Coaching językowy

Praca nad motywacją i lękiem związanymi z nauką języka obcego

Język angielski to zdecydowanie lingua franca dzisiejszego świata. Brak jego znajomości może powodować poczucie niepewności i dyskomfortu związanego ze świadomością swojego ograniczenia. Swobodne posługiwanie się przynajmniej jednym językiem obcym to także warunek konieczny, aby pracować w renomowanych, międzynarodowych korporacjach. Jest to nierzadko czynnik decydujący o przyjęciu do pracy bądź awansie zawodowym.

Mimo to, wielu dorosłym Polakom wciąż brakuje tej umiejętności, a kolejne, nieudane próby nauki kończą się frustracją i zniechęceniem. Wynika to najczęściej z braku widocznych postępów („Uczę się już od 10 lat i nadal nie umiem sklecić zdania.”), braku wiary w siebie („Nigdy nie będę mówił płynnie, to dla mnie nieosiągalne.”), ale przede wszystkim z błędnych przekonań na swój temat: „Nie mam zdolności językowych.”, „Jak mówię po angielsku to wszyscy się ze mnie śmieją.”, „Nie odezwę się, bo mam kiepski akcent.” itp.

coaching językowy Coaching językowy, problemy z angielskim, z nauka języka

Coaching językowy jest nowatorską metodą, która łączy w sobie aspekt językowy i psychologiczny nauki języka. Podczas sesji coach zwraca uwagę na psychologiczne bariery klienta, ponieważ wychodzi z założenia, że to one stanowią główny problem. Klient z kolei ma szansę przeanalizować swoją historię nauki i zidentyfikować powody, dla których była ona do tej pory bezowocna. Uczy się radzić sobie z lękiem przed mówieniem w obecności innych i przeformułowywać negatywne przekonania na swój temat, które nie pozwalają mu robić postępów. Ma okazje w komfortowych warunkach sprawdzić swoje umiejętności, „przećwiczyć” czekające go wydarzenia. Coaching językowy to nie tylko praca z językiem – to kompleksowe narzędzie samorozwoju, a nabyte w jego toku nawyki i techniki można przenosić na inne obszary życia.

Skorzystaj z coachingu językowego, jeśli:

  • uczysz się j. angielskiego od wielu lat i nie zauważasz postępów;
  • choć dobrze znasz język, boisz się odezwać przy innych;
  • doświadczyłeś przykrego zdarzenia związanego z mówieniem w obcym języku i od tej pory odczuwasz związany z nim lęk;
  • chciałbyś uczyć się samodzielnie, ale nie wiesz jak;
  • nie umiesz zmotywować się do nauki;
  • czujesz się gorszy od innych, bo nie mówisz po angielsku;
  • uważasz, że nie masz zdolności językowych.

Ceny:
Sesja coachingowa: 110 PLN / 50 min.

Płatność: gotówka / karta

Terapię prowadzą

Marta Gawinkowska-Stefańska

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii osób dorosłych. Pomagam klientom cierpiącym z powodu:
– trudności w relacjach,
– zaburzeń nastroju, depresji,
– lęków, problemów w realizacji zadań życiowych,
– nadaktywnego krytyka wewnętrznego,
– kryzysu, utraty sensu, braku nadziei,
– zaburzeń osobowości,
– zaburzeń psychotycznych,
– trudnych przeżyć, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić.

Udzielam konsultacji także w języku angielskim. Pracuję pod stałą superwizją.

więcej