Psychoterapia grupowa dla DDA

Grupa terapeutyczna DDATermin Dorosłe Dzieci Alkoholików zawiera w swojej nazwie rdzeń tego syndromu – są to osoby dorosłe, które nadal tkwią “jedną nogą” w domu rodzinnym. Niekoniecznie fizycznie, ale na pewno emocjonalnie. Dlaczego tak się dzieje? W momencie gdy w rodzinie pojawia się uzależnienie, przestaje ona sprawnie funkcjonować. Rodzina zamyka się na świat zewnętrzny, pomiędzy członkami rodziny zaczyna się załamywać komunikacja – przestają rozmawiać o temacie tabu jakim jest uzależnienie, w życie wchodzą różnego rodzaju niepisane zakazy i nakazy dotyczące możliwości wyrażania uczuć. W przestrzeni, w której jeden rodzic jest pochłonięty uzależnieniem, a drugi – osobą uzależnioną, często brakuje przestrzeni dla tych najmniejszych członków rodziny. Niewiele jest miejsca na ich potrzeby, pragnienia i przeżycia.

psychoterapia grupowa DDAJakie mogą być tego skutki w późniejszym życiu? Dziecko uogólnia doświadczenia z domu rodzinnego na świat zewnętrzny. Zatem w późniejszym życiu ten świat może być odbierany jako mało sprzyjający, wrogi, taki z którym wiąże się ciągłe napięcie, a ludzie są nieakceptujący, wymagający i zagrażający. Ponadto traumatyczne przeżycia w przeszłości utrudniają separację od domu rodzinnego i rozpoczęcie własnego, dorosłego życia.

Jeśli bliskie Ci są powyższe zagadnienia i dotykają one obszaru, który Cię w jakiś sposób nurtuje, to zapraszamy Cię do udziału w naszej grupie terapeutycznej. Na grupie skierowanej do Dorosłych Dzieci Alkoholików tworzymy przestrzeń do przyglądania się swoim doświadczeniom z przeszłości oraz aktualnemu funkcjonowaniu. Dzieje się to w wśród osób o podobnych doświadczeniach, co pozwala na przełamanie często odczuwanego przez Dorosłe Dzieci Alkoholików poczucia izolacji czy wyobcowania.

W ramach pracy na grupie terapeutycznej dla DDA realizujemy, m.in. następujące zagadnienia:

  • Ja i DDA: Co to znaczy być Dorosłym Dzieckiem Alkoholika? Jakie kryją się za tym doświadczenia? W jaki sposób przekłada się to na aktualne funkcjonowanie?
  • Rodzina pochodzenia: przyjrzenie się specyfice własnej rodziny, poznanie schematów i mechanizmów występujących w rodzinie;
  • Rozpoznanie trudności: Z czym jest mi teraz trudno? W jakich obszarach towarzyszy mi cierpienie? Jak przeszłe doświadczenia wiążą się z aktualnie przeżywanymi trudnościami?
  • Rozwój osobisty: poznanie i zrozumienie własnych motywów działania, uporządkowanie obecnego życia, stworzenie podwalin do wprowadzania zmian w różnych obszarach swojego życia.

Grupa DDA w szczegółach:

  • 2-godzinne spotkania grupy będą się odbywać raz w tygodniu przez okres 10 miesięcy. Grupa będzie się spotykać w poniedziałki w godz. 18:00-20:00.
  • Pierwsze spotkanie planowane jest na 5.02.2018 r lub po zakwalifikowaniu niezbędnej liczby uczestników.
  • Koszt jednego spotkania to 80 zł – płatność z góry za dany miesiąc. W przypadku płatności za pięć miesięcy z góry – 10% rabatu.
  • Przed zapisaniem się do grupy należy odbyć konsultację z prowadzącymi grupę – koszt: 130 zł / 50 min.

 

Zapisy:

telefonicznie 22 810 07 46 / 606 259 138
e-mail: grupy@kielczyk.pl

Terapię prowadzą

Marta Zwierzchowska

psycholog, psychoterapeuta, terapeuta par, terapeuta uzależnień

Specjalizacja

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz par. W terapii indywidualnej specjalizuję się w pracy z osobami pochodzącymi z rodzin dotkniętych uzależnieniem – tzw. Dorosłymi Dziećmi Alkoholików oraz osobami współuzależnionymi. Pracuję również z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych (narkotyki, alkohol), jak i dotkniętych uzależnieniami behawioralnymi (hazard, Internet itp.). Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą domową, przeżywającymi trudności w relacjach, kryzysy życiowe czy żałobę.

więcej

Małgorzata Grudzińska

psycholog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Specjalizacja

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej dla osób dorosłych – prowadzę konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną. Pracuję z osobami, które doświadczyły traumy, pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych (np. alkoholowych) – mają doświadczenie odwrócenia ról w rodzinie, czyli parentyfikacji. Pomagam również osobom zmagającym się z zaburzeniami odżywiania oraz stanami depresyjnymi, a także mającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi, zaniżoną samoocenę, będących w  kryzysie.  Najbliższe jest mi podejście humanistyczno-egzystencjalne.

Pracuję pod stałą superwizją.

więcej