Terapia po angielsku i hiszpańsku Therapy in English / Psicóloga, terapeuta español

» read in English

W naszym ośrodku prowadzimy terapię po angielsku i hiszpańsku.

Psicóloga, terapeuta English, español

Terapię dla obcokrajowców mieszkających w Polsce

Przenosząc się z innego kraju do Polski napotykamy na szereg trudności. Pierwszą jest język – nie zawsze od razu posługujemy się polskim w zakresie komunikatywnym. Kolejną sprawą jest zetknięcie z obcą kulturą, zwyczajami. Jesteśmy też często osamotnieni, nie mając znajomych, a rodzina jest daleko. Możemy także spotkać się z stereotypami dotyczącymi narodowości, którą reprezentujemy. Ale możemy też mieć po prostu problemy, które mielibyśmy i we własnym kraju.

Nasz terapeuta (Pani Melissa Hernandez-Jaczewska) prowadzi terapię indywidualną, wsparcie psychologiczne dla par obcokrajowców / międzykulturowych, którzy z powodów zawodowych lub osobistych mieszkają lub przenoszą się do Polski.

Nasz psychoterapeuta jest obcokrajowcem, który mieszka już kilkanaście lat w Polsce. Zna doskonale problemy adaptacyjne, bo sama przez nie przechodziła. Biegle włada językiem hiszpańskim i angielskim, ale zna także polski.

Psychoterapię par/małżeństw

Adresowana jest do par, które chcą polepszyć swoją relację, przeżywają kryzys a narastające nieporozumienia skutecznie utrudniają im wspólne życie.
Pomoc osobom z problemami w związkach małżeńskich i partnerskich, żyjące w związkach, w których jest przemoc, wykorzystywanie, znęcanie się psychiczne i fizyczne.

Pani Melissa Hernandez-Jaczewska prowadzi terapię dla par, specjalizując się w terapii par międzykulturowych, gdy partnerzy posługują się różnymi językami: hiszpańskim, angielskim lub polskim.

» więcej informacji

Koszt:

terapia indywidualna / konsultacja (hiszpański, angielski): 180 PLN / 50 minut
terapia par (hiszpański, angielski): 250 PLN / 90 minut

Zapisy:
tel. +48 22 810 07 46
mobile: +48 606 259 138
e-mail: psychoterapia@kielczyk.pl

 

Terapia en Inglés en español

We offer therapy in English and Spain in our center.  The therapy will be provided by Melissa Hernández Jaczewska.

Therapy for foreigners living in Poland

While moving from another country to Poland, we encounter a range of difficulties. First of them is the language – not always are we able to use the Polish language in a communicative way.

Another problem is the confrontation with unfamiliar culture and traditions. Also, we are often alone, without friends and our family is far away. We can also face the stereotypes about our nationality. Yet, we still may have just the same problems as we would in our own country.

Our psychotherapist is a foreigner who has been living in Poland for several years. She perfectly knows the problems connected with adaptation, as she went through them herself. She is fluent in Spain and English, but speaks Polish too.

Melissa provides individual psychotherapy, psychological support for the foreigners who live or are moving to Poland due to professional or personal reasons.

Couples/marriage psychotherapy

It is addressed to the couples which want to improve their relationship, are in crisis or the accumulating misunderstandings effectively make their common life difficult. Help for those with problems in marriage or relationship with a partner, those living in abusive relationships involving violence and psychological or physical maltreatment.

Melissa provides couples therapy; she specializes in the therapy of multi-cultural couples in which the partners speak different languages, Spanish, English or Polish.

Cost:

individual therapy/consultation (Spain, English): 180 PLN/50 min
couples therapy (Spanish, English): 250 PLN/90 min

Appointments:
Phone no: +48 22 810 07 46
Mobile: +48 606 259 138
e-mail: psychoterapia@kielczyk.pl

 

Terapię prowadzą

Melissa Hernández Jaczewska

Psycholog, terapeuta (terapia po angielsku i hiszpańsku)

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii krótko- i długoterminowej skierowanej do obcokrajowców hiszpańsko- i angielskojęzycznych, którzy z powodów zawodowych lub osobistych mieszkają lub przenoszą się do Polski.

Sytuacja zmiany otoczenia, środowiska w którym żyjemy, czasem generuje stres, lęk lub depresję. Nasza stabilizacja emocjonalna zależy o tego, w jaki sposób umiemy poradzić sobie z tymi zmianami.

więcej

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

więcej

Marta Gawinkowska-Stefańska

psycholog, psychoterapeuta

Specjalizacja

Specjalizuję się w terapii osób dorosłych. Pomagam klientom cierpiącym z powodu:
– trudności w relacjach,
– zaburzeń nastroju, depresji,
– lęków, problemów w realizacji zadań życiowych,
– nadaktywnego krytyka wewnętrznego,
– kryzysu, utraty sensu, braku nadziei,
– zaburzeń osobowości,
– zaburzeń psychotycznych,
– trudnych przeżyć, z którymi nie są w stanie sami sobie poradzić.

Udzielam konsultacji także w języku angielskim. Pracuję pod stałą superwizją.

więcej