Terapia par / małżeństw. Mediacje. Terapia par. Mediacje małżeńskie - Warszawa Praga

terapia małżeńska / par warszawa

Terapia par to forma pomocy psychologicznej skierowana do osób, których problemy psychologiczne są ściśle związane z relacją z partnerem. Są to sytuacje, kiedy nasze trudności wymagają pracy z drugą osobą, przyjrzenia się naszemu funkcjonowaniu razem.

Wielokrotnie bywa tak, że każde z partnerów, małżonków najpierw zgłasza się na terapię indywidualną, po czym okazuje się, że problem wynika z relacji, a więc aby go rozwiązać, w terapii musi uczestniczyć także drugie jej ogniwo. Wtedy dopiero wśród ogłoszeń i rekomendacji zaczynają interesować nas oferty typu „terapia par Warszawa” czy też „terapia małżeńska Warszawa”. Zanim jednak zdecydujemy się skorzystać z pomocy danego terapeuty, warto wiedzieć, jakie przygotowanie i cechy powinna posiadać osoba pracująca z parami.

Terapia par/terapia małżeńska dość znacznie różni się od terapii indywidualnej. W pierwszym przypadku mniej czasu poświęca się osobistym problemom partnerów, ponieważ nacisk kładziony jest na interakcję między nimi i jej zakłócenia. Historie życia partnerów potrzebne są głównie w celu wyjaśnienia źródła problemów, jakich doświadczają w swojej relacji. Inny cel oznacza inny styl i metody pracy, stąd terapeuta par powinien ukończyć szkolenie kierunkowe w zakresie psychoterapii rodzinnej, systemowej lub małżeńskiej oraz posiadać w tym zakresie stosowne doświadczenie. Niestety, nie każda osoba oferująca usługę pod tytułem „terapia par Warszawa” może się pochwalić takimi kwalifikacjami. W naszym zespole z parami i małżeństwami pracują osoby specjalizujące się w takiej formie psychoterapii. W ten sposób gwarantujemy naszym klientom, że powierzają swoją relację profesjonalistom.

Dzięki szerokim kompetencjom naszych terapeutów par, Pracownia Psychorozwoju oferuje związkom przeżywającym trudności nie tylko psychoterapię, ale również mediacje oraz pomoc okołorozwodową. Często bowiem jest już za późno, aby relację uratować, jednak partnerom zależy na tym, aby dobrze ułożyć swoje stosunki po rozstaniu. Do naszej poradni trafia wiele małżeństw stawiających czoła rozwodowi, które chciałyby przejść przez niego możliwie łagodnie i pokojowo. Terapia małżeńska/terapia par to szansa na ulepszenie, odbudowę relacji, ale także na zdrowe i budujące rozstanie.

Zachęcamy wszystkie związki doświadczające kryzysów i trudności do skorzystania z pomocy psychologicznej dla par w naszej poradni. Pamiętaj, że wybór terapeuty powinien opierać się na naszej odpowiedzi na pytanie: jakie nadzieje wiążemy z usługą typu „terapia małżeńska Warszawa”? Gwarantujemy, że nasi psychoterapeuci sprostają oczekiwaniom twoim i twojego partnera i pomogą wam przejść przez trudny etap waszego związku.

Terapia par to szansa dla związków, które:

  • przeżywają kryzys
  • przeżywają znaczące zmiany np. urodzenie dziecka, odejście dzieci z domu, utrata pracy przez partnera, utrzymanie domu przez żonę itd.
  • zastanawiają się czy być razem czy się rozstać
  • czują że się od siebie oddalają
  • notorycznie się rozstają i po jakimś czasie do siebie wracają
  • ciągłe kłótnie są okazją do wzajemnego krzywdzenia się
  • zaznały zdrady, zazdrości, braku zaufania.

Terapia małżeńska jest formą terapii opartą na bezpośrednim kontakcie terapeuty z parą. Terapia par jest procesem, regularnych spotkań z psychoterapeutą.

Sesje trwają po 80 minut i odbywają się co tydzień lub co dwa tygodnie (w zależności od potrzeby i sposobu pracy wybranego terapeuty).

