Psycholog dziecięcy Warszawa Praga - Psycholog dla Dziecka - Psycholog dziecięcy

Pomoc psychologiczna dla małych dzieci i ich rodziców

Psycholog dziecięcy – Warszawa

psycholog dziecięcy WarszawaDiagnoza psychologiczna dziecka i ewentualna terapia opiera się na pełnej współpracy między rodzicem a psychologiem dziecięcym.

Postawienie diagnozy psychologicznej obejmuje (najczęściej) 3-4  spotkania.

Na pierwszym spotkaniu terapeuta przeprowadza dokładny wywiad dotyczący rozwoju lub zgłaszanej trudności. W miarę możliwości na to spotkanie prosimy przyjść bez dziecka.  Druga sesja to spotkanie, w którym uczestniczy psycholog dziecięcy i dziecko: rozmowa, poznanie problemu. Kontakt z dzieckiem opiera się głównie na zabawie dostosowanej do wieku dziecka. Niekiedy w celu dokładnego poznania trudności  potrzebne jest drugie spotkanie z dzieckiem lub rodzicem.  Ostatnia sesja to podsumowanie, postawienie diagnozy i ewentualnie podjęcie decyzji o terapii.

Spotkania odbywają się w gabinecie dostosowanym do potrzeb małych dzieci. Zapraszamy rodziców z dziećmi od urodzenia do 6 r.ż.

Rodzicu, jeśli zauważasz, że Twoje dziecko:

 • przejawia zachowania związane z lękiem lub agresją;
 • jest wycofane, nieśmiałe, apatyczne;
 • z trudnością nawiązuje kontakty z innymi osobami i rówieśnikami;
 • jest bardziej ruchliwe, impulsywne;
 • później niż rówieśnicy uczy się mówić, ma opóźniony rozwój ruchowy;
 • przeżywa  intensywnie codzienne sytuacje

zapraszamy, nasz psycholog dziecięcy porozmawia z Tobą o tym co się dzieje i jak można pomóc dziecku!

Nasza oferta:

Psycholog dla dziecka to diagnoza psychologiczna dziecka.

Dzieci:

 • diagnoza psychologiczna rozwoju dziecka;
 • diagnoza trudności rozwojowych (opóźnienie rozwoju psychoruchowego, zaburzenia rozwojowe);
 • psychoterapia dzieci;
 • interwencja kryzysowa (rozwód, śmierć bliskiej osoby, nagłe zmiany w życiu dziecka);
 • terapia rodzin z wykorzystaniem metody video treningu komunikacji

Rodzice:

 • konsultacje dla rodziców;
 • poradnictwo  wychowawcze dla rodziców;
 • pomoc psychologiczna  i wsparcie dla kobiet w ciąży i po porodzie
 • warsztaty  tematyczne dla rodziców .

Ceny:
Sesja konsultacyjna – 140-150 PLN / 50 min.

Płatność: gotówka / karta

Psycholog dziecięcy Warszawa

Terapię prowadzą

Marta Bogusławska-Michniak

psychoterapeuta, psycholog dziecięcy

Specjalizacja

Specjalizuje się w terapii długoterminowej osób dorosłych i pomocy psychologicznej dla rodzin.

Pracuję z dorosłymi osobami, które doświadczają trudności związanych z przeżywanym lękiem, niepewnością, niższą samooceną oraz nagłymi wydarzeniami w ich życiu (utratą pracy, żałobą, rozwodem).

więcej

Katarzyna Serafin-Skrzetuska

psycholog dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Specjalizacja

Zajmuję się kompleksowym wsparciem psychologicznym oraz psychoterapią. Prowadzę terapię dorosłych, konsultuję rodziny, wspieram terapeutycznie dzieci, młodzież i ich rodziców, pomagając przezwyciężyć kryzysy pojawiające się w różnych etapach rozwoju.

Pracuję z osobami doświadczającymi trudności emocjonalnych, lęku, przeżywającymi problemy w relacjach, w radzeniu sobie ze stresem. Wspieram w procesie w adaptacji w przedszkolu i szkole. W kontakcie z rodzicami poszerzam umiejętności otwartego porozumiewania się w rodzinie i budowania relacji w duchu podmiotowości i dialogu. Bliskie są mi również tematy rozwoju osobistego i zawodowego.

Sposób pracy dobieram indywidualnie. Prowadzę psychoterapię integracyjną, korzystając z podejścia psychodynamicznego, myślenia systemowego, metody psychodramy (monodramy) według J. Moreno.

więcej

Ewa Dębicka

psycholog dzieci i młodzieży

Specjalizacja

Specjalizuję się w psychologii rozwoju dziecka. Od kilku lat prowadzę indywidualną terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju, zachowania, trudnościami emocjonalnymi, depresją, zaburzeniami lękowymi, odżywaniania, dysocjacyjnymi, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera, ADHD, mutyzmem wybiórczym, niepełnosprawnością fizyczną, dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze czy nieśmiałymi, z obniżonym poczuciem własnej wartości.

więcej