodzieży, prowadzę konsultacje dla rodziców.

Pracuję z dziećmi doświadczającymi trudności emocjonalnych, z mutyzmem, zaburzeniami związanymi z lękiem, trudnościami w radzeniu sobie ze stresem i relacjami z rówieśnikami, zaburzeniami zachowania, autyzmem, Zespołem Aspergera oraz trudnościami w adaptacji i nauce w przedszkolu i szkole. W pracy terapeutycznej stosuje model zintegrowany, łączący metody z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, systemowej i psychodramy.

więcej

Marta Gawinkowska-Stefańska

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii osób dorosłych. Pomagam klientom cierpiącym z powodu:
– trudności w relacjach,
– zaburzeń nastroju, depresji,
– lęków, problemów w realizacji zadań życiowych,
– nadaktywnego krytyka wewnętrznego,
– kryzysu, utraty sensu, braku nadziei,
– zaburzeń osobowości,
– zaburzeń psychotycznych,
– trudnych przeżyć, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić.

Udzielam konsultacji także w języku angielskim. Pracuję pod stałą superwizją.

więcej

Aleksandra Krupska

seksuolog, psychoterapeuta, terapeuta par

Specjalizacja:

Jako seksuolog specjalizuję się w pracy z parami oraz osobami, które mają problemy w szeroko pojętej sferze relacyjnej i seksualnej. W szczególności zajmuję się utratą potrzeb seksualnych, problemami ze współżyciem, lękiem związanym z życiem seksualnym, czy utratą przyjemności w seksie oraz problemami relacyjnymi w związku.

więcej

Monika Rudy

seksuolog, terapeuta par

Specjalizacja

Specjalizuje się w krótko i długoterminowej terapii osób dorosłych. Prowadzę terapię indywidualną jak i terapię par. Pracuję z pacjentami doświadczającymi problemów seksualnych, parami, prowadzę edukację seksualną. Zajmuję się również poradnictwem psychologicznym, prowadzę psychoterapię indywidualną.

więcej

Melissa Hernández Jaczewska

Psycholog, terapeuta (terapia po angielsku i hiszpańsku)

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii krótko- i długoterminowej skierowanej do obcokrajowców hiszpańsko- i angielskojęzycznych, którzy z powodów zawodowych lub osobistych mieszkają lub przenoszą się do Polski.

Sytuacja zmiany otoczenia, środowiska w którym żyjemy, czasem generuje stres, lęk lub depresję. Nasza stabilizacja emocjonalna zależy o tego, w jaki sposób umiemy poradzić sobie z tymi zmianami.

więcej

lek. med. Andrzej Radzikowski

specjalista psychiatra

Specjalizacja

Diagnostyka i terapia zaburzeń psychicznych osób dorosłych.

Główne zainteresowania zawodowe:

 • psycho- i farmakoterapia zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem oraz zaburzeń nastroju,
 • przeciwdziałanie zespołowi wypalenia zawodowego u przedstawicieli różnych profesji,
 • nowe leki i technologie w terapii zaburzeń psychicznych.

więcej

Dobry psychoterapeuta Warszawa – kto to taki?

dobry psychoterapeuta warszawaZarówno zawód psychoterapeuty jak i sama psychoterapia wciąż wywołują skrajne skojarzenia. Jednym, na dźwięk słowa „psychoterapeuta” w wyobraźni pojawia się ktoś na kształt szarlatana, który posiadł tajemne moce przenikania ludzkiej psychiki. Inni widzą w nim mędrca posiadającego bogate doświadczenie życiowe i znającego odpowiedzi na najważniejsze pytania. Żadna z tych konotacji nie pokrywa się jednak z definicją dobrego psychoterapeuty. Aby rozwiać wątpliwości i kontrowersje związane z tym zawodem, poniżej przedstawiamy elementy, jakie powinny charakteryzować kompetentną osobę prowadzącą psychoterapię i udzielającą pomocy psychologicznej:

 • posiada odpowiednie szkolenie i przygotowanie teoretyczne
 • odbyła własną psychoterapię
 • pracuje pod superwizją
 • zna Kodeks Etyczny Psychologa i go przestrzega
 • nieustannie się rozwija
 • nie ocenia
 • nie narzuca swojego zdania ani światopoglądu
 • lubi ludzi
 • pracuje z zaangażowaniem
 • jest otwarta na różnorodność i ciekawa świata.

Z dumą stwierdzamy, że wszyscy członkowie naszego zespołu posiadają powyższe cechy. Jednocześnie, jesteśmy świadomi, że dobry psychoterapeuta dla każdego oznaczać będzie coś nieco innego. Dlatego zachęcamy Cię do zapoznania się z poniższymi profilami profesjonalnych psychoterapeutów z Warszawy i wybrania tego, który najbardziej pasuje do Twojej definicji.

Psychoterapeuci Pracowni Psychorozwoju to specjaliści w swojej dziedzinie. Wśród nich znajdziesz osoby specjalizujące się w konkretnej grupie klientów (np. dzieci, pary itp.) lub problemów (np. problemy seksualne lub fobie). Każdy z nich ukończył lub aktualnie odbywa szkolenie w renomowanej szkole dla psychoterapeutów w Warszawie lub innych ośrodkach psychologicznych w całym kraju. Najważniejsze jest jednak to, że razem tworzymy kompleksowy i zgrany zespół, który wspólnymi siłami stara się zaoferować pomoc najbardziej dopasowaną do danego problemu lub osoby.

Decydując się na skorzystanie z pomocy jednego z naszych psychoterapeutów, możesz liczyć na jasne zasady współpracy, rzetelność i pełną dyskrecję. Na początku psychoterapii, Ty i Twój psychoterapeuta zawrzecie kontrakt, w którym ustalicie cel, zasady i warunki na jakich odbywać się będzie terapia. Wiemy, że dla wielu spośród naszych klientów będzie to pierwszy kontakt z psychoterapią w życiu. Dlatego staramy się zapewnić im maksymalny komfort i poczucie bezpieczeństwa. Chcemy, żebyś wiedział, że jesteś w dobrych rękach.

Oprócz terapii „stacjonarnej” wybrane osoby z naszego zespołu prowadzą także sesje przez Skype dla osób, dla których z różnych względów skorzystanie z pomocy dobrego psychoterapeuty w Warszawie nie jest możliwe. Z wyjątkiem komunikacji na odległość, konsultacje online odbywają się na takich samych zasadach jak zwykłe. Zapewniamy dyskrecję, prowadzenie sesji w gabinecie, a także taką samą długość i cenę konsultacji.

W dzisiejszych czasach nietrudno o znalezienie osoby, która podejmie się prowadzenia psychoterapii. Jednak dobry psychoterapeuta wciąż pozostaje na wagę złota.