W naszym ośrodku jest też możliwość przeprowadzenia terapii par przez 2ch terapeutów, małżeństwo terapeutów Izabelę Kielczyk i Jakuba Kielczyka. Daje to możliwość szerszego spojrzenia na problem pary / małżeństwa, dodaje element równowagi w prezentacji i zrozumieniu swoich stanowisk oraz równowagi w obszarze kobieta / mężczyzna. Dwóch terapeutów to też większa dynamika sesji, a często za tym idą też szybsze i głębsze efekty zmiany. Dodatkowo atutem jest to że terapeuci sami są małżeństwem.

Ceny:
Sesja terapeutyczna – 200-220 PLN / 80 min (1 terapeuta)
Sesja terapeutyczna – 300 PLN / 80 min (2ch terapeutów – małżeństwo: Izabela i Jakub Kielczyk)

Płatność: gotówka/karta

 

Terapia małżeńska – Warszawa

Mediacja rodzinna i rozwodowa

Dobry psycholog pomoże w mediachach skłóconych par

Mediacja jest procedurą rozwiązywania konfliktów przy pomocy neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej, która pomaga stronom w osiągnięciu ich wzajemnie akceptowanego porozumienia.

Mediacje rodzinne są dobrym wyjściem w sytuacji kiedy ludzie nie potrafią sami dojść do porozumienia, a chcą bądź powinni się dogadać. Podczas mediacji mogą rozwiązać trudne dla nich kwestie, m.in. związane z rozwodem.

Rozwodowi towarzyszą często silne emocje, które blokują wzajemną komunikację i uniemożliwiają wspólne ustalenia dotyczące nowej sytuacji, a nawet spokojną rozmowę. Tymczasem właśnie w sytuacji rozstania jest wiele kwestii, które trzeba rozstrzygnąć m.in. opieka nad dziećmi (miejsce ich zamieszkania, spotkania z każdym z rodziców, kontakty z dziadkami, z kim dzieci spędzają święta i wakacje, alimenty), podział majątku, itp. Emocje i mnożące się pretensje skutecznie uniemożliwiają rozstającym się ludziom jakiekolwiek ustalenia. Wówczas z pomocą może przyjść mediator.

Mediacje rozwodowe obejmują zarówno mediacje par w trakcie rozwodu, jak też przed i po nim. Mediacje dotyczyć też mogą wszelkich innych konfliktów rodzinnych – np. między teściową i synową, między rodzeństwem, między babcią i wnukiem czy nawet pomiędzy narzeczonymi niemogącymi dojść do porozumienia w kwestii intercyzy, itp. Mediacja pomaga też małżeństwom w rozwiązywaniu najróżniejszych konfliktów – dotyczących chociażby podziału obowiązków w rodzinie, sposobów wydawania pieniędzy i oszczędzania, ułożenia kontaktów z rodziną współmałżonka, zakresu swobody dawanej dzieciom czy sposobów spędzania wolnego czasu i wiele innych. W zasadzie każdy konflikt można rozwiązać za pomocą mediacji, jeśli tylko strony rzeczywiście pragną go rozwiązać. Należy jednak pamiętać, że mediacja nie jest terapią ani poradą prawną.

Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery komunikacyjne, opracować propozycje rozwiązań i, jeśli taka jest wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie. Mediator pomaga udrożnić komunikację i przeprowadzić trudną rozmowę w sposób bezpieczny, spokojny i uporządkowany.

Porozumienie zawarte podczas mediacji może mieć moc prawną, jeśli taka jest wola stron. Strony mogą udać się z gotowym porozumieniem do sądu, który może zatwierdzić ugodę i gdzie może jej zostać nadana tzw. klauzula wykonalności.

Wiele par, które zamierzają się rozwieść najpierw korzysta z mediacji zanim uda się na rozprawę rozwodową. Zyski z takiego rozwiązania są następujące – strony same, przy pomocy mediatora, dochodzą do satysfakcjonującego je porozumienia, a sąd, nie musi orzekać, tylko sprawdzić, czy porozumienie zawarte w toku mediacji jest zgodne z prawem, co z kolei powoduje oszczędność czasu, pieniędzy, a przede wszystkim nerwów.

