Zespół POZNAJ NASZYCH PSYCHOLOGÓW

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeutka, terapeutka par, terapeutka uzależnień

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

Dodatkowo pomagam parom przejść przez trudne wydarzenia życiowe (np. uzależnienie jednego z partnerów), w sytuacji spadku satysfakcji z wzajemnych relacji czy trudności w komunikacji.

Prowadzę również terapię w języku niemieckim.

Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dalszą edukację kontynuowałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich. Aktualnie finalizuję pracę nad swoją rozprawą doktorską. Mam na swoim koncie publikacje w prestiżowych międzynarodowych czasopismach na temat zdrowia psychicznego.

Ukończyłam czteroletnią szkołę psychoterapeutyczną „Studium Terapii Rodzin” prowadzoną przez stowarzyszenie OPTA. Posiadam certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień wydany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Doświadczenie

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie, w Ośrodku dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” oraz stacjonarnych i ambulatoryjnych placówkach leczenia uzależnień.

Od 2011 roku pracuję w Poradni Rodzinnej Centrum Odwykowego w Warszawie.

W swojej pracy czerpię zarówno z nurtu psychodynamicznego jak i systemowego, integrując te dwa podejścia w celu pełniejszego i głębszego zrozumienia funkcjonowania drugiego człowieka. Pracuję pod stałą superwizją.

Prywatnie

Prywatnie jestem mężatką i mamą. Pasjonuję się sportem oraz gotowaniem. Kocham książki, kino europejskie i długie spacery.

 

Terminy przyjęć:

poniedziałki  w godz. 15:00 – 21:00