Sesje mediacji mogą się też odbywać przy udziale 2ch terapeutów, małżeństwa terapeutów Izabeli Kielczyk i Jakuba Kielczyka. Daje to możliwość szerszego spojrzenia na problem, dodaje element równowagi w prezentacji i zrozumieniu swoich stanowisk oraz równowagi w obszarze kobieta / mężczyzna. Dochodzenie do rozwiązań w przypadku pracy z dwoma terapeutami jest zwykle znacząca krótsze.

Ceny:
Sesja mediacyjna – 200-220 PLN / 80 min (1 terapeuta)
Sesja mediacji – 300 PLN / 80 min (2ch terapeutów)

Płatność: gotówka/karta

 Terapia par Warszawa

Terapię prowadzą

Lidia Flis

psycholog, psychoterapeuta par, trener

Specjalizacja

Specjalizuję się w krótko- i długoterminowej terapii par/małżeństw, rodzin oraz terapii indywidualnej.

Pracuję z parami, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, często się kłócą, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera, borykają się z trudnymi wydarzeniami życiowymi lub znaczącymi zmianami.

więcej

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

więcej

Jakub Kielczyk

psychoterapeuta, terapeuta par, założyciel Pracowni

Specjalizuję się w terapii indywidualnej osób potrzebujących wsparcia w trudnych momentach życia, kryzysach, doświadczających problemów w relacjach z innymi ludźmi, odczuwających stany depresyjne i zaburzenia nastroju. Pracuję z osobami zaburzeniami lękowymi, doświadczającymi napadów panicznego lęku.

Zapraszam również osoby zastanawiające się nad zmianą zawodu, czy będące w przełomowych momentach życia. Pracuję także z parami chcącymi przyjrzeć się swojej relacji lub stojącymi przed różnymi życiowymi dylematami.

Zajmuję się tematyką związaną z niepłodnością, trudnościami w trakcie starań o dziecko oraz zbiegów in-vitro, a także wsparciem psychologicznym w trakcie procesu adopcyjnego. Do pracy w tych obszarach zapraszam szczególnie pary oraz mężczyzn.

więcej

Joanna Obuchowicz

pedagog, trener, psychoterapeuta

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko i długo terminową dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw.

Posiadam doświadczenie w terapii osób, które borykają się z zaburzeniami emocjonalnymi, doświadczają trudności w kontaktach z ludźmi, cierpią z powodu zaburzeń nastroju, lęków, objawów nerwicowych, depresji, przeżywającymi konsekwencje negatywnej samooceny.

Pracuję z osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinach z problemami alkoholowymi. Kobietami w okresie rozrodczym, zmagającymi się z problemami podjęcia decyzji o ciąży jak również w okresie menopauzalnym, kiedy dotykają problemu „pustego gniazda” i końca aktywności zawodowej.

więcej

Teresa Raczkowska

psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychoterapeutycznej krótko i długoterminowej dla osób dorosłych, doświadczających zaburzeń depresyjnych, lękowych, psychosomatycznych, uporczywego stresu, napięcia emocjonalnego, problemów w relacjach, trudności w rozwoju osobistym, niskiego poczucia własnej wartości, wewnętrznego chaosu, kryzysów i niepowodzeń życiowych związanych z różnymi etapami życiowymi np. rozwodem, chorobą , śmiercią bliskiej osoby, pragnących odnaleźć sens życia.

więcej

Anna Kot-Mosakowska

psychoterapeutka, terapeutka par, coach, trenerka

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii dorosłych oraz młodych dorosłych. Pracuję z parami, małżeństwami, przyjaciółmi, współpracownikami. Pomagam parom, które doświadczają konfliktu, trudnych uczuć, kryzysu w związku, zdrady, choroby, chcą podjąć różne decyzje dotyczące rozstania, powrotu, posiadania dzieci itp. Pomagam osobom z niską samooceną, silnym krytykiem wewnętrznym, osobom nie radzącym sobie ze złością, lękiem, niepewnością, silnym stresem, a także osobom doświadczającym stanów nerwicowych, depresyjnych, zaburzeń snu, zaburzeń nastroju, będącym w kryzysie życiowym. Bliska mi jest praca ze snami oraz z symptomami chorobowymi.

więcej